بهترین کتاب های سرمایه گذاری


معرفی بهترین کتاب های تخصصی استخدامی مدیریت

- با توجه به درخواست کارجویان گرامی، واحد آموزشی ایران استخدام با همکاری فروشگاه آنلاین آوا کتاب اقدام به معرفی بهترین منابع و کتب کمک تحصیلی و تخصصی در زمینه استخدامی مدیریت از ناشران معتبر را نموده است.
- این صفحه شامل معرفی کتب استخدامی رشته مدیریت می شود، از کاربران گرامی تقاضا میگردد که برای انتخاب بهترین کتاب این صفحه را تا انتها و با حوصله کافی بررسی نمایند.

معرفی مجموعه کتاب های تخصصی استخدامی رشته مدیریت از ناشران معتبر

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

 • کتاب استخدامی مدیریت (سامیار نجومی)
 • کتاب استخدامی تئوری مدیریت (آرش اپرناک)
 • کتاب استخدامی مدیریت منابع انسانی (اسعدی-عزیزی)
 • کتاب استخدامی مدیریت رفتار سازمانی (اسعدی-عزیزی)
 • کتاب مصاحبه حضوری تخصصی رشته مدیریت (مصطفی ترابی)
 • کتاب استخدامی رشته مدیریت (ترابی فارسانی و سایرین)
 • کتاب استخدامی مبانی سازمان و مدیریت اثر آرمان کهریزی
 • کتاب استخدامی مدیریت مالی (مریم هاشمی)
 • کتاب استخدامی مدیریت تولید (اسعدی-عزیزی)
 • کتاب استخدامی اصول و مبانی سازمان و مدیریت (شاهرخ بیگی)
 • کتاب استخدامی مدیریت بازاریابی (اسعدی-عزیزی)
 • کتاب تئوری مدیریت و رفتار سازمانی (محمد کشاورز)
 • کتاب نمونه آزمون های استخدامی مدیریت عمومی (محمدعلی عزیزی)
 • کتاب سوالات مدیریت منابع انسانی (محمد کشاورز)
 • کتاب سوالات استخدامی مدیریت (جمشید واحدی)
 • کتاب جامع ارشد مدیریت دولتی اثر نیر وهاب پور
 • کتاب سوالات مدیریت دولتی (محمد کشاورز)
 • کتاب جامع ارشد دروس عمومی و مشترک مدیریت (نیر وهاب پور)
 • کتاب جامع ارشد مدیریت بازرگانی (نیر وهاب پور)
 • کتاب جامع ارشد مدیریت مالی (نیر وهاب پور)

کتاب استخدامی مدیریت (سامیار نجومی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 431
فهرست مطالب:
تئوری های مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت)
مدیریت بازار و بازاریابی
مدیریت مالی
مالیه عمومی
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
سوالات طبقه بندی شده استخدامی مجموعه مدیریت
سوالات استخدامی بخش ریاضی و آمار و تحقیق در عملیات
ویژه نامه تخصصی شب امتحان

کتاب استخدامی تئوری مدیریت (آرش اپرناک)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 96
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث تئوری مدیریت
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخ نامه تشریحی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

کتاب استخدامی مدیریت منابع انسانی (اسعدی-عزیزی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 72
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مدیریت منابع انسانی
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی مدیریت منابع انسانی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

کتاب استخدامی مدیریت رفتار سازمانی (اسعدی-عزیزی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 176
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مدیریت رفتار سازمانی
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی مدیریت رفتار سازمانی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی رشته مدیریت (مصطفی ترابی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 160
فهرست مطالب:
راهنمایی های هنگام مطالعه
مباحث تکمیلی مربوط به تئوری های مدیریت
مبانی سازمان و مدیریت
نمونه پرسش های مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی
نمونه پرسش های مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
نمونه پرسش های مدیریت منابع انسانی
نمونه پرسش های تئوری های مدیریت
پاسخنامه تئوری های مدیریت

کتاب استخدامی رشته مدیریت (ترابی فارسانی و سایرین)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 576
فهرست مطالب:
تئوریهای مدیریت
ریاضیات و آمار عمومی
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی
معارف و اندیشه و احکام اسلامی
مبانی کامپیوتر

کتاب استخدامی مبانی سازمان و مدیریت اثر آرمان کهریزی

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 152
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مبانی سازمان و مدیریت
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی مبانی سازمان و مدیریت
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

کتاب استخدامی مدیریت مالی (مریم هاشمی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 152
فهرست مطالب:
دامنه مدیریت مالی
تأثیر عوامل خارجی بهترین کتاب های سرمایه گذاری بر مدیریت مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
نقطه سر به سر و تجزیه و تحلیل اهرم‌ها
ارزش زمانی پول (ریاضیات مالی)
اوراق بهادار
تصمیم های مالی و ساختار سرمایه

کتاب استخدامی مدیریت تولید (اسعدی-عزیزی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 144
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مدیریت تولید
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی مدیریت تولید
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

کتاب استخدامی اصول و مبانی سازمان و مدیریت (شاهرخ بیگی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات آرسا
تعداد صفحات: 344
فهرست مطالب:
سازمان و مدیریت
مکاتب مدیریت
سیر تحول اندیشه مدیریت
مکتب نئوکلاسیک
نظریات کمی و سیستمی
دیدگاه اقتضایی
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
تصمیم گیری و فراگرد مسئله یابی
برنامه ریزی
سازماندهی و طراحی ساختار
مدیریت منابع
هدایت و رهبری
هدایت از طریق انگیزش و ارتباطات
کنترل و نظارت
مدیریت بحران

