کارگزار ناظر کیست و چه نقشی دارد؟


زمان مطالعه 4 دقیقه

کارگزار ناظر کیست و چه نقشی دارد؟

ناظر. [ ظِ ] (ع ص ، اِ) نظرکننده . (فرهنگ نظام ). نگرنده . (مهذب الاسماء). نگرنده . نگاه کننده . (ناظم الاطباء). نگران . که می نگرد. تماشاگر :
تا مبصر را دل اندر معرفت روشن شود
تا منجم را دو چشم اندر فلک ناظر شود.

در روی اهل حکمت ازآن کاهل حکمتی
ناظر به عین شفقت و مهر و ترحمی .

چنان شد باغ کز نظاره ٔ او
همی خیره بماند چشم ناظر.

برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستان تصنیف توانم کرد. (گلستان )
اگر شرمت از دیده ٔ ناظر است
نه ای بی بصر غیب دان حاضر است .


|| متوجه :
سوی من نحس زمان هرگز ناظر نبود
تا خداوند زمان را به سوی من نظر است .


|| بیننده . (فرهنگ نظام ). شاهد : ائمه ٔ معرفت و هدایت در انجمن وی ناظر و واقف . (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
- ناظر به چیزی بودن ؛ اشعار داشتن . چیزی را بیان کردن . مطلبی را متضمن بودن : رساله ناظر بدین ترجمه و بیان است . (ترجمه ٔ یمینی ص 442 ).
|| عاشق . مقابل منظور. که به معشوق توجه دارد. که دلش در هوای منظوری است :
تو هم معشوق و هم عاشق تو هم مطلوب و هم طالب
تو هم منظور و هم ناظر تو هم شاهی و هم دربان .

هر آن ناظرکه منظوری ندارد
چراغ دولتش نوری ندارد.


|| آنکه توشه و آذوقه خریداری می کند و تدارک می بیند. (ناظم الاطباء). || خواجه سرا. (غیاث اللغات ). || باغبان . (منتهی الارب ). رزبان و حارس رز. (اقرب الموارد). ناطور. باغبان . (ناظم الاطباء). حافظ و حارس رز و زراعت . (از المنجد). رجوع به ناطور شود. || الامین یبعثه السلطان لیستبری ٔ امر جماعة فی قریة. (معجم متن اللغة) (از اقرب الموارد) (المنجد). آن را که برای مراقبت اعمال و رفتار دیگری می گمارند. مراقب :
چون قضا رنگ حادثات زند
ناظرش حزم پیش بین تو باد.

چو مشرف دو دست از امانت بداشت
بباید بر او ناظری برگماشت .

ور او نیز درساخت با خاطرش
ز مشرف عمل برکن و ناظرش .


|| کنایه از جاسوس و هرکاره . (آنندراج ). || دیده بان . نگاهبان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نگهبان . (ناظم الاطباء). || نام یک رتبه ٔ دولتی است که به اختلاف اعصار فرق می کرده و با لفظ دیگر جفت شده یک لقب دولتی هم می ساخته مثل ناظرالملک و ناظرالدولة. (فرهنگ نظام ). || متولی و عهده دار اداره ٔ وقف . آنکه تولی موقوفه ای را متعهد است . رجوع به ناظر خاص و ناظر عام شود. || کسی که متولی اداره ٔ امری است ، چون ناظر داخلی یا ناظرالتجارة. (از معجم متن اللغة) (از المنجد) (اقرب الموارد). مباشر. کارگزار. (ناظم الاطباء). آنکه انجام کاری را بر عهده گیرد. وکیل :
باده چندانی که در میخانه می گوید سخن
ناز دستور است و ناظر چشم و ابرو حاجب است .

مخلص کاشی (از آنندراج ).


|| نویسنده که بالای نویسندگان مقرر گردانیده شود تا معامله ٔ ایشان را نظر کرده باشد. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). رجوع به ناظر درسرای شود. || میر سامان و ناظر بیوتات و داروغه . (آنندراج ). میر سامان و آنکه در کاری نظارت دارد و خوب و بد کار سپرده ٔ وی می باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به ناظر بیوتات شود. || چشم یا نقطه ٔ سیاه چشم یا مردمک چشم . (منتهی الارب ). خود چشم یا سیاهی که مردمک چشم در آن است . (از معجم متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). در عربی به معنی چشم هم هست .(فرهنگ نظام ). چشم و نقطه ٔ سیاه و مردمک چشم . (ناظم الاطباء). سیاهی چشم که مردمک اندر آن پیدا آید. (مهذب الاسماء). چشم . دیده . مردمک چشم . مردمک . ببک . به به . نی نی . انسان العین . ج ، نواظر :
کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست
یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست .

|| شدیدالناظر؛ پاک از تهمت که به پری چشم نظر کند. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). هو شدیدالناظر؛ بری ٔ من التهمة ینظر بمل ء عینه . (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد) (المنجد). || بینائی یا رگ بینائی . (منتهی الارب ). بصر. (معجم متن اللغة). بینائی چشم . (ناظم الاطباء). بینائی . || رگی است در جانب بینی که اشک از وی گشاید. (منتهی الارب ) (از معجم متن اللغة). رگی در بینی که اشک از وی برآید. (ناظم الاطباء). او عرق ملتف بالانف و هما ناظران . (معجم متن اللغة). رجوع به ناظران شود. || استخوانی است که از پیشانی تا خیاشم فرود آید. (منتهی الارب ) (از معجم متن اللغة) (ازاقرب الموارد) (از المنجد). استخوانی که از پیشانی تا خیشوم فرود آید. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح احکام ) کوکبی را ناظر گویند که به یکی از نظرات خمسه متصل به کوکب یا به جزئی از فلک شود. مقابل ساقط. (یادداشت مؤلف ).

مراحل ثبت گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

مهندس ناظر وظیفه دارد، انطباق یا عدم انطباق عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی را با پروانه ساخت و نقشه‌های مصوب بسنجد. سپس به صورت مرحله‌ای آن را به سازمان نظام مهندسی گزارش دهد. در گذشته گزارش‌نویسی به صورت کاغذی انجام می‌شد. ناظرین در پایان، این گزارشات را با مراجعه حضوری به مراجع ذی‌صلاح تحویل می‌دادند. اما چند سالی است که روال تغییر کرده‌است. هر ناظر موظف است، پس از انجام هر مرحله، در سامانه مهندسین ناظر شهرداری تهران گزارش خود را ثبت کند. در این مقاله قصد داریم به نحوه ارسال گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

گفتیم که مهندس ناظر بر حسن اجرای پروژه های عمرانی نظارت دارد. طبق بند 13-7-2 قانون ساخت‌وساز ناظر باید علاوه‌بر نظارت، به سازمان نظام مهندسی گزارش بدهد. گزارش مرحله‌ای ناظر به سازمان مهندسی باید در پایان هر بخش ارسال شود.

