روند صعودی بورس ادامه یافت


حق نشر عکس ATTA KENARE بنابر اعلام سازمان بورس تا هفته پیش برای ۳۵ میلیون نفر کد بورسی صادر شده بود

روند صعودی شاخص بورس ادامه‌دار است؟

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه معامله‌ها با قیمت‌های متعادل و در صفر تابلو انجام شد. به نظر می‌رسد تا پایان بازار امروز شاهد صف‌های فروش متعادل باشیم و روند صعودی بازار ادامه پیدا کند.

به گزارش سرویس بورس مشرق، شاخص کل بورس امروز با رشد ۷ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد وارد شد و شاهد تعادل در صف‌های فروش بودیم. امروز هشتم اردیبهشت باید دید که روند صعودی بازار ادامه پیدا می‌کند؟

پیمان حدادی،کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار امروز گفت: در شروع بازار سهم‌ها در قیمت‌های بالا بازگشایی نشدند و این اتفاق مثبتی بود زیرا در قیمت‌های متعادل و در صفر تابلو سهم‌ها معامله شدند و بساری از نمادها صف‌های خرید تشکیل دادند. نکته این است که این صف‌های خرید دوباره عرضه شدند که با توجه به وضعیت حال حاضر بازار اتفاق مثبتی است زیرا باعث افزایش ارزش معاملات در بازار شدند.

حدادی در بخش دیگری بیان کرد: با وجود کاهش قیمت‌ها امروز شاهد صف‌های خرید نبودیم و به نظر می‌رسد در قیمت‌های بالا خریدار نداشته‌ باشیم و همین مسئله که امروز خریدار وارد بازار شده است نکته بسیار مثبتی است که در روزها و هفته‌های گذشته ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم.

این کارشناس بازار همچنین افزود: با آنکه انتظار ورود نقدینگی در بازار رفع نشده اما باید توجه کرد با آنکه امروز روز پایانی معاملات است اما شاهد معامله‎‌های متعادل در بازار و ریسک‎‌پذیری سهامداران هستیم.

سقوط تا صعود بازار سرمایه؛ برجام ورق بورس را برگرداند

ایرنا نوشت: بازار سرمایه که از دو سال گذشته دوران رکود را سپری کرده بود، در نیمه دوم امسال شرایط متفاوتی را سپری کرد به گونه ای که بررسی روند تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای امسال تغییرات بازار سرمایه از آذرماه امسال را نشان می دهد.

هر چند شاخص های بورسی سال 94 را طبق روال پارسال با روندی نزولی آغاز کردند اما از دی ماه با اجرایی شدن برجام ورق در بازار سرمایه برگشت و شاخصها روند صعودی را در پیش گرفتند بگونه ای که شاخص کل از 65 هزار واحد به 79 هزار واحد صعود کرد و ارزش آن بیش از 20 درصد افزایش یافت.

بازار سرمایه که از دو سال گذشته دوران رکود را سپری کرده بود، در نیمه دوم امسال شرایط متفاوتی را سپری کرد به گونه ای که بررسی روند تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای امسال تغییرات بازار سرمایه از آذرماه امسال را نشان می دهد.

هفدهم فروردین امسال بود که شاخص بورس تهران به کانال ٧٠ هزار واحدی وارد شد اما پس از آن روند سقوط آغاز شد. بیست و سوم تیرماه بود که بار دیگر شاخص به بالاترین حد رسید و وارد کانال ٦٩ هزار واحدی شد اما این صعود دوام نداشت و شاخص دوباره نزولی شد و به تدریج به کانال ٦١ هزار واحدی عقب نشینی کرد.

روند سکون در بازار سرمایه ادامه داشت تا اینکه از اواخر آذرماه در آستانه اجرایی شدن برجام و امید به بهبود شرایط اقتصادی و رفع تحریم ها، بازار سرمایه روند رو به رشدی را طی کرد و در آخرین روز معاملات هفته گذشته به ٧٨ هزار و ٣١٢ واحد رسید.

در حالی که حدود یک هفته کاری به پایان امسال باقیمانده است، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که این بازار با همین روند امسال را به پایان خواهد رساند و شاخص در محدوده ٧8 تا ٧9 هزار واحد باقی می ماند.