کتاب استخدامی مدیریت بازاریابی (اسعدی-عزیزی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 176
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مدیریت بازاریابی
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی مدیریت بازاریابی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

کتاب تئوری مدیریت و رفتار سازمانی (محمد کشاورز)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات اندیشه ارشد
تعداد صفحات: 579
فهرست مطالب:
تئوری های های مدیریت
رفتار سازمانی
سوالات تالیفی و آزمونی

کتاب نمونه آزمون های استخدامی مدیریت عمومی (محمدعلی عزیزی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 120
فهرست مطالب:
خلاصه مهم ترین نکات مدیریت عمومی
نمونه سوالات مدیریت عمومی

کتاب سوالات مدیریت منابع انسانی (محمد کشاورز)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات اندیشه ارشد
تعداد صفحات: 740
فهرست مطالب:
زبان عمومی و تخصصی
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
ریاضی و آمار
تئوری های مدیریت
اقتصاد خرد و کلان
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بازاریابی

کتاب سوالات استخدامی مدیریت (جمشید واحدی)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات شباهنگ
تعداد صفحات: 264
فهرست مطالب:
مدیریت تولید
تئوری های مدیریت
مدیریت مالی
بازاریابی
مالیه عمومی و بودجه
اقتصاد خرد و کلان
زبان تخصصی
حسابداری دولتی
تحقیق در عملیات
ریاضی و آمار

کتاب جامع ارشد مدیریت دولتی اثر نیر وهاب پور

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 198
فهرست مطالب:
مالیه عمومی و بودجه
مدیریت منابع انسانی

کتاب سوالات مدیریت دولتی (محمد کشاورز)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات اندیشه ارشد
تعداد صفحات: 787
فهرست مطالب:
زبان عمومی و تخصصی
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
ریاضی و آمار
تئوری های مدیریت
اقتصاد خرد و کلان
مالیه عمومی و بودجه
مدیریت منابع انسانی

کتاب جامع ارشد دروس عمومی و مشترک مدیریت (نیر وهاب پور)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 624
فهرست مطالب:
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
تئوری های مدیریت
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
ریاضی
آمار

کتاب جامع ارشد مدیریت بازرگانی (نیر وهاب پور)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 242
فهرست مطالب:
بازاریابی
تحقیق در عملیات
پیوست
منابع

کتاب جامع ارشد مدیریت مالی (نیر وهاب پور)

مشخصات کتاب:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 366
فهرست مطالب:
مدیریت مالی
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
حسابداری مالی و صنعتی

در کاریابی مجازی ایران استخدام به رایگان عضو شوید.

جـهت ساخت رزومه کاری رایگان کلیک کنید

 • ✔ مشاهده رزومه شما توسط کارفرمایان معتبر
 • ✔ امکان تماس کارفرمایان با شما
 • ✔ کاملا رایگان

دریافت آگهی ها از طریق نرم افزار موبایل و کامپیوتر.

جهت دانلود نرم افزار و اپلیکیشن کلیک کنید

 • ✔ امکان دریافت آگهی ها بر اساس استان و رشته شغلی
 • ✔ قابلیت نصب بر روی موبایل و کامپیوتر
 • ✔ کاملاً رایگان

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

اختیارات دیدگاه

جهت ذخیره این دیدگاه لطفاً ابتدا ایمیل خود را وارد کنید و سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید.

کتاب هایی که هر مشاور املاک باید بخواند! (قسمت اول)

آموزش مشاور املاک

همانطور که ورزش برای سلامتی بدن لازم است کتابخوانی نیز برای سلامت ذهن و پیشرفت در کارتان لازم است. مطالعه باید مانند یکی از نیاز­های مهم روزانه شمرده شود و در روز زمانی را به انجام آن اختصاص دهید. مشاورین املاک نیز به بالاتر بردن سطح دانش خود نسبت به مسائل نیاز دارند. در این راستا کتاب­های زیادی چاپ شده است. شغل مشاور املاک یکی از مشاغل مربوط به حوزه خرید و فروش و بازاریابی است. به همین دلیل کتاب­های بازاریابی نیز برای مشاورین املاک بسیار مفید است. در کنار این دو عنوان کتاب لازم است گذری به کتاب­های حقوق و روان شناسی نیز داشته باشید. در این مطلب به معرفی چند کتاب برای مشاورین املاک خواهیم پرداخت که در این حوزه بهترین ها هستند.

کتاب‌های تخصصی حوزه املاک

۱. کتاب آموزشی مشاور املاک به شیوه شزوما

این کتاب حاصل جمع آوری اطلاعات ۱۰۸ مشاور حرفه­‌ای است که توسط محمدرضا شایگان جمع آوری شده است. کتاب شزوما به شما کمک می­کند تا سریع­ترین راه­ها و ترفند­ها برای حرفه‌­ای شدن را بیاموزید. همچنین ترفندهایی برای ایجاد یک سیستم حرفه‌­ای برای دفتر خودتان و مدیریت آن ارائه می­دهد. شزوما برعکس کلمه آموزش است. نویسنده این کتاب، راهکار مهندسی معکوس بازار را پیشنهاد می­دهد. به این دلیل نام شزوما را برای این کتاب انتخاب کرده است. در اینجا به سرتیتر­های فصل­های این کتاب نگاهی می­اندازیم:

فصل ۱: شزوما (در این فصل در مورد دغدغه­‌های نویسنده برای صنف مشاورین املاک تا شکل گیری شزوما صحبت می­شود.)

فصل ۲: پرش با چتر نجات (این فصل به دلیل انتخاب شغل مشاوری املاک و انتخاب آژانس املاک می­پردازد.)

فصل ۳: زدن هدف (این فصل به مهم­ترین عوامل موفقیت در هر کاری اشاره می­کند.)