مراحل نوشتن گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

پروژه های عمرانی بر اساس وسعت به پروژه‌های تک ناظره و 4 ناظره تقسیم می‌شوند. در پروژه‌های بزرگ، مهندس ناظر برق، مهندس ناظر معماری، مهندس ناظر مکانیک و مهندس ناظر عمران بر مراحل مختلف کار نظارت دارند. در پروژه‌های تک ناظره همه‌ی مسئولیت‌های حرفه‌ای کار به عهده یک نفر است. مطالعه مقاله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیشنهاد می شود.

گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

مراحل گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

پروژه‌های 4 ناظره معمولا مهندس عمران یا معماری به عنوان ناظر هماهنگ‌کننده انتخاب می‌شود. مهندس ناظر یا ناظرین در پایان مراحل زیر باید به نظام مهندسی گزارش دهند:

 • گزارش وضعیت همجواری‌ها و اعلام شروع عملیات ساختمانی
 • گزارش تایید، تحکیم و پایداری‌سازی هم‌جواری‌ها و پایان پی‌سازی
 • گزارش‌ پایان اسکلت و سقف‌های ساختمان
 • گزارش پایان سفت‌کاری ساختمان
 • گزارش پایان عملیات تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی
 • گزارش‌ پایان عملیات نازک‌کاری
 • گزارش پایان عملیات روکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان
 • گزارش پایان نماسازی خارجی
 • گزارش‌ پایان عملیات نازک‌کاری داخلی
 • گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان

تعداد گزارش مرحله‌ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

هر مهندس ناظر باید حداقل 10 گزارش در سامانه ثبت کند. لازم به ذکر است موارد گفته شده، حداقلِ تعداد گزارش مرحله‌ای ناظر به سازمان نظام مهندسی است. مهندس ناظر در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط مجری یا کارفرما بهتر است به آنها هشدار دهد. اگر تغییری حاصل نشد، باید تخلفات را به نظام مهندسی اطلاع دهد وگرنه شریک جرم قلمداد می‌شود.

راهنمای ثبت گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

همان‌طور که اشاره شد؛ چند سالی است که ارسال گزارش‌های مهندسین ناظر آنلاین شده است. برای ارسال گزارش به نظام مهندسی، سامانه‌های http://urban.tehran.ir/ و https://observer.tceo.ir/ در کارگزار ناظر کیست و چه نقشی دارد؟ نظر گرفته شده‌ است.

مراحل ثبت گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

برای ثبت گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی باید مراحل زیر در سامانه مهندسین ناظر شهرداری تهران انجام گیرد:

 • ورود به سامانه با اطلاعات نظام مهندسی: شامل پروانه اشتغال به کار برای نام کاربری و پسورد سامانه ارجاع برای بخش رمز عبور
 • انتخاب گزینه مهندسین ناظر از آیتم‌های سمت راست کارتابل
 • انتخاب کارتابل کارهای نظارتی در دست اقدام
 • انتخاب‌ پرونده مورد نظر
 • انتخاب گزارش مدنظر از لیست گزارشات
 • پاسخ به پرسش‌های هر بخش
 • جمع‌بندی گزارش در انتهای هر صفحه و انتخاب یکی از موارد: خلاف دارد یا خیر، تاریخ خلاف، توضیحات
 • ثبت گزارش به یکی از صورت‌های: ثبت موقت گزارش، تایید گزارش و ارسال آن به سامانه‌های مربوطه و حذف اطلاعات ثبت شده

نکات تکمیلی ثبت گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی

نکات تکمیلی ثبت گزارش در سامانه مهندسین ناظر شهرداری تهران به شرح زیر است:

 • در هر مرحله مهندس ناظر قادر به ثبت موقت گزارش است. درصورت نبودن مشکل می‌تواند آن را تایید نهایی نماید.
 • در پروژه‌هایی که به صورت تک ناظره مدیریت می‌شوند؛ همۀ گزارشات باید توسط ناظر ملک تنظیم شود.
 • برخی از املاک قبل از اخذ پروانه، نیازمند کنترل و تایید نقشه ملک توسط آتش‌نشانی هستند. سامانه در حین ثبت گزارش مرحله‌ای این املاک، از مهندس ناظر درباره اخذ یا رویت دستورالعمل آتش‌نشانی سوال می‌پرسد. درصورت تایید، مهندس می‌تواند به مرحله بعد برود در غیراین‌صورت دستورالعمل آتش‌نشانی توسط سامانه به او نمایش داده‌ می‌شود.
 • در املاکی که به صورت 4 ناظره مدیریت می‌شوند؛ هر ناظر فقط موظف به ارسال گزارشات حوزه تحت نظارت خود است.
 • در املاکی که 4 ناظر دارند؛ گزارش هر مرحله، ابتدا باید کارگزار ناظر کیست و چه نقشی دارد؟ توسط ناظر هماهنگ‌کننده ثبت شود. سپس آن را به کارتابل سایر مهندسان بفرستد. این مرحله به سایرین از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود.
 • در املاکی که 4 ناظر دارند: بعد از ثبت گزارش ناظر هماهنگ‌کننده، سایر مهندسین 72 ساعت فرصت دارند تا گزارش خود را در سامانه ثبت کنند.
 • املاکی که 4 ناظر دارند: چنانچه سایر مهندسین گزارشات خود را تا رسیدن به مرحله سفت‌کاری ثبت نکنند؛ ناظر هماهنگ‌کننده موظف است گزارشش را ثبت کند. ایشان باید بدون در نظر گرفتن سوالات بی‌پاسخ هر رشته نسبت به ثبت گزارش خود اقدام نماید. بعد از مرحله سفت‌کاری، اگر سایر ناظرین گزارش مرحله‌ای خود را ثبت نکردند؛ او می‌تواند با مسئولیت خود گزارش‌ها را ثبت نماید.

تدابیری برای ایمنی ساخت و ساز

ساخت‌وساز یک ساختمان همیشه با حوادث پیش‌بینی نشده همراه است. اما می‌توان از قبل برای مواجه با آن آمادگی کسب کرد. حوادثی مانند آتش سوزی و زلزله از این دست هستند. اگر ساکن مناطق لرزه‌خیز کشور مثل شهر تهران هستید، این خطر بیشتر از سایرین اموال شما را تهدید می‌کند. زیرا طبق نقشه گسل های تهران اکثر مناطق شهر در محاصره گسل های تهران قرار دارند. ازاین‌روی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند؛ قبل از ساکن شدن در خانه رویایی‌تان آن را تحت پوشش بیمه زلزله قرار دهید. این بیمه‌نامه یکی از پوشش‌های بیمه آتش سوزی است.

بیمه دات کام کارگزاری آنلاین استعلام قیمت و خرید انواع بیمه‌ها است. شما می‌توانید برای خرید بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله به بخش محصولات سایت بروید. مشخصات ملک خود را وارد کنید و از شرکت‌های معتبر بیمه استعلام بگیرید. سپس برای خرید مناسب‌ترین بیمه‌نامه اقدام نمایید.