بررسی عملکرد ماهانه بورس تهران، به خوبی تغییرات و شرایط حاکم بر بازار سرمایه کشور را نشان می دهد:

در فروردین ماه امسال حدود 27.1 میلیارد سهم به ارزش 46 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 443.7 و 243.7 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 41.4 درصد و 4.5 درصد افزایش یافت.

در اردیبهشت ماه امسال حدود 12.2میلیارد سهم به ارزش 25.6 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 199.8 و 135.6 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 55 درصد و 44.4 درصد ونسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 39.4 درصد و82.6 درصد کاهش داشت.

در خرداد ماه امسال حدود 9.3 میلیارد سهم به ارزش 18.3 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 152.4 و 96.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 23.7 درصد و 28.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 34.2 درصد و 71 درصد کاهش داشت.

در تیرماه امسال حدود 19.5میلیارد سهم به ارزش 38.5 هزارمیلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 319.3 و 204.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 10.9.5 درصد و 110.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 69.8 درصد و 22.5 درصد افزایش داشت.

در مردادماه امسال بیش از 9.7 میلیارد سهم به ارزش 23.1 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 159.8 و 122.6 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 50 درصد و 39.9 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 13.9 درصد و 26.1 درصد کاهش داشت.

در شهریورماه امسال بیش از 12.4 میلیارد سهم به ارزش 27.4 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 203.2 و 145.3 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 27.2 درصد و 18.5 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 از نظر تعداد 16.4 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 8.3 درصد کاهش داشت.

در مهرماه امسال بیش از 9.2 میلیارد سهم به ارزش 16.2 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 151 و 85.6 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 25.7 درصد و 41.1 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال به روند صعودی بورس ادامه یافت ترتیب 23.8 درصد و 41.1 درصد کاهش داشت.

در آبان ماه امسال بیش از 8.2 میلیارد سهم به ارزش 14.5 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 135 و 77 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 10.6 درصد و 10 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 53.2 درصد و 67.9 درصد کاهش داشت.

در آذرماه امسال بیش از 9میلیارد سهم به ارزش 16.2 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 147.8 و 86 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 9.5 درصد و 11.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه پارسال به تر تیب 45.6 درصد و 61.3 درصد کاهش داشت.

در دی ماه امسال بیش از 22.3 میلیارد سهم به ارزش 47.1 درصد هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 366.3 و 249.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 147.8 درصد و 190.5 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 73 درصد و 53.6 درصد افزایش داشت.

عملکرد بورس در 10 ماهه نخست امسال

بررسی عملکرد بورس در 10 ماهه نخست امسال نشان می دهد که بیش از 139 میلیارد سهم به ارزش 273 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 227.8 و 144.7 رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال از نظر تعداد 3.5 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 42.6 درصد کاهش نشان می دهد.

با توجه به اجرایی شدن برجام، شاخص بورس تهران روند صعودی خود را در این ماه ادامه داد به گونه ای که در هفته اول بهمن ماه، با 397 واحد افزایش نسبت به روز پیش از آن به 66.960 واحد رسید.

در پایان معاملات منتهی به 30 بهمن 1394، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 101836 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل آن 116 درصد افزایش یافته است.

در این ماه تعداد 50 میلیارد و 542 میلیون سهم در دو میلیون 639 هزار دفعه معامله شد و به ترتیب 126 درصد و 106.5 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات نرمال به 96 هزار و 482 میلیارد رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 46 میلیارد و 446 میلیون سهم به ترتیب با 168 درصد و 144.3 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.

براین اساس تعداد 6 میلیارد و 151 میلیون و 441 برگه اوراق مشارکت به ارزش 6 هزار و 166 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به آذرماه امسال افزایش 216 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که شاخص کل با 11 هزار و 326 واحد افزایش نسبت به ماه پیش از آن معادل 17.01 درصد افزایش، به رقم 77 هزار و 888 واحد رسید.

** اسفندماه و صعود شاخص کل بورس به کانال 79 هزار واحدی

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان داد وستدهای نخستین روز معاملاتی هفته آخر اسفندماه با رشد یک هزار و 54 واحدی پس از صعود به ارتفاع 79 هزار واحدی در ایستگاه 79 هزار و 366 واحدی قرار گرفت.

