بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام


ارزیابی و تعیین ارزش سهام و روش قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها

ارزیابی سهام یا ارزش‌گذاری و تعیین ارزش واقعی سهام یا به‌اصطلاح قیمت‌گذاری سهم از موضوعات بسیار مهمی است که در بررسی و محاسبه ارزش دارائی و سهام شرکت‌ها و همچنین تصمیمات سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است در این مقاله سعی بر این است اهداف ارزیابی سهام و دیدگاه کلی در ارزش‌گذاری و قیمت سهام موردبررسی قرار گیرد.

یکی از مطمئن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری پرسود، خریدوفروش اوراق بهادار می‌باشد بهترین روش سرمایه‌گذاری داشتن سبد متنوعی از اوراق بهادار است ازآنجاکه این نوع سرمایه‌گذاری نیاز به دانش تخصصی و وجوه نقدی تقریباً زیاد دارد کمک گرفتن از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که از نهادها و واسط‌های مالی فعال در اوراق بهادار است بسیار حائز اهمیت است.

در سال 1940 در ایالات‌متحده جامع‌ترین طبقه‌بندی قانون برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری در میان کشورهای جهان صورت گرفت بر اساس این قانون شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران بانام سرمایه‌گذاری مدیریتی از نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت عناوین شرکت یا صندوق با سرمایه باز و شرکت یا صندوق با سرمایه بسته می‌باشند.

از حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران سال‌ها می‌گذرد ولی از تاریخ شروع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازار مالی ایران زمان زیادی نمی‌گذرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام فعالیت خود را از سال 1387 آغاز کرده‌اند.

با توجه به مطالب عنوان‌شده و در نظر گرفتن اهمیت عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام از جهات: کسب بازده اضافی نسبت به بازار از طرف سرمایه‌گذاران، کاهش نوسانات شدید قیمت سهام در بازار بورس، تحقق اهداف سرمایه‌گذاری مدیران نهادهای مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و کارکردی بهتر به خاطر وجود سهامداران حقوقی در شرکت‌های سرمایه پذیر، اتخاذ تصمیمات تخصصی و بجا در بورس و … این‌طور به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بورس یا سهام یک امر مشکل باشد.

شرکت یا صندوق با سرمایه بسته چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

سهام این نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری فقط در زمان عرضه اولیه توسط خود شرکت به فروش می‌رسد و معاملات و فروش‌های بعدی بین سرمایه‌گذاران در بازار ثانویه صورت می‌گیرد شرکت‌ها با این شرایط تعداد سهام محدودی دارند و نمی‌توانند سهام باقابلیت بازخرید منتشر کنند.

شرکت یا صندوق با سرمایه باز چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

یعنی یک شرکت سرمایه‌گذار که وجوه را از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری می‌کند و د ر سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند از ویژگی‌های این نوع از شرکت یا صندوق‌ها این است که اوراق بهادار باقابلیت بازخرید منتشر می‌کنند.

4 دیدگاه اصلی در ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام چیست؟

 • ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس معیار مقایسه‌ای
 • ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس سودآوری شرکت
 • ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس دارایی شرکت
 • ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس جریان‌های نقدی تنزیلی

ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس معیار مقایسه‌ای

درواقع در این مورد با ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام در مقایسه با شاخص بازار در بورس می‌توانیم به نتایج قابل‌قبول و کمک‌کننده‌ای برسیم و عملکرد هردو را باهم مقایسه کنیم.

ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس سودآوری شرکت

در بررسی این مورد اولین بحث ارزش ذاتی سهام است که به معنی ارزش و قیمت واقعی یک شرکت یا دارائی است که عوامل مؤثری مانند پتانسیل رشد شرکت، لحاظ کردن دارائی مشهود و نامشهود و ابعاد کسب‌وکار در ارزش سهام در آن در نظر گرفته‌شده و به همین دلیل از قیمت جاری بازار متمایز شده و هدف از بررسی ارزش ذاتی سهام مقایسه آن باقیمت بازار است.