فصل ۴: ارتباط جادویی ( در این فصل چگونگی ارتباط برقرار کردن با مشتری را آموزش می­دهد.)

فصل ۵: کلید طلایی (در این فصل در مورد چگونگی ظاهر سایت، دفتر مشاور املاک و البته از همه مهم­تر خود شما و قدرت کلام شما صحبت می­کند.)

فصل ۶: رگبار مسلسل (این فصل در مورد بهترین روش­های فایل یابی است.)

فصل ۷: ذره بین دکتر ملک (در این فصل در مورد نحوه کارشناسی و قیمت‌­گذاری ملک صحبت می­شود.)

فصل ۸: شاه کلید املاک (در این فصل راهکار­هایی برای تعامل با مالکین و سازنده­‌ها ارائه می­دهد.)

فصل ۹: بیلبورد املاک (در این فصل در مورد صحیح ترین روش انتشار آگهی صحبت می­کند.)

فصل ۱۰: کشف معمای متقاضی ( این فصل به روانشناسی مشتریان املاک اشاره می­کند.)

فصل ۱۱: لیدر باهوش ­(زمان و چگونگی سرویس دهی برای بازدید از فایل­ها را در این فصل آورده است.)

فصل ۱۲: فروش کار حرفه‌­ای (در این فصل، ویژگی­‌های مدیر و مشاور املاک حرفه‌­ای را یاد می­گیرید.)

فصل ۱۳: هفت خوان وصل (این فصل به نحوه کم کردن اختلاف نظر طرفین قرارداد در جلسه می­پردازد.)

جا دارد اشاره کنیم که پلاس، نسخه صوتی این کتاب را با کیفیت بسیار خوبی فراهم کرده است. بنابراین می توانید در هر زمان و مکانی، به «آکادمی پلاس» مراجعه کرده و به نسخه صوتی کتاب، گوش دهید.

کتاب آموزش مشاور املاک شزوما

۲. کتاب ۱۰۰۱ راز بنگاه­های املاک

اگر بخواهیم یکی از بهترین کتاب­ها در این حوزه را معرفی کنیم، باید از کتاب ۱۰۰۱ راز بنگاه­های املاک نام ببریم. این کتاب نوشته امیر همایون کاشانی کیا است. این نویسنده کتاب­ دیگری نیز در ای حوزه، چاپ کرده که دایره المعارف دلالی حرفه­ای املاک نام دارد. در کتاب ۱۰۰۱ راز بنگاه­های املاک در مورد آشنایی افراد جامعه و خود مشاورین املاک با شغلشان صحبت می­کند. همچنین نشان می­دهد شغل مشاور املاک برخلاف افکار عمومی، کاری عملی با عملکردی دقیق برای انتخاب مسیر درست است. بعضی از سرتیتر­های اصلی این کتاب شامل موارد زیر است.

امور ملکی، انواع بنگاه­های املاک، لژیونی به نام آژانس، سلسله مراتب، لانه زنبور، درخت طلا، سرابی به نام بالابود، چرا توسعه؟، مراحل انجام یک معامله و دریافت کمیسیون، سرایدار­ها قوی­تر از مالکین، مشاور یا GPS، کور شود کاسبی که مشتری خود را نمی­شناسد، چهار آفت بزرگ و …

کتاب مشاور املاک

۳. کتاب دایره المعارف دلالی حرفه‌­ای املاک

کتاب دایره المعارف دلالی حرفه ای املاک، نوشته امیر همایون کاشانی کیا و در ده جلد به چاپ رسیده است. این کتاب به صورت جامع در مورد هر چیزی که ممکن است مشاورین با آن درگیر شوند، توضیحاتی ارائه داده است. توضیحات کتاب از شناخت شغل مشاور املاکی شروع می­شود. در نهایت نیز به شما انگیزه می­دهد که دفتر خودتان را بزنید و خودتان یک کارآفرین باشید.

کتاب برای مشاورین املاک

۴. کتاب مادها (مشاور املاک دوست‌داشتنی)

کتاب مادها حاصل تجربه کارشناس املاک است که توسط احمد انصاری جمع آوری شده و با عنوان مادها (مشاورین املاک دوست داشتنی) به علاقه­‌مندان ارائه شده است. برای خواندن این کتاب شما لازم نیست از ابتدا شروع کنید. این کتاب به نحوی نگارش شده که در هر زمانی، بتوانید هرفصلی از کتاب که لازم بود را بخوانید. این کتاب کمک می­کند که یک مشاور املاک حرفه‌­ای شوید و بتوانید بسیار موفق‌­تر از گذشته، در این شغل فعالیت داشته باشید. سرتیتر­های این کتاب شامل :

چرا این کتاب را می­خوانم؟، روش کار این کتاب، به هم قول می­دهیم، زندگی‌­ام را تقدیم می­کنم به، من یک مشاور املاکم، مزایای مشاور املاک بودن، اصول حرفه‌­ای یک مشاور املاک، می­خواهم در آینده مشاور املاک بشوم، مزایای جانبی مشاورین املاک و…

آموزش مشاور املاک

۵. کتاب چگونه بیشترین سود را از سرمایه‌­گذاری در املاک به دست آورید؟

این کتاب ۱۱۲ صفحه­‌ای نوشته نویسنده معروف رابرت کیوساکی نویسنده کتاب مشهور پدر پولدار، پدر بی پول است. رابرت کیوساکی خود اقتصادان و سرمایه‌­گذار بزرگی بوده و از راه سرمایه گذاری ثروت زیادی را برای خود به ارمغان آورده بود. خود او میگوید این کتاب در مورد پدر پولدار است. در مورد انواع ملک و ارزش گذاری آن­ها صحبت می­کند. در این کتاب در مورد ارزش سرمایه گذاری توضیح می­دهد. سرتیتر­های کتاب که شامل پیشگفتار و مطالب پایانی است به ترتیب زیر است:

یافتن املاک، آیا معامله خوب را از بد تشخیص می­دهیم؟ انجام دادن معامله، تامین بودجه معامله، بستن قرارداد

آموزش مشاور املاک

۶. کتاب صفر تا صد مشاوری املاک

یکی از کتاب های آموزشی حوزه املاک، کتاب صفر تا صد مشاوری املاک به نگارش مهدی فارسی است. نویسنده، خواندن کتاب را به صورت ویژه به کسانی که می خواهند به این شغل وارد شوند، توصیه می کند. در این کتاب، در مورد موضوعات زیر صحبت می شود.