در پایان معاملات دیروز (شنبه)، بازار سرمایه با دادوستد یک میلیارد و 398 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش سه هزار و 828 میلیارد و 521 میلیون ریال در 92 هزار نوبت انجام شد. بیشترین تاثیر مثبت بر روند حرکت دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی همراه، فولاد، وغدیر، فملی، رمپنا، وامید و پاسار رقم خورد.

** پیش بینی کارشناسان از رونق بورس و استقبال سرمایه گذاران خارجی

به گزارش ایرنا، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با توجه به شرایط کنونی در اقتصاد کشور در پساتحریم و اقبال سرمایه گذاران داخلی به بورس از یک طرف و استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله در این بازار، آینده روشنی در این بخش پیش بینی می شود.

شرایط اقتصادی و تحریم سبب شده بود تا بازار سرمایه مانند سایر بازارها در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نباشد به گونه ای که طبق آمارهای اعلام شده، سهم سرمایه گذاری خارجی در بورس ایران به 6 تا 7 دهم درصد محدود بوده است آن هم در حالی که سرمایه گذاراران زیادی در اروپا وجود دارند که بسیاری از آنها علاقه مند مشارکت در سهام شرکت های سودآور بورس هستند.

شرایط کنونی بازار سرمایه کشورمان به گونه ای است که حتی بلومبرگ به عنوان رسانه تخصصی در بخش بازار سرمایه در گزارشی از آمادگی بازار سهام ایران برای ورود سرمایه گذاران خارجی نوشت: با رفع تحریم های مالی علیه ایران، خارجی ها می توانند در بورس تهران که به اندازه بورس استانبول شرکت ثبت شده دارد، سرمایه گذاری کنند.

بلومبرگ همچنین به نقل از «رضا سلطان نژاد» یکی از بنیان گذاران شرکت مدیریت دارایی ACL که به صورت تخصصی روی سرمایه گذاری در ایران فعالیت دارد، نوشت: در مدت 6 تا 8 ماه نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد بورس تهران خواهد شد.

بورس تهران با ارزش 90 میلیارد دلاری، پنجمین بازار سهام بزرگ در خاورمیانه است. روند طی شده از برجام و برقراری سوئیفت که روابط بانکی بین المللی را دوباره برقرار کرده است؛ مشکلات موجود برای حضور سرمایه گذاران خارجی را نیز برطرف کرده تا سرمایه گذاران اروپایی علاقمند حضور در بازار سرمایه کشورمان، نگاه جدیدی به بازار بکر سرمایه ایران داشته باشند.

مساله ای که مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نیز هفته پیش به آن اشاره کرد و گفت: امسال 200 کد معاملاتی بورس برای سرمایه گذاران خارجی صادر شد تا مجموع کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی به 550 کد برسد.

به گفته حسن قالیباف اصل، ارزش بورس تهران در ابتدای امسال دو تریلیون و 810 هزار میلیارد ریال بود که این رقم تا پایان امسال با رشد 20 درصدی به سه تریلیون و 370 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی درباره ارزش اسمی بازار سهام نیز گفت: در ابتدای امسال، 954 هزار میلیارد ریال بود که با رشد 20 درصدی اکنون به یک تریلیون و 145 هزار میلیارد ریال رسیده است.

قالیباف اصل با بیان اینکه امسال ارزش معاملات خرد و بلوک سهام در بورس تهران به رقم 387 هزار میلیارد ریال رسید، ادامه داد: کل ارزش اسمی بازار بورس تهران حدود 160هزار میلیارد ریال ناشی از افزایش سرمایه و بقیه بابت سرمایه جدید شرکت های جدید در این بازار بوده است. همچنین معاملات آنلاین پارسال 196 هزار میلیارد ریال بوده که با رشد 9 درصدی امسال به 210 هزار میلیارد ریال رسیده است.

MelliunIran

افت شاخص بورس تهران برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت

بورس

شاخص کل بورس اوارق بهادار تهران که هفته پیش تا به بیش از یک میلیون هم صعود کرده بود، در معاملات امروز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت) شاهد افت بود و تا حدود ۹۶۴ هزار هم پائین آمد ؛از ابتدای معاملات صبح امروز و با آغاز معاملات بیش از ۲۰ هزار واحد افت کرده است.