مهندس ناظر ساختمان بر انطباق یا عدم انطباق اجرای پروژه‌های عمرانی با پروانه ساخت و دستورالعمل‌های سازمان نظام مهندسی نظارت کارگزار ناظر کیست و چه نقشی دارد؟ دارد. او باید در پایان هر مرحله به سازمان مربوطه گزارش دهد. ارسال گزارش مرحله ای ناظر به سازمان نظام مهندسی در حسن اجرای پروژه‌های عمرانی نقش مستقیم دارد. در این مقاله شرح وظایف مهندسین ناظر و نحوه ارسال گزارش‌های محوله به ایشان از طریق سامانه سازمان نظام مهندسی را بیان کردیم. اگر درباره آن ابهام یا پرسشی دارید برای ما کامنت بگذارید. کارشناس‌های بیمه دات کام در اولین فرصت پاسخگوی شما هستند.

 • 4 ناظر بر پروژه‌های بزرگ نظارت دارند. مهندسین ناظر برق، معماری، مکانیک و عمران بخش‌های مختلف را مدیریت می‌کنند. معمولا مهندس عمران یا معماری به عنوان ناظر هماهنگ‌کننده انتخاب می‌شود.
 • ناظران از طریق سامانه مهندسین ناظر شهرداری تهران گزارش‌های خود را برای سازمان نظام مهندسی می‌فرستند.
 • بیمه خودرو
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه ماشین
 • بیمه تکمیلی

زمان مطالعه 4 دقیقه

بهترین کارگزار ناظر در بورس

بهترین کارگزار ناظر در بورس

افرادی که در شرکت های کارگزاری مشغول به فعالیت می­باشند، افرادی خبره، با تجربه و آشنا به مسایل مالی هستند که نسبت به شرایط اقتصادی، بازار اوراق بهادار و بازار کالاهای مختلفی که معامله می شود شناخت دارند و با تسلط خود بر قوانین و مقررات می توانند بهترین اقدام به ­منظور خرید و فروش اوراق بهادار و کالا در تالار معاملات بورس­ها و بازارهای خارج از بورس

به گزرش سایت خبری ساعد نیوز،

کارگزار کیست ؟

در یک جمله می توان گفت کارگزار واسط بین سرمایه گذاران و سازمان بورس هستند و کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام می شود.

بهترین کارگزاری های بورس سهام تهران

همواره یکی از دغدغه های افراد مختلف در سرتاسر دنیا این است که در فعالیت های با بازدهی بالا سرمایه گذاری کنند و این موضوع در کشور ما نیز مستثنی نیست. یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در اقتصاد ما سرمایه گذاری در بورس است که خوشبختانه این موضوع در کشور ما روزبه روز نقش پررنگ تری به خود می گیرد. حال افراد برای ورود به بازار سرمایه یا همان بورس چه اقداماتی را بایستی انجام دهند؟ اولین گام اقدام به افتتاح حساب در یکی از کارگزاری های مورد تائید سازمان بورس است. در حال حاضر تعداد کارگزاری های موجود در کشور بسیار زیاد می باشد و این سؤال را نزد سرمایه گذار ایجاد می نماید که بهترین کارگزاری های بورس سهام کدامند تا اقدام به افتتاح حساب کنم؟

شرکت های کارگزاری

کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف مشتریان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و کالا و یا اوراق مبتنی بر کالا و ارائه سایر خدمات در بازار سرمایه به مشتریان می کنند.

توجه: سرمایه گذاری در بورس نیازمند آموزش است. قوانین و مفاهیم مهم و نکات بسیار زیادی در بورس وجود دارد.

اگر بدون آموزش دیدن، در بورس سرمایه گذاری کنید سرمایه تان را به خطر انداخته اید.

با توجه به شرایط فعلی، ما دوره ی آنلاین ویژه ورود به بورس را به شما پیشنهاد می کنیم.

انجام فعالیت توسط کارگزاری نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه است.

افرادی که در شرکت های کارگزاری مشغول به فعالیت می­باشند، افرادی خبره، با تجربه و آشنا به مسایل مالی هستند که نسبت به شرایط اقتصادی، بازار اوراق بهادار و بازار کالاهای مختلفی که معامله می شود شناخت دارند و با تسلط خود بر قوانین و مقررات می توانند بهترین اقدام به ­منظور خرید و فروش اوراق بهادار و کالا در تالار معاملات بورس­ها و بازارهای خارج از بورس را برای مشتریان انجام دهند.

از آنجائی­که فعالیت کارگزاری دارای حساسیت ویژه بوده و کلیه سرمایه­ گذاران از طریق شرکت ­های کارگزاری اقدام به خرید و فروش می­کنند. لذا شرایط و مقرراتی بر مدیران و پرسنل شرکت­های کارگزاری حکم فرماست.

صلاحیت حرفه ­ای کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت­های کارگزاری می­بایست قبل از قبول سمت، به تائید سازمان بورس برسد که به این منظور صلاحیت­های علمی، تجربی، عمومی و تحصیلی متقاضیان بررسی می­گردد.

کلیه معاملات شرکت­ های کارگزاری توسط معامله گران آن­ها انجام می ­پذیرد. این معامله­گران می ­بایست دارای گواهی­نامه حرفه ­ای بوده که دارا بودن این­ گواهی نامه­ تسلط آن­ها را بر مباحث علمی مورد نیاز و قوانین و مقررات نشان می­ دهد.

سایر افرادی که در سمت­ های مهمی در شرکت ­های کارگزاری فعالیت می کنند بسته به نیاز آن­ها به توانمندی­ های علمی و مقرراتی خاص، موظف به اخذ گواهی­نامه حرفه­ ای مربوطه می­ باشند.

انتخاب بهترین کارگزاری های بورس سهام

در بالا در مورد اصلی ترین وظیفه کارگزاری ها مطالبی رو خدمت شما بیان نمودیم. اما چگونه از بین ده ها کارگزاری موجود یکی را انتخاب نماییم. در ادامه مطالبی را در این رابطه، خدمت شما ارائه می دهیم تا موضوع برای شما شفاف تر گردد. کارگزاری ها در کنار وظیفه اصلی خود عموماً خدمات متنوعی را ارائه می کنند که وجود هرکدام از آن ها می تواند یک فاکتور مثبت برای شما به حساب آید.

رتبه کارگزاری

سازمان بورس و اوراق بهادار بر مبنای معیارهایی همچون مبلغ گردش( مجموع خریدوفروش را گردش می گویند)، تعداد کارکنان و مدرک آن ها و … کارگزاران فعال در بازار بورس اوراق بهادار را رتبه بندی می کند. بر این اساس رتبه های الف، ب و ج به کارگزاران داده شده تا از این دریچه سرمایه گذاران با چشم انداز بهتری بتوانند به این معیار مهم توجه نمایند. البته باید به این نکته توجه فرمایید که تعداد کارگزاران دارای رتبه الف بسیار زیاد بوده و واقعاً توجه به این تک آیتم می تواند شما را با خطای در تصمیمی گیری مواجه نماید. نمونه ای از رتبه بندی کارگزاری های بورسی را می توانید با کلیک بر اینجا مشاهده نمایید تا بهترین کارگزاری های بورس را بیابید.