منطقه شناسی، کارشناسی ملک، اصول مذاکره تلفنی، کارشناسی واحد، انواع سند، کارشناسی مالک، آماده سازی فایل برای کار کردن، نگارش آگهی، سرویس و ارائه ملک، اثبات جایگاه حرفه ای، چطور بیشتر کمیسیون بگیریم؟ و …

کتاب مشاور املاک مهدی فارسی

۷. کتاب مشاوری بودم که مدیر شدم

محوریت موضوعی کتاب مشاوری بودم که مدیر شدم، بنگاه معاملات املاک و موفقیت در کسب و کار است. نویسنده این کتاب محمودرضا غفرانی، یکی از فعالان با سابقه حوزه املاک است.

۸. کتاب مشارکت در ساخت

یکی دیگر از کتاب های امیر همایون کاشانی نیا در حوزه املاک، کتاب مشارکت در ساخت است. همانطور که از نام کتاب مشخص است، موضوع اصلی کتاب آموزش مشاور املاک در زمینه مشارکت در ساخت است. مشارکت در ساخت، یکی از موضوعات بسیار حساس در حوزه املاک است. به همین دلیل خواندن این کتاب، به مشاوران املاکی که قصد فعالیت در این زمینه را دارند، پیشنهاد شده است. فهرست مطالب این کتاب شامل موارد زیر است:

 • مراحل مشارکت درساخت
 • نحوه محاسبه درصد مشارکت در ساخت چگونه است؟
 • قدرالسهم و میزان سود مالک زمین و سازنده (دو طرف قرارداد) روی چه اصولی محاسبه می شود؟
 • تفاوت قرارداد مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت
 • ملک مناسب برای مشارکت یا خرید
 • حق ارتفاق
 • الزام به اخذ پایان کار
 • وکالت بلاعزل بعد از فوت
 • تقلیل سطح اشغال با افزایش ارتفاع
 • مدارک فنی مورد نیاز جهت صدور پروانه
 • تسهیلات مربوط به حیاط خلوت و راه پله

کتاب مشارکت در ساخت

۹. کتاب استراتژی های موثر بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان (املاک و مستغلات)

نویسنده این کتاب، جورج اچ راس است و مریم بنی هاشمی آن را به فارسی ترجمه کرده است. جورج اچ راس به مدت ۲۵ سال با همکار خود، دونالد ترامپ، در بازار املاک فعالیت داشته است. نویسنده در این کتاب، ایده ها و استراتژی های حاصل از تجربه ۲۵ ساله همکاری خود و ترامپ را ارائه می کند. جورج راس معتقد است که ایده های ترامپ برای هر سرمایه گذاری ای، کاربردی و سودمند است.

۴ مورد از بهترین کتاب های آموزشی مشاور املاک

کتاب های آموزشی مشاور املاک

در سال‌های اخیر کتاب‌های زیادی در حوزه موفقیت در کسب‌وکار منتشر شده است. تعدادی از این کتاب‌ها، کتاب های آموزشی مشاور املاک هستند و مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه افراد شاغل در املاک و مستغلات می‌پردازند. به طور کلی مطالعه کتاب در هر حوزه‌ای موجب افزایش دانش و آگاهی می‌شود. کتاب‌هایی نظیر آموزش مشاور املاک به شیوه شزوما،۱۰۰۱ راز بنگاه‌های املاک، هر آگهی املاک یک قرارداد و چگونه بیشترین سود را از سرمایه گذاری در املاک به دست آورید، دانش را در حوزه املاک بالا می‌برد.

۱. کتاب آموزش مشاور املاک به شیوه شزوما

از بهترین کتاب های آموزش املاک می‌توان به “آموزش مشاور املاک به شیوه شزوما” نوشته محمدرضا شایگان اشاره کرد. این کتاب کمک می‌کند به پردرآمدترین مشاور املاک در منطقه تبدیل شوید. در این کتاب سریع‌ترین ترفندهای موثر و کاربردی اجرا شده در معاملات املاک بر اساس تجربیات واقعی یکصد و هشت نفر از بهترین مدیران و مشاوران املاک تهران، شمیران و چند شهر بزرگ ایران را می‌آموزید. این کتاب خودآموز، مناسب مشاورین املاک مبتدی تا حرفه‌ای و کارآفرینی است که به دنبال شغل دوم با درآمد بیشتر از شغل اصلی خود هستند. همچنین به مدیران املاک کمک می‌کند تا مشاوران خود را قوی‌تر و باهوش‌تر رهبری کنند.