امروز چهارمین روز متوالی (کاری) است که شاخص کلی بورس اوراق بهادار تهران، پس از رسیدن به روند صعودی بورس ادامه یافت مرز یک میلیونی هفته پیش روند نزولی در پیش گرفته است.

روند صعودی بازار بورس در ایران و افزایش تقاضا، عدد شاخص را دوشنبه پیش (۲۲ اردیبهشت) به نزدیک یک میلیون و ۵۰ هزار واحد رساند و از روز سه‌شنبه این افت شروع شد که تا کنون ادامه داشته است.

در مجموع این چهار روز کاری (از سه‌شنبه پیش تا کنون) بازار بورس تهران افتی معادل ۸۳ هزار واحدی را تجربه کرده است.

بعضی از فعالان بازار سرمایه، رسیدن به کانال یک میلیونی و اقدام به فروش سهامدارانی که به سود رسیده بودند را یکی از دلایل این افت می‌دانند.

بعضی دیگر هم بازگشت نماد خودروسازانی نظیر سایپا و ایران خودرو را دلیل این ریزش عنوان کرده‌اند؛ نماد این دو خودروساز از اواخر اسفند ماه در بورس غایب بود و هفته پیش با بازگشت آنها بعضی سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سهامهای خود برای خرید آنها کردند.

عده‌ای دیگر هم افزایش تعداد افراد کم تجربه در بورس را از دلایل دیگر ریزش بورس برشمرده‌اند؛ معمولا در چنین شرایطی این سهامداران که عمدتا خرد هستند با احساس خطر از ادامه روند نزولی بازار و از دست رفتن احتمالی سرمایه اقدام به فروش سهام خود می‌کنند؛ با تقویت بورس در سال جاری بر تعداد روند صعودی بورس ادامه یافت این افراد افزوده شده است.

بنابر اعلام سازمان بورس تا هفته پیش برای ۳۵ میلیون نفر کد بورسی صادر شده بود.

دولت ایران اخیرا پذیره نویسی سهام‌ اموال دولتی در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله ( ETF) را آغاز کرده که قرار است این هفته به پایان برسد؛ گفته شده تا کنون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پذیره‌نویسی انجام شده است.

بنابر اعلام وزارت اقتصاد قرار است هفته آینده “بزرگ‌ترین” عرضه اموال دولتی (بانک سپه) در بورس انجام شود.

عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد ایران او گفته: “تا پایان سال جاری تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت باید عرضه شود که این برنامه را محقق خواهیم کرد.”

وزیر اقتصاد ایران دو هفته پیش ارزش دارایی‌های دولت را با اشاره به برآوردها بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

افت اخیر بورس در حالی است که شاخص کل در اولین روز کاری امسال (۵ فروردین) بیش از ۵۰۸ هزار بود که ظرف فقط حدود ۴۰ روز دو برابر شد و به بالای یک میلیون هم رسید.

هر چند نوسان در بازار بورس طبیعی است اما معتقدان به “حباب” در بورس می‌گویند ارزش ذاتی بسیاری از اوارق بهادار بسیار کمتر از قیمت کنونی عرضه آنهاست؛ بعضی از آنها به شرکتهای زیان ده اشاره کرده‌اند که ارزش سهام آنها اخیرا چند برابر شده است.

دولت ایران در سال جاری (۱۳۹۹) سقف مجاز برای سود سپرده‌های بلندمدت را ۱۵ و سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام کرد؛ این کاهش به همراه افزایش نرخ ارز، عامل مضاعفی برای جذاب شدن بازار بورس در مقایسه با بازارهای موازی شد که حتی پای سکه را هم به بورس باز کرد.

عده‌ای از منتقدان تلاش دولت برای جایگزینی درآمدهای از دست رفته ارزی و نفتی در کنار پیش‌بینی “ناکامی” در تحقق درآمدهای مالیاتی امسال را علت تقویت بورس از ابتدای سال دانسته‌اند و این رشد را کاذب می‌دانند.

امید پارسا، رئیس این سازمان درباره درآمدهای امسال گفته: “خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در آمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است؛ اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.”