و یکی از روش‌های ارزیابی یا ارزش‌گذاری سهام در این مورد روش محاسبه P/E است که بیان‌کننده نسبت قیمت یا ارزش یک سهم به‌پیش بینی سود سهام آن است که با سود با حداقل ریسک یعنی سود بانکی قابل‌مقایسه است درواقع این نسبت روش محاسبه بازگشت سرمایه است بدین‌صورت که اگر سود بانکی 20 درصد باشد دوره بازگشت سرمایه در بانک 5 سال است یعنی سرمایه‌گذار بعد از 5 سال سودی که به دست آورده معادل اصل سرمایه است یعنی P/E بازار برابر با 5 است اگر سود بانکی کاهش یابد P/E بازار رشد خواهد کرد چون زمان بازگشت سرمایه بیشتر می‌شود به‌عنوان‌مثال اگر شرکتی eps خود را 100 تومان اعلام کند با فرض همان P/E=5 قیمت تعادلی هر سهم برابر است با P/100=5 ← P=500

ارزیابی سهام یا قیمت‌گذاری سهام بر اساس دارایی شرکت

در این نوع ارزش‌گذاری و ارزیابی سهام چند روش مرسوم را عنوان می‌کنیم اولین مورد ارزش اسمی سهام است که در زمان تأسیس شرکت برای اوراق سهام منتشرشده تعیین می‌شود و در اساسنامه شرکت نیز درج می‌شود و قیمت یا ارزش واقعی سهام نیست که در حال حاضر در ایران طبق قانون 29 تجارت در شرکت‌های سهامی عام ارزش اسمی هر سهم نباید از 10000 ریال بیشتر باشد و ارزش اسمی هر برگه از سهام عادی در حال حاضر در کشور ما 1000 ریال است.

ارزش اسمی =سرمایه شرکت / تعداد سهام منتشرشده شرکت

مورد قابل‌بررسی بعدی ارزش دفتری سهام است درواقع برای دارایی شرکت سهامی در ترازنامه شرکت عددی به‌عنوان ارزش آن دارایی ثبت‌شده که همان ارزش دفتری سهام نامیده می‌شود و نکته مهم اینکه ارزش دفتری سهام باارزش بازار سهام برابر نیست زیرا ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی ثبتی در ترازنامه شرکت است اما ارزش بازار سهم بر اساس ارزیابی سرمایه‌گذاران از عملکرد شرکت و ارزش عرفی دارایی است.

ارزش بازار سهام مورد قابل‌بررسی دیگر در ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس دارایی شرکت است که قیمتی است که طبق مکانیم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود.

ارزش جایگزینی سهام، ارزش سهام بر اساس خالص ارزش دارایی‌ها و ارزش تصفیه‌ای هم 3 موردی هستند که در این روش می‌توان بررسی کرد.

ارزیابی سهام و قیمت‌گذاری آن بر اساس جریان‌های نقدی تنزیلی

روش جریان نقد تنزیل بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام شده این‌گونه تحلیل می‌شود که به دلیل وجود تورم در بازار و ریسک‌های مختلف مربوط به آن، ارزش یک مبلغ معین پول در حال حاضر بیش از ارزش آن در آینده است به همین دلیل می‌توانیم ارزش یک شرکت، یک پروژه یا … را بر اساس داشتن پتانسیل در تولید پول یا همان جریان‌های نقدی در آینده تخمین بزنیم و برای انجام این کار فقط باید ارزش فعلی (ارزش آن در زمان حال) جریان نقد آینده شرکت یا پروژه را به دست آورد.

8 روش ارزیابی و تعیین ارزش سهام:

 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش ‌دفتری سهام
 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش اسمی سهام
 • تعیین ارزش سهام طبق قیمت و جریان بازار
 • تعیین ارزش سهام طبق نرخ سودآوری
 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی
 • تعیین ارزش سهام طبق قیمت یا ارزش جاری خالص دارائی
 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش معدل ۲
 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش ذاتی و اقتصادی

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش ‌دفتری سهام:

قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش دفتری حاصل ارقام ثبت‌شده در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت می‌باشد که قیمت پایه سهام از محاسبه اختلاف حاصل دارائی و بدهی‌های ثبت‌شده به دست می‌آید.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش ‌اسمی سهام:

قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام بر اساس مبلغ اسمی همان قیمتی است که روی برگه سهام درج‌شده که با حاصل‌ضرب تعداد سهام در مبلغ اسمی ذکرشده روی ورق سهام ارزش کل سهام تعیین می‌شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس قیمت و جریان بازار:

در این روش قیمت‌گذاری و ارزیابی سهام بر اساس واگذاری و خریدوفروش سهام در بازار فعال و قیمت‌های مشخص‌شده در تابلوی بورس و اوراق بهادار در زمان انجام معامله مشخص می‌شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس نرخ سودآوری:

در این روش قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام در مورد شرکت‌هایی که میانگین سود 3 سال قبل از کسر مالیات و 3 سال قبل از قیمت‌گذاری و ارزیابی پس ازلحاظ کردن موارد سود معادل 5 درصد مبلغ خالص دارایی باشد اجرا خواهد شد یعنی شرکت باید در 3 سال قبل از ارزیابی دارای سود باشد و صورت‌های مالی 3 دوره قبل از ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام آن موردحسابرسی قرار گیرد البته در این روش ابتدا باید سود شرکت کسر شود و با توجه به سود کسر شده، ارزش سهام تعیین شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی:

در این روش ارزش‌گذاری سهام و ارزیابی سهام بر اساس دریافت بودجه 10 سال آتی شرکت، نسبت به ارزش‌های فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی شرکت و درنهایت نسبت به بررسی و اعلام قیمت پایه سهام انجام می‌شود یعنی محاسبه و ارزش‌گذاری فعلی جریان‌های نقدی آتی شرکت در مورد دارائی‌های ثابت شرکت در پایان سال دهم ملاک عمل می‌باشد.

مواردی مثل هزینه بازخرید خدمت کارکنان، مالیات عملکرد شرکت، خالص سرمایه در گردش و دارائی‌های ثابت خریداری‌شده طی 10 سال باید مدنظر قرارگرفته شود البته تمامی این موارد در صورتی منطقی است که اقتصاد جامعه سالم و تورم خیلی کمی داشته باشد.

روش ارزیابی، ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری سهام بر اساس قیمت یا ارزش جاری خالص دارائی:

در این روش کارشناس رسمی دادگستری باید خالص دارائی‌های ثابت شرکت را مورد ارزیابی قرار دهد و قیمت‌های ارائه‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری (رشته‌های مرتبط) باارزش دفتری دارائی‌های ثابت شرکت ارزیابی و مابه‌التفاوت آن توسط کارشناس مالی مشخص شود.

همچنین بدهی و دارائی‌های جاری شرکت نیز بایستی توسط کارشناسان مالی ارزیابی شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش معدل ۲:

در شرکت‌های سود ده، قیمت پایه سهام تعیین‌شده به روش ارزش‌های جاری و معدل قیمت پایه سهام تعیین‌شده به روش سودآوری به‌عنوان قیمت پایه سهام تعین می‌شود طبق نظر کارشناسان حرفه‌ای حسابرسی و حسابداری، معدل 2 یا چند قیمت پایه سهام تعیین‌شده از سایر روش‌ها می‌تواند به‌عنوان یک روش برای اعلام قیمت پایه سهام تعیین شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش ذاتی و اقتصادی:

در این روش ارزیابی سهام یا ارزش‌گذاری سهام قیمت پایه سهام را می‌توانیم با توجه به ارزش اقتصادی و ذاتی اعلام کنیم که کارشناس مالی ارزیابی را می‌تواند با توجه به وضعیت کنونی شرکت در مقایسه با شرکت‌های مشابه داخلی یا خارجی (ازلحاظ میزان تولیدات، وجود مدیریت کارآمد در شرکت، کارکنان متخصص و دارای مهارت) انجام دهد.

نکته: قیمت و ارزش سهام‌ بورسی معادل و برابر باقیمت در بازار فعال در زمان انجام معامله سهم می‌باشد و نیاز به کارشناسی از طرف کارشناس رسمی دادگستری نمی‌باشد با مراجعه به کارگزاری بورس می‌توانید از ارزش و قیمت سهام خود اطلاع پیدا کنید.