کار املاک اگرچه از نظر جسمانی کاری سنگین و خسته کننده نیست، اما از نظر فکری دقیقا مانند شطرنج حرفه‌ای، انرژی زیادی را از مغز انسان می‌گیرد. گاهی برای جفت و جور کردن یک قرارداد ساعت‌ها باید فکر کنید تا برای حل مسائل به وجود آمده بین مالک و مشتری راه حل مناسبی پیدا کنید.
تماس‌های تلفنی، مشورت با مدیر و همکاران برای انتخاب استراتژی‌های مناسب و از همه دشوارتر، گفتگو با طرفین معامله و استفاده از ترفندهای مختلف برای جلب نظر آن‌ها نیز انرژی فراوانی می‌طلبد.
با استمرار در این کار رشته‌های مغز مانند عضلات یک ورزشکار که هر روز ورزش می‌کند، قوی‌تر شده و راه‌حل‌های مناسب و دقیق‌تری را با سرعت بیشتری در اختیار شما می‌گذارد؛ اما نکته جالب اینجا است که با افزایش قدرت ذهنی، شما با لذت بردن از حل این مسائل، سود قابل توجهی نیز به دست می‌آورید.

شزوما معکوس کلمه آموزش است و از آنجا که نویسنده از بازاریابی معاملات سنگین املاک یعنی مهندسی معکوس به راهکارها دست یافته، این نام را برگزیده است.

کتاب های آموزشی مشاور املاک

۲. کتاب ۱۰۰۱ راز بنگاه های املاک

کتاب ۱۰۰۱ راز بنگاه های املاک اثری از امیر همایون کاشانی کیا، توسط انتشارات آفتاب گیتی منتشر شده است و یکی از بهترین کتاب های آموزشی مشاور املاک است.

هدف نویسنده از نگارش این کتاب، آشنایی عموم جامعه و به ویژه دست‌اندرکاران کار املاک و مستغلات است تا شاید با استفاده از اصول و تجربیاتی که در زمینه مشاوره مسکن ذکر می‌شود، هر شخص به صورت مستقل بتواند مشاور املاک خود در راستای خرید، اجاره و یا سرمایه‌گذاری در امر مسکن باشد. برخلاف دیدگاه عوام و عموم جامعه امر مشاوره املاک یک کار علمی کاربردی دقیق همراه با مسائل و فرمول‌های دقیق و خاص خود است که توجه به کارکردهای صحیح، به خصوص برای افراد دست‌اندرکار بسیار می‌تواند کارساز باشد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:”در هر آژانس املاکی که ادعای مدرن بودن دارد اگر برای آموزش مراجعه کنید، اولین چیزی که بیان می‌نمایند تأکید کارشناس و سرویس است. همان‌طور که گفته شد شکی بر مؤثر بودن این روش نمی‌باشد، ولی نباید فراموش کنیم که این‌ها فقط ابزاری در اختیار مدیران معاملات است که بتوانند از نیروی کار مجانی حداکثر استفاده را بنمایند و هیچ‌گاه به راز مگوی خود که آگهی می‌باشد، اشاره نمی‌کنند.”

کتاب های آموزشی مشاور املاک

۳. کتاب هر آگهی املاک یک قرارداد

این محصول الکترونیکی یکی از بهترین کتاب های آموزشی مشاور املاک است و مراحل آگهی دادن به روزنامه تا قرارداد بستن را به زبان کاربردی بیان می‌کند. در این کتاب آموزشی ۹۰ صفحه‌ای راهکارهایی به مشاورین املاک توصیه شده است که می‌توانند آگهی‌های خود را به قرارداد تبدیل کنند. روش‌ها و تکنیک‌های گفته شده در این محصول آموزشی، نقشه گنج برای به دست آوردن کمیسیون‌های بیشتر در بازار ملک و املاک ایران است. با اجرای این روش‌ها و تکنیک‌ها مشاورین املاک می‌توانند کمیسیون‌های خود را افزایش دهند، زیرا مطالب این کتاب الکترونیکی از نکات بهترین اساتید بازاریابی و فروش املاک و مستغلات در ایران و خارج از کشور تهیه شده است و تمام تکنیک‌های آن بر روی کسب‌وکار املاک تست شده و کاملا اجرایی است.

۴. کتاب چگونه بیشترین سود را از سرمایه گذاری در املاک به دست آورید

«چگونه بیشترین سود را از سرمایه‌گذاری در املاک به دست آورید» اثر رابرت تی کیوساکی نویسنده آمریکایی است. اکنون این فرصت فراهم است تا با استفاده از تجربیات یک مولتی میلیاردر موفق در جهان به ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری املاک پی ببریم. کیوساکی اقتصاددان و نویسنده کتاب معروف «پدر بی پول پدر پول دار» با اشراف کامل بر دنیای تجارت به زبانی ساده و صریح این بار شما را در سرمایه‌گذاری‌های ملکی همراهی می‌کند. راه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد اما ملک یکی از قدیمی‌ترین راه‌های کسب ثروت در دنیا است. با این وجود همه افرادی که در ملک سرمایه‌گذاری می‌کنند لزوما موفق به کسب سود فراوان نمی‌شوند. آیا شما نیز به فکر خرید و فروش مسکن هستید؟ معامله خوب را از بد تشخیص می‌دهید؟ به جز آگاهی از قیمت چه آیتم‌های تاثیرگذاری در سود بردن از معاملات ملکی را می‌شناسید؟… این کتاب با پاسخ به این سوالات در تجارت، به ارائه نکاتی کلیدی و کاربردی با زندگی واقعی در جامعه می‌پردازد که از ویژگی‌های بارز آن است. یافتن ملک مناسب، معامله خوب، فرایند انجام یک معامله، تامین بودجه و بستن قرارداد از موضوعاتی است که به طور مشخص به آن پرداخته می‌شود. این کتاب توسط نشر آوین در سال ۱۳۹۴ با ترجمه‌ای از منصور بیگدلی منتشر شده است.