بنابر اعلام سازمان بورس تا هفته پیش برای ۳۵ میلیون نفر کد بورسی صادر شده بود

حق نشر عکس ATTA KENARE بنابر اعلام سازمان بورس تا هفته پیش برای ۳۵ میلیون نفر کد بورسی صادر شده بود

با شدت گرفتن تحریم های آمریکا، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافت و دولت از سال پیش اعلام کرد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را در سال ۹۹ کاهش داده است؛ یکی از راه های جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی بوده که حالا با افت تولید ناشی از شیوع کرونا ضربه خورده است. تقویت بورس و سرازیر شدن نقدینگی به بازار سرمایه یکی از راههای دولت برای جبران این کسری است.

دولت روند صعودی بورس ادامه یافت ایران در ماههای اخیر در تلاش بوده نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کند و ضمن تشویق اخیرا تهدیدهایی را هم متوجه منتقدان کرده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران اخیرا رسانه‌های “تضعیف کننده” بازار سرمایه در ایران را به “برخورد” تهدید کرده است.

او گفته: “بسیاری از کانال‌ها و ‌سایت‌ها با مبنا و ریشه خارجی وجود داشتند که با هدف تضعیف بازار سرمایه در این حوزه وارد شدند که مقرر شد برخورد‌های لازم با اینگونه رسانه‌ها اتخاذ شود.”

با افزایش تقاضا در بازار بورس بعضی منتقدان گفته‌اند سقوط بورس می‌تواند بحرانی بدتر از موسسات مالی را برای سرمایه‌گذاران به روند صعودی بورس ادامه یافت خصوص افرادی که تجربه کمی در فعالیت در بازار بورس دارند و با “ریسک” آن به خوبی آشنا نیستند، در پی داشته باشد.

سیگنال مثبت برای بازار سرمایه / صعود بورس ادامه خواهد یافت؟

دیروز برای نخستین بار طرح افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بورس اجرا شد. همزمان با این رویداد شاخص کل بورس تهران نیز با یک رشد پرقدرت مواجه شد و با ۱.۸ درصد افزایش بعد از ۷ ماه از مرز ۱.۵ میلیون واحد عبور کرد.

سیگنال مثبت برای بازار سرمایه / صعود بورس ادامه خواهد یافت؟

به گزارش بیان ما؛ با وجود فراز و نشیب‌های ۳ماه گذشته نمودارهای شاخص بورس نشان می‌دهد شاخص کل از ۶بهمن ماه پارسال، بعد از ۱۷ماه نزول، وارد روند صعودی شده، این روند از ابتدای سال‌جاری با وجود نزول در برخی روزها، شتاب بیشتری گرفته است.
طبق اطلاعات موجود ارزش روزانه معاملات خرد نیز در بین ۴۰تا ۵۰درصد نسبت به معاملات نیمه دوم سال قبل افزایش یافته که نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران در سال‌جاری برای دادوستد در بورس افزایش یافته است اما سطح معاملات خرد هنوز با سطوح اوج بازار در سال۱۳۹۹ فاصله زیادی دارد. در چنین شرایطی در مبادلات روز گذشته روند صعودی شاخص بورس همزمان با آغاز طرح افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس روند صعودی بورس ادامه یافت سرعت بیشتری گرفت و شاخص کل بورس تهران توانست با رشدی پر قدرت ۱.۸درصدی بعد از ۷ماه از مرز ۱.۵میلیون واحد عبور کند.
آخرین بار شاخص کل بورس تهران در شهریور ماه پارسال در این محدوده قرار داشت. این رشد به افزایش ۱۲۳هزار میلیارد تومانی، معادل۶.۴میلیارد دلاری، ارزش بازار سهام منجر شد. در پایان مبادلات روز دوشنبه ارزش کل بازار سهام به ۷۱۳۴هزار میلیارد تومان معادل ۲۵۶میلیارد دلار رسید.

با این میزان رشد در مبادلات دیروز، بازده سهامداران در ۳ماه گذشته به ۲۵درصد رسید. دیروز همچنین ارزش معاملات خرد به ۶هزارو ۶۸۲میلیارد تومان رسید که بالاترین میزان معاملات خرد در ۷ماه گذشته تلقی می‌شود.