گروه کارشناسان رسمی ایران کارشناس درزمینهٔ ارزیابی سهام با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های راه و ساختمان، برق و ماشین‌آلات، تأسیسات، فناوری اطلاعات و رایانه، اموال منقول، وسایط نقلیه و برند و امتیازات و همچنین با مدیریت کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی با ارائه مشاوره رایگان در تمامی نقاط کشور شما دوستان را همراهی خواهد کرد. تجربه چندین ساله ما در این زمینه بهترین مشاور و همراه شما خواهد بود.

ارزش گذاری کسب و کار چیست؟ ۷ روش برای ارزش گذاری کسب و کارها

ارزش گذاری کسب و کار چیست

در این مقاله، بررسی می‌کنیم که چه داده‌هایی برای ارزش گذاری یک کسب وکار مورد نیاز است، چگونه می‌توانیم کسب و کارهای ارزشمند و همچنین کسب و کارهای نوظهور که هنوز به درآمد کافی نرسیده‌اند را شناسایی کنیم و بهتر است از کدام روش‌های ارزش‌گذاری استفاده کنیم.

ارزش گذاری کسب و کار، ترکیبی از علم و هنر می باشد که کاری بسیار سخت است. اما دانستن ارزش یک شرکت امری بسیار مهم و حیاتی است.

ارزش گذاری های تجاری کمک می‌کند تا شرکت های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) عملکرد پرتفوی خود را بررسی کنند، تیم‌های جذب و ادغام (M&A) اهداف را تجزیه و تحلیل کنند و کارآفرینان بتوانند پول بیشتری جمع‌آوری کنند.

در این مقاله، چگونگی ارزش‌گذاری یک شرکت (شرکت‌های دولتی یا خصوصی، شرکت‌های با درآمد بالا یا کسب و کار جدید و نوظهور، شرکت‌هایی که بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی‌شان ارزش گذاری شده باشند شرکت‌هایی که پیش‌تر ارزش گذاری شده‌اند یا نه) را بررسی می‌کنیم.

ارزش گذاری چیست؟

ارزش گذاری کسب و کار، فرآیند محاسبه ارزش مالی یک شرکت یا یک دارایی است. ارزش بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام گذاری شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل طیف وسیعی از معیارها مانند درآمد، سود و زیان و همچنین ریسک‌ها و فرصت‌هایی است که یک کسب و کار با آن مواجه است. هدف ارزش گذاری تجاری این است که به ارزش ذاتی تخمین زده شده یک شرکت دست یابیم و کارآفرینان و سرمایه گذاران را قادر به تصمیم گیری آگاهانه برای خرید، فروش یا سرمایه گذاری کنیم.

با این حال، فرآیند ارزش گذاری کسب و کار بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام فرآیندی صرفاً علمی نیست. جیمز فاکنر، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جسورانه مستقر در لندن به نام Vala Capital، می‌گوید: «ارزیابی تجاری یک هنر است، زیرا مدل مالی (برای ارزش‌گذاری شرکت) کاملاً به ورودی‌های ذهنی بستگی دارد: همه‌ی اطلاعات مالی مانند نرخ رشد فروش به هزینه‌های حقوق و دستمزد شرکت برای پنج سال آینده تخمین زده می‌شود. این مفروضات، هر ارزش گذاری را در بهترین حالت به حدس تحصیلی (یک حدس مبتنی بر دانش و تجربه که احتمال درست بودن آن زیاد است) تبدیل می‌کند.

با این حال، روند ارزش گذاری مهم است. ارزش گذاری تجاری به تحلیلگران کمک می‌کند ارزش ذاتی یک دارایی را محاسبه کنند که گاهی اوقات می‌تواند با قیمت فعلی بازار معاملاتی آن متفاوت باشد. ارزش ذاتی باید عینی باشد و کمتر تحت تأثیر فراز و نشیب‌های کوتاه مدت اقتصاد قرار گیرد. تفاوت بین ارزش‌های ذاتی و ارزش بازار اغلب در جایی است که سود یا زیان حاصل می‌شود.

داده‌های مورد استفاده برای تعیین ارزش گذاری

اطلاعات کلیدی برای تعیین ارزش یک کسب و کار وجود دارد که در ذیل به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت:

۱. سوابق مالی

داشتن سوابق مالی دقیق و مستند از آمدها، هزینه‌ها و بدهی‌ها به تحلیلگران مالی اجازه می‌دهد تا جریان وجوه نقد و سود آتی را تعیین کنند. داده‌های مالی نیز برای محاسبه نرخ رشد حیاتی است. استارت‌آپ‌هایی که چشم‌انداز رشد بالایی دارند، ارزش‌های بالاتری دریافت می‌کنند.