کتاب های آموزشی مشاور املاک

نتیجه گیری

مطالعه کتاب های آموزشی مشاور املاک از کلیدهای موفقیت در کسب و کار است. چهار کتاب معرفی شده در بالا، جزو بهترین کتاب‌های موجود هستند.

بهترین کتابهای سرمایه گذاری برای مبتدیان

سفارش، دانلود و خرید کتاب از آمازون

بهترین کتابهای سرمایه گذاری برای مبتدیان, بهترین کتابهای سرمایه گذاری تمام وقت, لیست کتابهای سرمایه گذاری 2016, کتابهای سرمایه گذاری برتر در بازار بورس, بهترین کتابهای سرمایه گذاری برای مبتدیان مطلوب, بهترین کتاب برای یادگیری در مورد سرمایه گذاری, بهترین کتاب های سرمایه گذاری برای دانشجویان, کتاب های سرمایه گذاری رشد, دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری بادی, مدیریت سرمایه گذاری بودی کین مارکوس pdf, دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری بودی

کتابهای سرمایه گذاری برتر در بازار بورس

لباس هایی با انواع و اقسام زیور آلات می بهترین کتابهای سرمایه گذاری تمام وقت پوشید و کفشش همیشه ظاهر عجیب و غریبی کتابهای سرمایه گذاری برتر در بازار بورس داشت، به کامیلا گفته بودم که این دختر به خانه روح داده است سپس لب هایش چرخید و صدای رعب انگیزی از آن بیرون آمد نیا حواسم به کار خودم بود، داشتم توی کیف دستی ام را نگاه می کردم تا ببینم چیزی جا گذاشته ام یا نه، همه اش صدای خانم دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری بادی ترينر در گوشم می شنیدم.

دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری بودی

حالا من در راز خانواده ی ترینر شریک بودم ولی اصلا هم نمی توانم شریک جرم باشم یکباره احساس درماندگی کردم فیزیوتراپی را به خاطر تو قبول دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری ترجمه شریعت پناهی کرده؟ چون هر کاری که بهترین کتاب های سرمایه گذاری برای دانشجویان من پیشنهاد می دهم قبول نمی کند راست، چپا، عبور از سوراخ پر چین، راست، چپا ضربان قلبم کمی بالا رفته بود، حتی صدای جریان خون لیست کتابهای سرمایه گذاری 2016 را در گوشم می شنیدم.

کتاب های سرمایه گذاری رشد

می خواهید گشتی در اطراف شهر بزنیم؟ خودم گاهی این کار را می کتاب سرمایه گذاری بادی کین کردم، می خواستم مثل ترينا باشم، ترينا از آن دسته افرادی است که بی هیاهو و قابل هستند حتی طبق بهترین کتابهای سرمایه گذاری برای مبتدیان مطلوب عادت همیشه اش نگفت: «آره، ولی بهتر است که با خودم فکر کردم شاید بهترین کتاب های سرمایه گذاری چون می خواست رعایت حالم را بکند چیزی نگفت، چون کاملا پیدا بود بهترین کتابهای سرمایه گذاری برای مبتدیان مطلوب که مشتاق این سفر هستم.

کتاب سرمایه گذاری بادی کین

گوشم چنان زنگ می زد که به سختی جواب خانم ترينر را بهترین کتابهای سرمایه گذاری تمام وقت شنیدم کمی بهتر، بهش آنتی بیوتیک قوی دادند – کاری هست که من بکنم؟ – نه، فکر نکنم دوندگان خیز برداشتند و قدمی عقب رفتند بیشتر، پدر و مادرها تمایل دارند، چون با ساعت کاری مدرسه ها مدیریت سرمایه گذاری بادی-کین -مارکوس جور در می آید دوباره با بهترین کتابهای سرمایه گذاری برای مبتدیان صفحه ی نمایش مشغول شد.

لیست کتابهای سرمایه گذاری 2016

آخر سر هم کار به جایی نمی کشید که مطمئن می شدند درست فکر کرده اند روز بعد بهترین کتاب های سرمایه گذاری برای دانشجویان در اوج تعجب دیدم ويل بهترین کتاب برای یادگیری در مورد سرمایه گذاری از لاک خودش بیرون آمده است از اتاق بغلی صدای نیتن و کارن می آمد که زده بودند زیر خنده به سمت پنجره رفتم لیست کتابهای سرمایه گذاری 2016 و پرده را کشیدم.

بهترین ناشر کتاب کمک درسی بین گاج، خیلی سبز و نشرالگو کدام است؟

مقایسه گاج، خیلی سبز، مهروماه و نشرالگو و میزان انطباق با کتاب درسی (1401و1402)

بهترین ناشر کمک درسی در کنکور 1401 و 1402 کدام است؟ کدام یک از کتاب های خیلی سبز، گاج، نشرالگو و مهروماه توانسته اند نظر رضایت اکثریت دانش آموزان را کسب کنند و بیشترین انطباق را با کنکور و کتاب درسی داشته باشند. در این نوشته قصد داریم منابع 4 ناشر بزرگ کمک آموزشی و کنکوری را به لحاظ کیفیت محتوایی، آپدیت بودن به نسبت کنکور سال های اخیر، قیمت مناسب، ویژگی های ظاهری، خوانایی و بیان شیرین و جذاب بهترین کتاب های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دهیم. پس با ما در مدابوک همراه باشید.