آینده بورس در سال‌جاری

با وجود رشد ۱.۸درصدی شاخص بورس تهران درمبادلات روز گذشته در دقایق پایانی مبادلات دیروز، ازسرعت رشد بازارسهام کاسته شد که به‌نظر می‌رسد این موضوع ناشی از قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومت یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار واحدی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در این محدوده با مقاومت‌های تکنیکی روبه‌رو است و این محدوده مقاومت به‌ویژه در محدوده یک‌میلیون‌و۵۵۰ تا یک‌میلیون‌و۶۰۰هزار واحد می‌تواند مانع از رشد بیشتر شاخص شود.

این موضوعی است که روزنامه همشهری در گزارش‌های پیشین خود به آن اشاره کرده بود با این حال کارشناسان بر این باورند که از نظر تکنیکی چنانچه شاخص بورس بتواند با قدرت از محدوده یک‌میلیون‌و۶۰۰هزار واحد عبور کند می‌تواند تا سقف قله تاریخی خود یعنی محدوده ۲میلیون‌و۱۰۰هزار واحد که در مرداد۱۳۹۹ به‌ثبت رسید، پیشروی کند اما برای رسیدن شاخص به این سطح، بازار سهام به حمایت‌های بنیادی نیاز دارد.
ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار برای اینکه حرکت صعودی خود را ادامه دهد به زمان نیاز دارد، توضیح داد: مگر اینکه اخبار مثبتی مانند لغو عوارض صادراتی یا اخباری در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بازار پمپاژ شود. در غیراین صورت بازار برای تداوم رشد به زمان نیاز دارد.
مهدی عبدی کارشناس دیگر بازار سرمایه تأکید کرد: تجربه نشان داده بازارسرمایه به دلایل مختلف ازجمله محدودیت‌های درآمدی دولت، کسری بودجه و قوانین حاکم بر فعالیت شرکت‌های بزرگ دستخوش تغییرات مختلفی در فاصله‌های زمانی کوتاه می‌شود؛ این مسئله امکان پیش‌بینی آینده شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده و به مانعی برای ورود سرمایه‌های جدید به بورس تبدیل شده است.
او با بیان اینکه ثبات در بازارسرمایه مستلزم ثبات در قوانین است تأکید کرد: به‌طور مثال وضع عوارض صادراتی برای بسیاری از شرکت‌های بورس بازار سهام را شوکه کرد و در روند معاملات تأثیرگذار بود بنابراین باید شرایطی به‌وجود بیاید تا شاهد کاهش دخالت‌های بیرونی بر فعالیت شرکت‌ها باشیم که این اقدام بی‌تردید در بهبود وضع معاملات تأثیر بسزایی خواهد داشت.
مصطفی محبی مجد کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این‌باره گفت: اگر به‌دنبال رونق و پویایی بازار سرمایه هستیم باید به‌دنبال آزادسازی قیمت‌ها اعم از نرخ محصولات مؤثر در قیمت تمام‌شده و نرخ فروش شرکت‌ها باشیم با این حال افزایش تدریجی دامنه نوسان نیز اثر مثبتی بر بازار سهام بر روزهای آینده دارد.
او اضافه کرد: تردیدی نیست که افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات تأثیر مثبتی بر حجم معاملات بازار سرمایه خواهد داشت اما شخصا معتقدم آزادسازی قیمت‌ها در صنایع مختلف تأثیر به‌مراتب با اهمیت‌تری بر روند بازار سرمایه نسبت به دامنه نوسان معاملات دارد. به‌گفته او افزایش دامنه نوسان، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه داده که مدیران و سیاستگذاران در این بازار نسبت به اوضاع آینده بازار سرمایه خوش‌بین‌تر شده‌اند و با همین خوش‌بینی، اجازه افزایش دامنه نوسان را دادند.

احتمال لغو بخشنامه عوارض صادراتی

هفته گذشته وزارت صنعت بخشنامه‌ای را مبنی بر اعمال عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲درصدی بر ۶۹محصول صنعتی و معدنی ابلاغ کردکه این موضوع با واکنش منفی بورس و فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که به‌دنبال افزایش انتقادها در این‌باره احتمالا اصلاح یا لغو این بخشنامه افزایش یافته است.
از شب گذشته متنی در فضای مجازی بازنشر شده که مربوط به مصوبات روز یکشنبه مدیریت بازار کالاهای پایه وزارت صنعت بوده و به امضای سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، رسیده است. مطابق این نامه مقرر شده پیشنهادهای اصلاح تعرفه‌های عوارض صادراتی برای بررسی و اعلام نظر به کارگروه مدیریت بازار ارائه شود.
انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار لغو این بخشنامه شده است. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن تأیید این موضوع گفت: صحبت‌ها انجام شده و احتمال برگشت مصوبه بالا رفته است. برخی خبرهای دیگر نیز حاکی از آن است که؛ دیروز در مجلس نشستی با حضور اعضای کمیسیون صنایع معادن و کمیسیون اقتصادی با وزیر صنعت برگزار شده و نمایندگان از سیدرضا فاطمی امین خواسته‌اند که درباره پیامدهای تعیین عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورس توضیح دهد.
short_url/vdcjivevhuqeymz.fsfu.html