قرارداد کارگزاری چیست و نکاتی که لازم است درباره معنی کارگزار و مالیات قرارداد کارگزاری بدانید!

قرارداد کارگزاری

قرارداد کارگزاری از قراردادهای مهم در بازار کسب و کار است. این قرارداد، قرارداد انجام کار یا قرارداد بروکری نیز نامیده می‌شود. بازار کسب و کار به ویژه در حوزه تجارت و صنعت، پیچیدگی‌ها و فراز و نشیب‌های بسیاری دارد. شرکت‌ها و اشخاصی که در حیطه شغلی کارگزاری فعالیت می‌کنند، در تلاش هستند که مهارت و دانش خود را در این زمینه افزایش دهند. کسب مهارت و تجربه موجب رشد و توسعه کاری کارگزاران می‌شود. از طرف دیگر کارگزار می‌تواند با انجام معاملات حرفه‌ای و موفق سابقه کاری خود را تقویت کند. سابقه کاری و تجربه حرفه‌ای از عواملی است که باعث می‌شود اشخاص بیشتری به آن‌ها اعتماد کنند و پیگیری معاملات خود را به آن‌ها واگذار کنند.

اهمیت کارگزاری در کسب و کارها

اشخاص و شرکت‌ها به بهانه‌هایی مانند کسب سود بیشتر، افزایش سرمایه و به کار انداختن سرمایه راکد، انتخاب بازه زمانی مناسب برای شروع کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، فراگیری روش و اصول تخصصی و حرفه‌ای کسب و کار از کارگزار کمک می‌گیرند. حتی پیش از شروع به کار نیز لازم و ضروری است که به تمام جوانب آن توجه شود. برای ورود به هر کار، تخصص و آگاهی مهم‌ترین مسئله است. برای مثال شما تا زمانی که به درستی درباره بورس و نحوه فعالیت در آن آگاهی نداشته باشید، به هیچ وجه در آن موفق نمی‌شوید و حتی نمی‌توانید مدت زیادی در آن کار باقی بمانید. عدم آگاهی شما ممکن است باعث شود که در کسب و کارتان ضرر کنید و خسارت و زیان زیادی متحمل شوید.

یکی از روش‌های سرمایه گذاری، استفاده از سرمایه راکد و کسب سود از معاملات ملکی است. نوسانات بازار ملک و کسب سود و درآمد به وسبله معاملات ملک مساله‌ای است که از هیچ کس پوشیده نیست. تقریبا همه می‌دانند که فعالیت در حوزه املاک می‌تواند درآمد خوبی را برای آن‌ها به وجود بیاورد. به نظر شما آیا هر شخصی که شروع به معاملات ملکی می‌کند موفق است و درآمد خوبی دارد؟

پاسخ به این سوال قطعا خیر است. بدون آگاهی از اصول مربوط به معاملات ملکی، به احتمال زیاد معاملات شما موجب خسارت و زیان می‌شود. ممکن است ملکی را به بهای بسیار بیشتر از قیمت اصلی خریداری کنید یا اینکه ملک شما را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن بخرند. همین مسائل در کسب و کارهای دیگر نیز پیش می‌آید. برای جلوگیری از این قبیل موارد لازم است که از شخص متخصصی راهنمایی بگیرید یا اینکه انجام بخشی از کار را به او سپارید. کارگزار کسی است که می‌تواند شما را در این مسیر یاری کند.

نمونه قرارداد کارگزاری

تعریف کارگزار (معنی کارگزار) چیست؟

کارگزار می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. شخصی که به تمام جوانب یک حوزه کاری آگاهی دارد. از بزرگترین ویژگی‌های کارگراز این است که مانند پل ارتباطی میان مشتری و فروشنده یا مشتری و خدمات دهنده ارتباط برقرار می‌کند. کارگزاران به نوعی می‌تواند مانند یک مشاور نیز همراه شما باشد و در زمینه‌های مختلف کاری شما را راهنمایی کند و به شما مشاوره بدهد. کارگزار گاهی به عنوان وکیل، وکالت کاری شما را می‌پذیرد. یعنی می‌پذیرد که با وکالت از جانب شما، انجام و پیگیری امور خاصی را به عهده بگیرد.

کارگزاران برای به دست آوردن اطلاعات به روز از هر کسب و کاری که به صورت تخصصی در آن مهارت دارند، مدام به تحقیق و مطالعه می‌پردازند. با تخصصی شدن کارها، کارگزاران نیز در تلاش هستند به صورت تخصصی در حیطه خاصی تجربه و مهارت کسب کنند. مطالعه و پیگیری مداوم و همچنین فعالیت‌ در زمینه مورد نظر، موجب می‌شود که مهارت و تخصص کارگزار رشد کند. این موارد در سابقه کاری کارگزار نیز تاثیر می‌گذارد. سابقه کاری موفق موجب می‌شود که اشخاص بیشتری کارگزار ناظر کیست و چه نقشی دارد؟ به کارگزار اعتماد کنند و تمایل داشته باشند که مسئولیت کارگزاری کسب و کار خود را به او بسپارند.

کارگزاران شرایط بازار را می‌شناسند و می‌توانند موقعیت‌های سودزا و پر رونق کسب و کارها را شناسایی کنند و به کارفرما پیشنهاد دهند. بدون شک اگر کارفرما در بازه‌های زمانی مناسب فعالیت‌های هدفمند انجام دهد، کسب و کار او بسیار توسعه پیدا کرده و متوجه خواهد شد که استفاده از نیروی کارگزار تاثیر مثبتی در روند رشد کاری و افزایش درآمد آن‌ها دارد. می‌توانید با کارگزاران به صورت حضوری، آنلاین یا تلفنی در ارتباط باشید و از موقعیت‌ها و شرایط مهم و پر سود تجارت آگاهی کسب کنید.

فقط یک نوع کارگزاری نداریم!

لازم به ذکر است که حیطه‌های کاری بسیار گسترده است و یک کارگزار نمی‌تواند به تنهایی در همه شاخه‌ها و حیطه‌های شغلی فعالیت کند. جهان روز به روز بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن کارها پیش می‌رود. شاید در گذشته می‌توانستید شخصی را ملاقات کنید که همزان در چند حوزه کاری بسیار موفق باشد، اما امروزه موفقیت در هر شغلی نیازمند استمرار فعالیت و تلاش و تجربه کاری بسیار است. همین مساله موجب می‌شود که کسب و کارها هر روز تخصصی‌تر شوند.

به همین ترتیب، کارگزاران نیز به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند و هرکدام تنها درباره یک حیطه شغلی خاص تخصص و آگاهی دارند. اشخاصی که می‌پذیرند به عنوان کارگزار در یک حیطه شغلی فعالیت کنند، باید تجربه و آگاهی کاملی درباره آن رشته داشته باشند و از اطلاعات و آگاهی خود به نوعی استفاده کنند که بتوانند با مشاوره و کارهای هدفمند موجب شوند مشتریانشان با هزینه کم، سود بیشتری کسب می‌کنند.