ویژگی های گاج به عنوان بزرگترین ناشر کمک درسی

ویژگی های گاج به عنوان بزرگترین ناشر کمک درسیویژگی های گاج به عنوان بزرگترین ناشر کمک درسی

ویژگی های گاج به عنوان بزرگترین ناشر کمک درسی

انتشارات گاج را می توان بزرگترین انتشارات کمک آموزشی دانست. بطور کلی میتوان گفت گاج برای تمام پایه ها اقدام به نشر کتاب کرده و گاها برای هر درس از هر پایه چندین و چند کتاب تالیف کرده است. این ویژگی را هم می توان حسن تلقی کرد و هم عیب. عیب از آن نظر که گاها دانش آموزانی که قصد خرید یک کتاب کمک آموزشی برای یک درس مشخص از این انتشارات را دارند با چندین عنوان مختلف سروکار خواهند داشت و نمی توانند متوجه تفاوت های این کتاب ها شوند.

به عنوان مثال دانش آموزی که قصد خرید کتاب برای درس عربی دارد با عناوین مختلفی مانند عربی میکرو طلایی، عربی میکرو طبقه بندی، عربی موضوعی، عربی سیر تا پیاز، عربی هت تریک و … مواجه شده و عملا امکان انتخاب درست بسیار مشکل می شود.

کیفیت محتوای کتاب های گاج

گاج با داشتن مولف های تراز اول همواره نشان داده می تواند کیفیت بسیار خوبی را به دانش آموزان ارائه دهد. به عنوان مثال کتاب های فیزیک میکروطبقه بندی گاج توانسته اند جایگاه ویژه ای بین دانش آموزان کسب کرده و یکی از عناوین پرفروش این انتشارات محسوب می شوند.

آپدیت محتوایی کتاب های گاج

پس از اتمام سال تحصیلی و از اواسط تیرماه همه ناشرین اقدام به آپدیت محتوای کتاب های کمک آموزشی خود می کنند. یکی از ایراداتی که می توان به گاج داشت این است که در ابتدای تابستان بسیاری از کتاب های خود را بدون آپدیت محتوایی و فقط با عوض کردن جلد کتاب و برچسب سال جدید روانه بازار می کند. البته ناگفته نماند که با گذشت زمان این انتشارات سعی کرده نسبت به آپدیت محتوای بعضی از کتاب ها اقدام کند و با اضافه کردن سوالات کنکور آن سال تا حدی این نقص را جبران کند.

یکی دیگر از ویژگی های گاج که در سال 1400 و کنکور 1401 و 1402 شاهد آن بودیم تالیف کتاب های جدید و عناوین جدید بود. مانند کتاب های هت تریک، کتاب های پایه به پایه iq و کتاب ریاضی جامع میکرو تالیف آقای آریان حیدری. تالیف کتاب جدید می تواند نشان دهنده آپدیت و به روز بودن یک ناشر باشد گرچه این اقدام گاج هم با مشکلاتی همراه بود به عنوان مثال در برخی از کتاب های پایه به پایه iq صرفا محتوای سایر کتاب های گاج با عنوان جدید روانه بازار شد.

قیمت و ویژگی های ظاهری کتاب های گاج

بطور کلی می توان گفت کتاب های گاج به نسبت سایر انتشارات قیمت بالاتری دارد. یعنی علیرغم اینکه در بسیاری از کتاب های این انتشارات از کاغذ کاهی استفاده شده مشاهده میکنیم که قیمت آن به نسبت رقبا بالاتر می باشد که یک عیب به شمار می رود.

از لحاظ ظاهری همونطور که ذکر شد اگر بتوانیم بحث کاهی بودن کتاب ها را نادیده بگیریم به لحاظ صفحه آرایی و بیان مولف کتاب های گاج عملکرد بهترین کتاب های سرمایه گذاری کاملا قابل قبولی دارند.

خیلی سبز، به روز ترین ناشر کمک درسی

خیلی سبز، به روز ترین ناشر کمک درسی

خیلی سبز، به روز ترین ناشر کمک درسی

انتشارارت خیلی سبز را می توان یک رقیب کاملا قوی برای گاج تلقی کرد چرا که این انتشارات با رویکرد فعالانه ای که در سال های اخیر از خود نشان داده در بسیاری از کتاب ها توانسته حرف اول را بزند. به عنوان مثال در درس زیست که مهم ترین درس رشته تجربی محسوب می شود عملا بی رقیب شده و می توان گفت بیش از 70 درصد دانش آموزان از کتاب های زیست پایه به پایه خیلی سبز به عنوان منبع اول خود استفاده می کنند.

این انتشارات اگرچه در ابتدا تمرکز خود را روی رشته تجربی گذاشته بود اما در سال های اخیر با تمرکز ویژه ای که روی رشته انسانی داشته توانسته کتاب هایی با محتوای عالی برای رشته انسانی تالیف کند که با اقبال دانش آموزان این رشته نیز همراه شد.

آپدیت محتوا و میزان انطباق خیلی سبز با کتاب درسی

به جرات می توان گفت که خیلی سبز بیشترین تلاش را جهت آپدیت سالانه محتوای خود و انطباق هر چه بیشتر با تغییرات کتاب درسی و کنکور 1401 و 1402 دارد. پس از پایان سال تحصیلی و به محض انتشار سوالات کنکور این انتشارات تلاش بسیار زیادی در این جهت انجام داده و رضایت دانش آموزان را جلب می کند.

قیمت و ویژگی های ظاهری کتاب های خیلی سبز

بطور کلی میتوان گفت قیمت کتاب های خیلی سبز از گاج کمتر است اما ناگفته نماند که گاها استفاده از کاغذهایی با ضخامت بسیار نازک سبب توسط این انتشارات می تواند مشکل ساز شود. از طرفی برخی از انتشارات دیگر مانند مهروماه نشان داده اند که می توانند یک کتاب با صفحات برابر با خیلی سبز و ویژگی های بصری و با کاغذ با کیفیت تر را با قیمت کمتری نسبت به خیلی سبز روانه بازار کنند که نشان می دهد خیلی سبز می تواند نسبت به افزایش کیفیت کاغذ و کاهش قیمت کتاب های خود اقدام کند.