۲. تجربه مدیریت

مدیرانی که سابقه موفقیت بالایی دارند بر ارزش کسب و کار تأثیر مثبتی می‌گذارند. اما اگر بقای کل یک کسب و کار صرفاً به مجموعه مهارت‌های منحصر به فرد مدیر عامل آن بستگی داشته باشد، سرمایه گذاران نمی‌توانند این ریسک را نادیده بگیرند. تجربه و انگیزه کارکنان به همان اندازه مهم است و متخصصان باهوش و وفادار ارزش شرکتی را که در آن کار می‌کنند افزایش می‌دهند.

۳. وضعیت بازار

وضعیت اقتصاد، نرخ بهره و متوسط حقوق از دیگر عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند. یک اقتصاد پر رونق می‌تواند تقاضا برای محصولات و خدمات خاص را افزایش دهد. با این حال، وقتی بازار به شدت رقابتی است و یک بخش از بازار توسط شرکت‌هایی با فعالیت مشابه اشباع شده است، ارزش شرکت‌های تازه وارد به این صنعت کاهش می‌یابد.

۴. دارایی‌های نامشهود

شهرت، علائم تجاری (لوگو و برند) و روابط با مشتری می‌تواند بر ارزش گذاری کسب و کار تاثیر داشته و آن را افزایش دهد. اگرچه معمولاً تعیین رقم برای این دارایی‌ها دشوار است، اما تأثیر آن‌ها قابل توجه است.

۵. دارایی‌های مشهود

ابزارها، وسایل و محل کسب و کار نیز باید در نظر گرفته شوند و ارزش آن‌ها به راحتی قابل محاسبه است. دارایی‌های فیزیکی بسته به حجم و کیفیتشان می‌توانند ارزش گذاری کسب و کار را افزایش دهند.

۶. اندازه شرکت

شرکت‌های بزرگ‌تر معمولاً به دلیل جریان‌های درآمدی بیشتر، ارزش‌ تجاری بیشتری نسبت به همتایان کوچک‌تر خود دارند. کسب‌وکارهای بزرگ همچنین تمایل دارند دسترسی آسان‌تری به سرمایه و محصولات توسعه‌یافته داشته باشند و کمتر تحت تأثیر از دست دادن رهبران کلیدی قرار می‌گیرند.

۷. مزیت رقابتی

اگر شرکتی نتواند مزیت رقابتی خود را در طول زمان حفظ کند، ارزش کسب و کار او ضربه خواهد خورد. اما شرکت‌هایی که می‌توانند مزیت رقابتی خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ کنند، می‌توانند ارزش‌های بالاتری داشته باشند.

چه کسانی از ارزش گذاری کسب و کار استفاده می‌کنند؟

گروه‌های مختلف به دلایل مختلف باید بدانند که ارزش یک شرکت چقدر است.

 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) شرکت‌ها را ارزش گذاری می‌کنند تا بتوانند به شرکای محدود (LPs) در مورد نحوه عملکرد سرمایه‌گذاری‌هایشان گزارش دهند. دانستن ارزش شرکت‌هایی که VC ها قصد سرمایه گذاری در آن‌ها را دارند نیز بسیار مهم است.

ارزش گذاری

این داده‌ها به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به کسب و کار خود داشته باشند و در جلسات در خصوص انحلال شرکت یا افزایش سرمایه بهتر تصمیم بگیرند. شرکت‌های سرمایه گذرای جسورانه (VC) همچنین هنگام خروج از یک کسب و کار نیاز به ارزش گذاری دارند. داشتن داده‌های بیشتر به آن‌ها کمک می‌کند تا مبلغ منصفانه‌ای را بابت سهامی که قصد فروش آن دارند، دریافت کنند.