یکی از حیطه‌هایی که می‌تواند مثال خوبی برای فعالیت حرفه‌ای کارگزاران باشد، مساله کارگزاری بورس است. در بورس کارگزارانی هستند که به خوبی نوسانات بازار را می‌شناسند و می‌توانند نتیجه را پیش بینی کنند. این کارگزاران بورس را تحلیل می‌کنند و اطلاعات موثق و مهمی را برای خرید و فروش و زمان درست خرید و فروش در اختیار سهامداران قرار می‌دهند. در حقیقت، میان کارگزار و کارفرما ارتباطی شکل می‌گیرد. کارفرما موظف می‌شود در ازای دریافت مشاوره‌ها مبلغ معین شده را جهت حق الزحمه به کارگزار بپردازد. برای ایجاد این رابطه میان کارگزار و کارفرما نیاز به تنظیم و نوشتن یک نمونه قرارداد کارگزاری است.

قرارداد کارگزاری چیست (تعریف قرارداد کارگزاری)

در تعریف قرارداد کارگزاری می‌گویند رابطه میان کارگزار و کارفرما به وسیله قرارداد کارگزاری تعیین می‌شود و جنبه قانونی پیدا می‌کند. این قرارداد به پیروی از قانون مدنی و قانون کار نوشته می‌شود. چندان پیچیده نیست. در واقع برای جواب به سوال قرارداد کارگزاری چیست ؟ می‌توانیم بگوییم که پیمان نامه‌ای است که به وسیله آن، طرفین نسبت به یکدیگر متعهد می‌شوند. یک طرف اطلاعات و مشاوره و آموزش تخصصی برای کسب و کار بهتر و افزایش سود و درآمد را پیشنهاد می‌دهد و همچنین مشتریان را با کارفرما آشنا می‌کند و یک طرف دیگر قرارداد، بابت این خدمات ذکر شده، به عنوان کمیسیون و حق الزحمه، مبلغی را به کارگزار پرداخت می‌کند. این ارتباط کاری به وسیله قرارداد کارگزاری میسر می‌شود.

به طور معمول این قرارداد با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تنظیم می‌شود و تنها شرط لازم برای اعتبار آن، رعایت قانون است. البته ممکن است در شرایط خاصی، سازمان یا ارگان خاصی چند کارگزار را استخدام کند. در این صورت قرارداد تهیه شده باید از قرارداد کار تبعیت کند.

از کارگزار چه می‌خواهید؟ کارگزاران در چه زمینه‌هایی فعالیت دارند؟

محدوده تعهدات و میزان مسئولیت‌هایی که به عهده کارگزار است به نوع پیمان کاری بستگی دارد. البته این قراردادها به دو دسته تقسیم می‌شوند. در نوع اول کارگزار تنها به مشاوره کاری می‌پردازد و شرایط بازار را برای شما تحلیل می‌کند. در نوع دوم ممکن است کارفرما از کارگزار بخواهد که به جای او به انجام معامله نیز بپردازد و حق امضا داشته باشد. در نوع دوم که کارگزار مسئولیت انجام معامله را نیز به عهده می‌گیرد معمولا حق الزحمه و کمیسین او کمی بیشتر از نوع اول است. در این معامله‌ها بزرگترین دغدغه کارفرما و کارگزار کاهش ریسک مالی و کاری و افزایش سود است.

ماده 7 قانون کار در این زمینه نیز می‌گوید که کارگر که در اینجا کارگزار است، در ازای کاری که می‌کند دارای حق السعی و حق الزحمه است که کارفرما باید آن را بپردازد. البته همانطور که گفته شود، این ماده به مواردی اشاره دارد که کارگزار به استخدام شرکت یا سازمان باشد.

دستمزد کارگزاران در نمونه قرارداد کارگزاری

از مسائل بسیار مهم هر قراردادی دستمزد و حقوق پروژه است. لازم است که دو طرف در زمینه دستمزد به تفاهم برسند. پرداخت حق الزحمه کارگزار می‌تواند به صورت ماهانه یا به صورت درصدی از هرمعامله باشد. به هر حال پرداخت حقوق به این صورت است که یا ماهانه در ازای کار مشخصی انجام می‎‌شود یا در ازای هر معامله درصدی به کارگزار تعلق می‌گیرد. ممکن است کمیسیون و پورسانت نیز شامل کارگزار شود. اما معمولا برای این قرارداد شیوه درصدی بیشترین طرفدار را نسبت به پرداخت ثابت ماهانه دارد و معمولاً کارکرد کارگزار نیز در این حالت بیشتر و موثرتر است و در انجام معاملان بهتر عمل می‌کند، زیرا که پورسانت موجب ایجاد انگیزه‌ای برای کسب درآمد بیشتر می‌شود.

کارگزاری در کجا انجام می‌شود؟ + موسسات کارگزاری

کارگزاران می‌توانند حقوقی یا حقیقی باشند. کارگزار حقوقی به این معنا است که شما با شخص منفرد و خاصی در جهت کارتان صحبت می‌کنید و وظیفه کارگزاری پروژه شما را به‌عهده می‌گیرد. اما کارگزاران حقوقی، فرد خاصی نیستند. کارگزاران حقوقی موسسات و شرکت‌هایی هستند که کارگزاری را به صورت تخصصی انجام می‌دهند و نیاز شما را در زمینه کارگزاری تامین می‌کنند.

به طور معمول صحبت با کارگزاران حقوقی از کارگزاران حقیقی راحت‌تر است. کارگزاری‌ها دارای قوانین مشخصی هستند که باید به آن آگاهی داشته باشید. همچنین نهادهای نظارتی بر روی کار آن‌ها نظارت می‌کنند و سلامت کاری آن‌ها را می‌سنجند. برای مشاغل متفاوت و در زمینه‌های تولید و تجارت و صنعت، کارگزاری‌های متفاوتی وجود دارند. انتخاب بهترین کارگزاری از میان این گزینه‌های موجود، به شما در انجام هرچه بهتر کارتان کمک می‌کند.

شما باید از میان کارگزاری‌ها، مناسب‌ترین کارگزاری را که بتواند به بهترین شکل به شما کمک کند، انتخاب کنید. لازم است برای این انتخاب نیز با افراد آگاه در این زمینه مشورت داشته باشید و درباره سابقه کار کارگزاری ، اطلاعاتی به دست بیاورید و تحقیقاتی انجام دهید. همچنین باید مطمئن شوید که کارگزاری مورد تایید مقامات رسمی و تحت نظارت دولتی باشد. در آخر هم نوشتن یک قرارداد کارگزاری ، کار شما را از همه نظر تضمین می‌کند.

مالیات نمونه قرارداد کارگزاری

با توجه به این که کارگزاری در چه زمینه مشغول به فعالیت باشد، حقیقی یا حقوقی باشد، داخلی یا خارجی باشد و عوامل مهم دیگر، مالیات قرارداد کارگزاری محاسبه خواهد شد. برای مثال مالیات کارگزاری بیمه و مالیات کارگزاری بورس با هم تفاوت دارد. بنابراین لازم است که به طور مشخص بدانیم که درباره چه کارگزاری صحبت می‌کنیم. قوانین مفصلی درباره مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که در این باره به خوبی توضیح می‌دهد.