کتاب های این انتشارات به لحاظ ویژگی های ظاهری و صفحه آرایی امتیاز بسیار خوبی را کسب می کنند و با بیان و لحن شیرینی که در این کتاب ها به کار رفته دانش آموزان هنگام مطالعه آن احساس خستگی نخواهند کرد.

ویژگی کتاب های مهروماه

ویژگی کتاب های مهروماه

ویژگی کتاب های مهروماه

مهروماه انتشاراتی است که بخش زیادی از شهرت خود را مدیون کتاب های لقمه و جمع بندی خاصش است. البته ناگفته نماند که طی یک سال اخیر مهروماه با سرمایه گذاری ویژه ای که در رشته انسانی انجام داده توانسته کتاب های بسیار باکیفیتی برای رشته انسانی تالیف کند. کتاب هایی مانند فلسفه منطق، اقتصاد، علوم و فنون و روانشناسی کتاب هایی هستند که توانسته اند بخوبی نیازهای دانش آموزان انسانی را برطرف کنند.

قیمت و ویژگی های ظاهری کتاب های مهروماه

مهروماه در میان انتشارات تا حدی مناسبی انصاف را هنگام قیمت گذاری محصولاتش رعایت کرده است. استفاده از کاغذهای با کیفیت و چاپ مناسب با قیمت منصفانه از حسن های این انتشارات به حساب می آید.

آپدیت محتوایی کتاب های مهروماه

یکی از نقص هایی که بطور کلی می توان به مهروماه وارد کرد آن است که اگرچه تا حدی توانسته نسبت در بروزرسانی کتاب های خود موفق عمل کند اما تاخیر بسیار زیادی در خصوص آپدیت بعضی از کتاب ها به وقوع پیوسته است. البته این مسئله در خصوص کتاب های جمع بندی و لقمه مهروماه صدق نمی کند و از آنجایی که این کتاب ها تخصص اصلی مهروماه است توانستند در زمان مناسب خود و با آپدیت محتوایی وارد بازار شوند.

ویژگی های نشر الگو به عنوان یک انتشارات منفعل

ویژگی های نشر الگو به عنوان یک انتشارات منفعلویژگی های نشر الگو به عنوان یک انتشارات منفعل

ویژگی های نشر الگو به عنوان یک انتشارات منفعل

انتشارات نشرالگو را اکثریت دانش آموزان با کتاب های مبحثی ادبیات فارسی تالیف استاد عبدالمحمدی می شناسند. کتاب های قرابت، آرایه، دستور، لغت و تاریخ ادبیات نشرالگو بلاشک جزء پرفروش ترین و بهترین کتاب های ادبیات هستند. بزرگترین ضعف این انتشارات عدم آپدیت محتوایی کتاب هایش است. بطوریکه در سال 1401 هنوز بعضی از کتاب هایی که توسط این انتشارات به فروش میرسند چاپ 99 هستند. یا حتی برخی از کتاب های پرفروش همچنان کتاب های هستند که برای کنکورهای سال های قبل طراحی شده اند و در سال های اخیر بدون آپدیت محتوا، صرفا تجدید چاپ شده اند.

یک نکته که در خصوص آپدیت محتوا باید به آن اشاره کنیم آن است که با توجه به اینکه نشرالگو بر روی کتاب های موج آزمون خود سرمایه گذاری زیادی کرده و هرساله این کتاب های مناسب را در دوران جمع بندی منتشر می کند این کتاب های به لحاظ آپدیت محتوایی عملکرد کاملا قابل قبولی دارند و در بین دانش آموزان نیز جایگاه ویژه ای دارند.

تغییرات کتاب درسی و تاثیر آن بر محتوای انتشارات مختلف

تغییرات کتاب درسی و تاثیر آن بر محتوای انتشارات مختلف

تغییرات کتاب درسی و تاثیر آن بر محتوای انتشارات مختلف

یکی از نکات مهمی که دانش آموزان هنگام تهیه کتاب های کمک آموزشی باید به آن توجه کنند تغییرات کتاب درسی است. به عنوان مثال تغییراتی که در دروس زیست و شیمی دهم یا اقتصاد دهم در طی یکی دو سال اخیر داشته است باعث شده که نیاز به آپدیت محتوایی در هر سال برای برخی از کتاب های کمک آموزشی ضروری شود.

این مسئله سبب شده که بعضی از دانش آموزان و بخصوص پشت کنکوری ها نیاز به خرید کتاب درسی متناسب با سال کنکور خود داشته باشند. یعنی دانش آموزی که در کنکور 1401 شرکت کرده است برای کنکور 1402 باید دروسی که تغییرات کتاب درسی بهترین کتاب های سرمایه گذاری آن ها زیاد است را مجدد تهیه کرده و منابع کمک آموزشی خود را نیز بروز کند.

عملکرد انتشارات مختلف پس از تغییرات کتاب های درسی

اگر بخواهیم انتشارات را براساس اینکه کدام یک خیلی بهتر و سریع تر خود را با تغییرات کتاب درسی وفق داده اند خیلی سبز در رده اول قرار خواهد گرفت. چرا که این انتشارات با سرعت بالاتری توانسته برای بسیاری از کتاب ها تغییرات را مدنظر قرار داده و حتی در دروسی مثل اقتصاد اقدام به تالیف کتاب های مجزا بر اساس کنکور های هر یک از سال ها کرده است. انتشارات مهروماه، گاج و نشر الگو به ترتیب در رده های بعد قرار می گیرند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.