صعود بورس ادامه خواهد یافت؟

تجربه نشان داده بازارسرمایه به دلایل مختلف ازجمله محدودیت‌های درآمدی دولت، کسری بودجه و قوانین حاکم بر فعالیت شرکت‌های بزرگ دستخوش تغییرات مختلفی در فاصله‌های زمانی کوتاه می‌شود؛ این مسئله امکان پیش‌بینی آینده شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده و به مانعی برای ورود سرمایه‌های جدید به بورس تبدیل شده است.

دیروز برای نخستین بار طرح افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بورس اجرا شد. همزمان با این رویداد شاخص کل بورس تهران نیز با یک رشد پرقدرت مواجه شد و با ۱.۸ درصد افزایش بعد از ۷ ماه از مرز ۱.۵ میلیون واحد عبور کرد. به گزارش همشهری، با وجودفراز و نشیب‌های ۳ ماه گذشته نمودار‌های شاخص بورس نشان می‌دهد شاخص کل از ۶ بهمن ماه پارسال، بعد از ۱۷ ماه نزول، وارد روند صعودی شده، این روند از ابتدای سال‌جاری با وجود نزول در برخی روزها، شتاب بیشتری گرفته است.

به گزارش همشهری، طبق اطلاعات موجود ارزش روزانه معاملات خرد نیز در بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به معاملات نیمه دوم سال قبل افزایش یافته که نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران در سال‌جاری برای دادوستد در بورس افزایش یافته است، اما سطح معاملات خرد هنوز با سطوح اوج بازار در سال ۱۳۹۹ فاصله زیادی دارد. در چنین شرایطی در مبادلات روز گذشته روند صعودی شاخص بورس همزمان با آغاز طرح افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بازار‌های اول بورس و فرابورس سرعت بیشتری گرفت و شاخص کل بورس تهران توانست با رشدی پر قدرت ۱.۸ درصدی بعد از ۷ ماه از مرز ۱.۵ میلیون واحد عبور کند.

آخرین بار شاخص کل بورس تهران در شهریور ماه پارسال در این محدوده قرار داشت. این رشد به افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی، معادل ۶.۴ میلیارد دلاری، ارزش بازار سهام منجر شد. در پایان مبادلات روز دوشنبه ارزش کل بازار سهام به ۷۱۳۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵۶ میلیارد دلار رسید.

با این میزان رشد در مبادلات دیروز، بازده سهامداران در ۳ ماه گذشته به ۲۵ درصد رسید. دیروز همچنین ارزش معاملات خرد به ۶ هزارو ۶۸۲ میلیارد تومان رسید که بالاترین میزان معاملات خرد در ۷ ماه گذشته تلقی می‌شود.

آینده بورس در سال‌جاری

با وجود رشد ۱.۸ درصدی شاخص بورس تهران درمبادلات روز گذشته در دقایق پایانی مبادلات دیروز، ازسرعت رشد بازارسهام کاسته شد که به‌نظر می‌رسد این موضوع ناشی از قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومت یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحدی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در این محدوده با مقاومت‌های تکنیکی روبه‌رو است و این محدوده مقاومت به‌ویژه در محدوده یک‌میلیون‌و ۵۵۰ تا یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار واحد می‌تواند مانع از رشد بیشتر شاخص شود. این موضوعی است که روزنامه همشهری در گزارش‌های پیشین خود به آن اشاره کرده بود با این حال کارشناسان بر این باورند که از نظر تکنیکی چنانچه شاخص بورس بتواند با قدرت از محدوده یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار واحد عبور کند می‌تواند تا سقف قله تاریخی خود یعنی محدوده ۲ میلیون‌و ۱۰۰ هزار واحد که در مرداد ۱۳۹۹ به‌ثبت رسید، پیشروی کند، اما برای رسیدن شاخص به این سطح، بازار سهام به حمایت‌های بنیادی نیاز دارد.

ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار برای اینکه حرکت صعودی خود را ادامه دهد به زمان نیاز دارد، توضیح داد: مگر اینکه اخبار مثبتی مانند لغو عوارض صادراتی یا اخباری در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بازار پمپاژ شود. در غیراین صورت بازار برای تداوم رشد به زمان نیاز دارد.

مهدی عبدی کارشناس دیگر بازار سرمایه تأکید کرد: تجربه نشان داده بازارسرمایه به دلایل مختلف ازجمله محدودیت‌های درآمدی دولت، کسری بودجه و قوانین حاکم بر فعالیت شرکت‌های بزرگ دستخوش تغییرات مختلفی در فاصله‌های زمانی کوتاه می‌شود؛ این مسئله امکان پیش‌بینی آینده شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده و به مانعی برای ورود سرمایه‌های جدید به بورس تبدیل شده است.

او با بیان اینکه ثبات در بازارسرمایه مستلزم ثبات در قوانین است تأکید کرد: به‌طور مثال وضع عوارض صادراتی برای بسیاری از شرکت‌های بورس بازار سهام را شوکه کرد و در روند معاملات تأثیرگذار بود بنابراین باید شرایطی به‌وجود بیاید تا شاهد کاهش دخالت‌های بیرونی بر فعالیت شرکت‌ها باشیم که این اقدام بی‌تردید در بهبود وضع معاملات تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مصطفی محبی مجد کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این‌باره گفت: اگر به‌دنبال رونق و پویایی بازار سرمایه هستیم باید به‌دنبال آزادسازی قیمت‌ها اعم از نرخ محصولات مؤثر در قیمت تمام‌شده و نرخ فروش شرکت‌ها باشیم با این حال افزایش تدریجی دامنه نوسان نیز اثر مثبتی بر بازار سهام بر روز‌های آینده دارد. او اضافه کرد: تردیدی نیست که افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات تأثیر مثبتی بر حجم معاملات بازار سرمایه خواهد داشت، اما شخصا معتقدم آزادسازی قیمت‌ها در صنایع مختلف تأثیر به‌مراتب با اهمیت‌تری بر روند بازار سرمایه نسبت به دامنه نوسان معاملات دارد. به‌گفته او افزایش دامنه نوسان، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه داده که مدیران و سیاستگذاران در این بازار نسبت به اوضاع آینده بازار سرمایه خوش‌بین‌تر شده‌اند و با همین خوش‌بینی، اجازه افزایش دامنه نوسان را دادند.

احتمال لغو بخشنامه عوارض صادراتی

هفته گذشته وزارت صنعت بخشنامه‌ای را مبنی بر اعمال عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲درصدی بر ۶۹محصول صنعتی و معدنی ابلاغ کردکه این موضوع با واکنش منفی بورس و فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد. تازه‌ترین خبر‌ها حاکی از آن است که به‌دنبال افزایش انتقاد‌ها در این‌باره احتمالا اصلاح یا لغو این بخشنامه افزایش یافته است. از شب گذشته متنی در فضای مجازی بازنشر شده که مربوط به مصوبات روز یکشنبه مدیریت بازار کالا‌های پایه وزارت صنعت بوده و به امضای سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، رسیده است.

مطابق این نامه مقرر شده پیشنهاد‌های اصلاح تعرفه‌های عوارض صادراتی برای بررسی و اعلام نظر به کارگروه مدیریت بازار ارائه شود. انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار لغو این بخشنامه شده است. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن تأیید این موضوع گفت: صحبت‌ها انجام شده و احتمال برگشت مصوبه بالا رفته است. برخی خبر‌های دیگر نیز حاکی از آن است که؛ دیروز در مجلس نشستی با حضور اعضای کمیسیون صنایع معادن و کمیسیون اقتصادی با وزیر صنعت برگزار شده و نمایندگان از سیدرضا فاطمی امین خواسته‌اند که درباره پیامد‌های تعیین عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورس توضیح دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.