نحوه نوشتن نمونه قرارداد کارگزاری

این قرارداد یک قرارداد انجام کار است و عقد آن بر اساس ماده 10 قانون مدنی و قوانین مرتبط با کارگزاری می‌باشد و اگر مخالف قانون و شرع و عرف نباشد، موجه و جایز است. ابتدای قرارداد با عنوان شروع می‌شود. عنوان عبارت مختصری است که اطلاعات کاملی درباره محتوای قرارداد ارائه می‌دهد. عنوان باید به طریقی نوشته شده باشد که با دیدن آن بتوانید متوجه شوید که قرارداد درباره چه چیزی است. عنوان مشخص می‌کند که کارگزار به چه منظوری در قرارداد حضور دارد.

مشخصات و اطلاعات طرفین قرارداد

در این بخش از قرارداد با توجه به اینکه طرف مقابل شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اطلاعات و مشخصاتی نوشته و ثبت می‌شود. برای افراد حقیقی از اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، آدرس دقیق محل اقامت، کد پستی و شماره تماس استفاده می‌شود. برای طرفین حقوقی قرارداد مانند شرکت‌ها و موسسات از اطلاعاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی، تلفن، نام نماینده و سمت نماینده استفاده می‌شود. سند ثابت کننده سمت نماینده نیز، به قرارداد پیوست خواهد شد.

موضوع قرارداد کارگزاری

در این بخش از قرارداد توضیح داده می‌شود که شما از کارگزار چه توقع و انتظاری دارید و می‌خواهید که او چه کاری برای شما انجام دهد. در این بخش می‌توانید مشخص کنید که تنها از خدمات مشاوره و تحلیل اطلاعات کارگزار بهره می‌برید یا می‌خواهید که کارگزار معاملاتی را برایتان انجام دهد. یا حتی با کارگزار توافق می‌کنید که شما را به مشتریان و مراجعان ارتباط دهد تا بتوانید کارهای بیشتر و پروژه‌های بیشتری بگیرید.

مبلغ و نحوه پرداخت حق الزحمه در قرارداد کارگزاری

در ادامه این قرارداد، باید درباره مبلغ و حق الزحمه کارگزار به توافق برسید و مبلغ را در قرارداد ذکر کنید. همچنین نحوه پرداخت مبلغ مورد نظر را مشخص کنید. در این بخش، توافق طرفین دارای اهمیت زیادی است. اما در موارد مشخصی قیمت و نرخ ثابت و مشخصی وجود دارد که باید به آن رجوع کرد.

مدت نمونه قرارداد کارگزاری

در این بخش لازم است درباره مدت زمان قرارداد و تاریخ دقیق شروع و پایان قرارداد صحبت کنید و تاریخ نهایی و تایید شده را نوشته و ثبت کنید. مدت قرارداد براساس توافقات کارفرما و کارگزار تعیین می‌شود. لازم است طرفین پیش از تنظیم قرارداد، با یکدیگر مذاکره کنند و درباره مواردی مانند مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، روش انجام آن و مسائل مهم دیگر به توافق برسند. بعد از توافقات اولیه، نتایج توافق در متن قرارداد نوشته می‌شود. برای مثال در این بخش از قرارداد بازه زمانی لازم برای انجام کار کارگزار تعیین می‌شود.

وظایف و تعهدات طرفین در قرارداد کارگزاری

در ادامه به بیان تعهدات و وظایف طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر می‌پردازید و شرح می‌دهید که هر کدام نسبت به هم و نسبت به قرارداد چه وظایفی به‌ عهده دارند. بخشی از وظایف مربوط به قانون کار و قرارداد است که باید به نحو احسن انجام شود. بخش دیگری نیز مربوط به تعهدات و شروط طرفین است که درباره آن به توافق رسیده‌اند. در مجموع تمام انتظاراتی که طرفین از یکدیگر دارند در این بخش نوشته می‌شود.

در ادامه می‌توانید از شرایط فسخ قرارداد، خسارت و زیان، مرجع حل اختلاف، ناظر قرارداد و غیره صحبت کنید. قرارداد کارگزاری سندی معتبر و قانونی در دست شما است که می‌توانید با نظارت یک مشاور حقوقی و رعایت اصول قانونی درباره بسیاری از مسائل در آن توضیح دهید.

درباره نمونه قرارداد کارگزاری سوالی دارید؟

اگر در مورد نمونه قرارداد کارگزاری سوالی دارید، در بخش نظرات (پایین همین صفحه) بنویسید. در اولین فرصت، پاسخ گوی آن خواهیم بود.

انواع قرارداد کارگزاری ، تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی

برای ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی روی لینک قبل بزنید. در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم.

شما همچنین می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت این درخواست، روی لینک قبل بزنید.

از طرف دیگر، تیم حقوقی رکلا انواع قرارداد کارگزاری را تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد فهرست این قراردادها شوید.

نمونه قرارداد کارگزاری مالی و نکات و الزامات قانونی این قرارداد را بیشتر بشناسیم!

نمونه قرارداد کارگزاری تامین مالی

نمونه قرارداد کارگزاری مالی یکی از مهم‌ترین قراردادهای حوزه کارگزاری است که طرفداران بسیاری نیز دارد. قرارداد کارگزاری مالی یا قرارداد کارگزاری تامین منابع مالی قراردادی است که میان کارفرما و کارگزار مالی منعقد می‌گردد. پیش از بیان توضیحات درباره این قرارداد، بهتر است بدانیم تامین مالی به این معنا است که اشخاصی که به‌دنبال نقدینگی برای امور مختلف مانند خریدن ملک یا سرمایه‌گذاری هستند، می‌توانند با عقد قراردادی از اشخاصی که سرمایه کافی برای ارائه این مبالغ را دارند، نقدینگی را دریافت نمایند و سپس این مبلغ را همراه با سود آن پول بازگردانند. این تامین مالی برای هر دو طرف متقاضی دریافت و سرمایه‌دار، قراردادی سودمند است؛ زیرا یکی از طرفین سرمایه مورد نظر را دریافت نموده و یکی از طرفین نیز سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

اما زمانی ممکن است شخصی که متقاضی دریافت سرمایه است، شخصی را برای مراجعه و دریافت نقدینگی سراغ نداشته باشد و درنتیجه، اقدام به استفاده از راهنمایی اشخاصی نماید که در این زمینه تخصص کافی را دارند و این اشخاص، کارگزاران مالی هستند که واسطه‌ای میان سرمایه‌داران و اشخاصی می‌شوند که نیاز به دریافت این سرمایه دارند و پل ارتباطی میان طرفین قرارداد تامین مالی را شکل می‌دهند. در این مطلب، قصد داریم نکات مرتبط با نمونه قرارداد کارگزاری مالی را بیان نموده و الزامات حقوقی انعقاد این قرارداد را بررسی نماییم.

درصورتی‌که شما مخاطب عزیز تمایل به عقد نمونه قرارداد کارگزاری مالی دارید، می‌توانید از همکاران ما در تیم قراردادنویسی لامینگو درخواست نمایید تا قراردادی مطابق با نیاز شما تنظیم کرده و در اختیارتان قرار دهند.

کارگزار مالی کیست و چه نقشی در امر تأمین مالی ایفا می‌نماید؟

با توجه به وجود تحریم‌های بسیار و تورم شدید در اقتصاد کشور، افراد برای آغاز یک فعالیت شغلی و یا خرید مواردی مانند مسکن و مغازه، نیاز به داشتن سرمایه هنگفتی دارند که در اکثر موارد، اشخاص به‌تنهایی قادر به تأمین این سرمایه نبوده و درنتیجه ممکن است نتوانند به هدف خود برسند. برای مثال، بسیاری از استارتاپ‌ها برای آغاز فعالیت خود نیاز به سرمایه فراوان داشته و درصورتی‌که نتوانند برای انجام فعالیت خود از کمک سرمایه‌گذاران استفاده نمایند، قطعاً نخواهند توانست فعالیت خود را آغاز نموده و ادامه دهند. علاوه بر این، بسیار اتفاق می‌افتد کسب‌وکاری به‌دلایل مختلفی ازجمله نوسانات بازار، در شرف ورشکستگی قرار بگیرد و نیاز به دریافت کمک مالی از سایر اشخاص برای جلوگیری از ورشکسته شدن داشته باشد.

اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری هستند که حاضر به پرداخت سرمایه لازم به متقاضیان دریافت نقدینگی بوده و این سرمایه را از طرق مختلفی مانند وام، تسهیلات، اعتبارنامه‌های مالی و غیره می‌پردازند؛ این اشخاص عبارت‌اند از بانک‌ها، مؤسسات مالی خصوصی و دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اشخاص حقیقی و غیره. اما موضوعی در ارتباط با پرداخت نقدینگی و تأمین مالی وجو دارد و آن، این است که اشخاصی که متقاضی دریافت نقدینگی و کمک مالی از سرمایه‌داران می‌باشند، ممکن است اطلاعات کافی از روند ثبت درخواست و دریافت این سرمایه نداشته و درنتیجه، نتوانند به هدف خود برسند. در چنین شرایطی، کارگزاران مالی با داشتن تجربه و اعتبار در بازار سرمایه، نقش مهمی را ایفا می‌نمایند و با برقراری ارتباط میان اشخاص سرمایه‌دار و متقاضیان دریافت سرمایه، انجام تأمین مالی را تسهیل نموده و از این طریق، کمک بزرگی به متقاضیان دریافت نقدینگی می‌نمایند.

نمونه قرارداد کارگزاری تامین منابع مالی و مفاد این قرارداد

قرارداد کارگزاری مالی یا قرارداد کارگزاری تامین منابع مالی میان شخص متقاضی دریافت سرمایه و کارگزار مالی منعقد می‌گردد. این قرارداد یکی از عقودی است که قانون مدنی در ماده 10 خود به آن‌ها اشاره نموده است و بیان نموده است که طرفین می‌توانند روابط خود را در قالب قراردادهای مختلف شکل دهند و با توافق یکدیگر، مفاد و موارد مذکور در قرارداد را تعیین نمایند و قانون نیز این قراردادها را معتبر می‌شناسد؛ درصورتی‌که طرفین در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد، قوانین شرعی و قانونی کشور را رعایت نمایند. نمونه قرارداد کارگزاری مالی یک قرارداد همکاری است و ناظر به روابط کاری و اقتصادی کارگزاران مالی و اشخاصی می‌باشد که برای انجام امور مختلف، نیازمند دریافت کمک مالی می‌باشند. در این قرارداد، باید تمام مواردی که تأثیرگذار در انجام موضوع قرارداد است، ذکر گردد. در ادامه، به توضیح برخی از این موارد می‌پردازیم:

1. موضوع و عنوان قرارداد کارگزاری مالی

اولین موردی که باید در تنظیم متن قرارداد کارگزاری در نظر گرفته شود، انتخاب عنوانی مناسب برای قرارداد است. عنوان قرارداد باید کامل و جامع بوده و دربردارنده خلاصه‌ای از محتوای قراردادی باشد. در انتخاب عنوان قرارداد کارگزاری مالی عبارت کارگزاری و حوزه انجام این کارگزاری قید می‌گردد. در ارتباط با موضوع قرارداد نیز باید گفت موضوع هر قراردادی عبارت است از انجام فعالیتی که طرفین با هدف انجام آن این قرارداد را منعقد نموده‌اند. در همین راستا، موضوع نمونه قرارداد کارگزاری مالی می‌تواند برقراری ارتباط میان سرمایه‌دار و شخص نیازمند به سرمایه توسط کارگزار مالی در ازای دریافت کمیسیون و دستمزد باشد.

2. معرفی طرفین نمونه قرارداد کارگزاری مالی

طرفین قرارداد کارگزاری مالی کارفرما و کارگزار مالی هستند که کارفرما شخصی است که در راستای دریافت کمک مالی و تسهیل امر تامین مالی، به کارگزار مالی مراجعه می‌نماید. کارگزار مالی نیز شخصی است که با اشتغال به فعالیت در بازار سرمایه، از اعتبار و تجربه بسیاری برخوردار بوده است و به همین دلیل، می‌تواند ارتباط خوبی با سرمایه‌داران و کارگزار ناظر کیست و چه نقشی دارد؟ سرمایه‌گذاران برقرار نماید. طرفین قرارداد ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند؛ کارگزار مالی ممکن است یک نفر شخص حقیقی بوده و یا یک شرکت کارگزاری باشد که به انجام فعالیت‌های مربوطه اشتغال دارد. علاوه بر این، شخص متقاضی دریافت نقدینگی نیز ممکن است یک شخص حقیقی باشد که برای انجام امور و پرداخت مخارج خود نیاز به کمک مالی دارد و یا ممکن است یک شخص حقوقی مانند یک شرکت باشد که برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود متقاضی جذب سرمایه می‌باشد.

درصورتی‌که یکی از طرفین قرارداد شخص حقیقی باشد، باید در متن قرارداد و ذیل بند مشخصات طرفین مواردی ازجمله نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد، محل تولد، محل صدور شناسنامه، آدرس محل سکونت و شماره تلفن این شخص ذکر گردد. همچنین اگر یکی از طرفین قرارداد شخص حقوقی باشد، باید نام و عنوان این شخص حقوقی، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشان تجاری، شماره تلفن و نشانی این شخص حقوقی ضمیمه قرارداد گردد. توجه داشته باشید که طرفین نمونه قرارداد کارگزاری مالی صرفاً متقاضی دریافت کمک مالی و کارگزار مالی بوده و شخص سرمایه‌داری که اقدام به پرداخت نقدینگی می‌نماید، جزء طرفین قرارداد کارگزاری نمی‌باشد و درصورتی‌که کارگزار بخواهد با این شخص ارتباط کاری برای جذب سرمایه برقرار نماید، باید قراردادی مجزا با اشخاص سرمایه‌دار منعقد نماید.

نمونه قرارداد کارگزاری تامین مالی

3. تعهدات کارفرما و کارگزار مالی در قرارداد

برای اینکه هر دو طرف به هدف خود در قرارداد کارگزاری برسند، باید هریک از طرفین تعهدات قراردادی خود را در موعد مقرر انجام دهد. کارفرمای نمونه قرارداد کارگزاری مالی وظیفه دارد به‌طور دقیق شرایط خود را با کارگزار در میان گذاشته، هدف خود از دریافت نقدینگی را بیان نموده، اسناد و مدارک لازم برای انجام امر تامین مالی را ارائه داده و درنهایت، دستمزد کارگزار مالی را بپردازد. کارگزار مالی نیز باید تلاش نماید تا با استفاده از تخصص و ارتباطات خود، مقدمات انجام تامین مالی را برای کارفرما مهیا نماید.

تعهدات کارگزار بستگی به موضوع قرارداد دارد که ممکن است صرفاً انجام اقدامات لازم جهت جذب سرمایه و یافتن سرمایه‌گذار باشد و یا انجام معامله تامین مالی به‌نمایندگی از کارفرمای قرارداد کارگزاری. در این راستا، کارگزار مالی باید از طریق گفت‌وگو با کارفرما و اشخاص سرمایه‌دار مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، انجام امر جذب سرمایه و تأمین مالی را ممکن سازد. علاوه بر این، کارگزار منابع مالی باید اسرار تجاری مربوط به کارفرما را حفظ نموده و از اطلاعات و مدارکی که در اختیارش قرار می‌گیرد، استفاده سوء ننماید.

4. ارائه تضمین از سوی کارفرما (متقاضی دریافت منابع مالی)

براساس مطالب بیان‌شده تا به اینجای مطلب، می‌دانیم کارفرمای نمونه قرارداد کارگزاری مالی شخصی است حقوقی یا حقیقی که به‌دنبال دریافت منابع مالی در قالب وام یا تسهیلات بوده و باید مبالغ دریافتی را پس از مدتی، بنا بر آنچه توافق شده است، به سرمایه‌گذار یا کارگزار باز پس دهد. در همین راستا، موضوعی که بسیار حائز اهمیت می‌باشد، این است که آیا شخصی که اقدام به دریافت قرض مالی نموده است، در آینده توان بازپرداخت وام خود را دارد و می‌تواند به تعهدات خود در قرارداد تأمین مالی عمل نماید یا خیر و شخصی که به‌عنوان کارگزار واسطه دریافت این نقدینگی شده است، باید از این موضوع اطمینان خاطر کسب نماید؛ زیرا کارگزار با استفاده از اعتباری که نزد سرمایه‌دار کسب نموده است، اقدام به واسطه‌گری نموده است و کارفرما باید به کارگزار تضمینی ارائه نماید تا شخص کارگزار مالی دغدغه‌ای در انجام تعهد خود نداشته باشد.

نوع و مبلغ این تضمین باید در متن نمونه قرارداد کارگزاری مالی عنوان شده تا کارگزار بتواند درصورتی‌که کارفرما از انجام تعهدات قراردادی تخطی نمود، خسارات قراردادی خویش را از درگاه تضمین ارائه‌شده توسط کارفرما برداشت نماید. تضمین مربوطه می‌‌تواند مواردی مانند چک، سفته، ضمانت‌نامه بانکی، سند ملک یا هر مورد مشابهی باشد.

5. حق‌الزحمه کارگزار در نمونه قرارداد کارگزاری مالی

کارگزار مالی تعهدات خود را در ازای دریافت حق‌الزحمه انجام می‌دهد و اصلی‌ترین وظیفه کارفرما در قبال کارگزار نیز پرداخت دستمزد می‌باشد. پرداخت حق‌الزحمه کارگزار ممکن است به طرق مختلف و در مواعد گوناگونی صورت پذیرد؛ برای مثال، کارگزار مالی ممکن است در طی مدت نمونه قرارداد کارگزاری مالی مبالغی را در ازای تلاش در زمینه جذب سرمایه دریافت نماید؛ فارغ از اینکه این اقدامات نتیجه‌بخش باشد و منجر به تأمین مالی متقاضی گردد یا خیر. علاوه بر این، ممکن است طرفین قرارداد کارگزاری در هنگام انعقاد قرارداد با یکدیگر توافق نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الزحمه تلاش کارگزار، کارفرما در صورت دریافت منابع مالی، مبالغی را نیز تحت عنوان کمیسیون به کارگزار مالی بپردازد. تمام این موارد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ اما عرف در قراردادهای کارگزاری این است که کارگزار پس از انجام معامله، درصدی از مبلغ معامله را به‌عنوان پورسانت دریافت نماید.

6. مرجع حل اختلاف در نمونه قرارداد کارگزاری مالی

نگارش این بند در قراردادها یکی از مهم‌ترین اقدامات طرفین در قرارداد است. ممکن است در طی مدت قرارداد کارگزاری، مواردی رخ دهد که سبب بروز اختلاف میان متقاضی دریافت سرمایه و کارگزار تامین منابع مالی گردد و ممکن است این اختلاف به‌قدری شدت یابد که سبب فسخ قرارداد و خاتمه قرارداد گردد. به همین دلیل، کارشناسان حقوقی به اشخاصی که قصد عقد قرارداد دارند، پیشنهاد می‌نمایند تا بندی تحت عنوان مرجع حل اختلاف به قرارداد خود افزود نموده و ذیل این بند توافق نمایند که اختلافات قراردادی خود را نزد چه مرجعی حل‌وفصل نمایند. در اکثر موارد، طرفین توافق می‌نمایند تا در صورت بروز اختلاف به داور مرضی‌الطرفین که در زمینه قرارداد مربوطه اطلاعات کافی را دارد مراجعه نمایند. درصورتی‌که در هنگام عقد قرارداد این مرجع تعیین نگردد، طرفین می‌توانند پس از بروز اختلاف نیز در این باره تعیین تکلیف نمایند.

کلام آخر

طرفین قرارداد کارگزاری مالی باید در هنگام انعقاد از اهلیت قانونی کامل برخوردار بوده و با اراده و اختیار این قرارداد را امضاء نمایند و مسئولیت این قرارداد را بر عهده بگیرند. این قرارداد باید به تعداد طرفین تنظیم گردد و یک نسخه از آن در اختیار هریک از طرفین قرار بگیرد. در نهایت، به شما توصیه می‌گردد روابط کاری خود را در بستری قانونی شکل داده و از کمک مشاوران حقوقی استفاده نموده و از این طریق، ریسک‌های احتمالی در قرارداد را به حداقل برسانید.

مطلبی که مطالعه نمودید، یکی از محتواهای منتشرشده در بلاگ حقوقی لامینگو است که با هدف افزایش اطلاعات حقوقی شما عزیزان فعالیت می‌نماید. شما می‌توانید با وررود به این بلاگ و بررسی محتواهای آن، دانش خود در زمینه انواع موضوعات حقوقی را افزایش دهید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.