 • تیم‌هایM&Aشرکتی (جذب و ادغام) نیازمند ارزیابی دقیق شرکت‌هایی هستند که قصد سرمایه گذاری یا خریداری آن را دارند. بسیاری از این شرکت‌های هدف، مشاغل خصوصی هستند که محاسبه‌ی ارزش آن‌ها دشوارتر از ارزش گذاری شرکت‌های دولتی است.
 • واحد سرمایه گذاری بانک‌ها باید ارزش شرکت‌هایی که با آن‌ها سروکار دارند را تعیین کنند که این مسئله به مشتریان در فروش، خرید یا سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. دانستن این ارزش‌گذاری‌ها به بانکداران کمک می‌کند تا توصیه‌های مؤثری ارائه دهند. همچنین داده‌های ارزش گذاری برای تولید گزارش‌های صنعت و ارائه به مشتریان جدید مهم هستند.
 • کارآفرینان به طور گسترده از داده‌های ارزش گذاری شرکت استفاده می‌کنند. برای مثال، زمانی که به دنبال فروش یک شرکت یا کسب و کار هستند، کارآفرینان می‌خواهند سهام خود را با قیمت منصفانه‌ای به فروش رسانند. ارزش‌گذاری های کسب و کار برای ارائه به سرمایه‌گذاران نیز حیاتی هستند یک ارزیابی مستند، اعتبار یک کارآفرین را نشان داده و احتمال تأمین بودجه را افزایش می‌دهد. کارآفرینان همچنین هنگام توسعه برنامه‌های استراتژیک و در بسیاری موارد دیگر به داده‌های ارزش گذاری نیاز دارند.
 • کارکنانی که دارای اختیار خرید سهام شرکت هستند علاقه‌مندند بدانند که ارزش سهام آن‌ها در حال افزایش یا کاهش است. از طرف دیگر، اگر کارکنان بخواهند سهام شرکتی را که در آن کار می‌کنند بخرند، داده‌های ارزش گذاری می‌تواند به تعیین قیمت واقعی کمک کند.
 • سرمایه گذاران خرد که سبدهای خود را مدیریت می‌کنند، برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نیاز به دسترسی به داده‌های ارزش گذاری دارند. این سرمایه گذاران خرد اغلب افرادی غیر حرفه‌ای هستند و داده‌های ارزش گذاری کسب و کار به آن‌ها کمک می‌کند تا بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام سبد سهام خود را متنوع کنند و با استفاده از شرکت‌های کارگزاری، تجارت آنلاین و مشاوران مالی، پول و سرمایه خود را بهتر مدیریت کنند.

چگونه یک شرکت را ارزش گذاری کنیم؟

ارزش بازار نشان می‌دهد که یک شرکت از نظر فعالان بازار و سرمایه گذاران چقدر ارزش دارد.

بنر وبینار تکنیک‌های دادرسی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

برای شرکت‌های دولتی، ارزش بازار را می‌توان با استفاده از قیمت سهام محاسبه کرد. به طور مثال اگر یک شرکت دارای ۱۰۰,۰۰۰ سهام عمومی باشد که هر کدام به قیمت ۱۰,۰۰۰ ریالی به فروش می‌رسد، ارزش آن که به عنوان ارزش بازار شناخته می‌شود، ۱ میلیارد ریال است.

روش‌های مختلفی برای محاسبه ارزش یک شرکت خصوصی یا دولتی وجود دارد. این روش‌ها به شرح زیر است:

– روش تحلیل DCF

این روش ارزش روز سرمایه گذاری را بر اساس پیش بینی از میزان پولی که در آینده ایجاد می‌شود، تعیین می‌کند.

– روش تحلیل چندگانه

ارزش یک شرکت را با استفاده از چندین شرکت مشابه تخمین می‌زند.

– روش ارزش خالص دفتری

خالص ارزش دفتری دارایی‌های مشهود و نامشهود را محاسبه می‌کند.

– روش ارزیابی کارت امتیازی

با استفاده از میانگین ارزش گذاری استارتاپ هایی که در همان بخش، مرحله و منطقه فعالیت می‌کنند، یک استارت آپ را ارزش گذاری می‌کنند.

– روش سرمایه گذاری خطرپذیر

برای ارزش گذاری کسب و کار ۲ روش وجود دارد : ۱. پس از سرمایه گذاری ۲. پیش از سرمایه گذاری

ابتدا با پیش بینی درآمد، ارزش بعد از سرمایه گذاری را محاسبه می‌کنیم و سپس با تعدیل اون مقدار، ارزش پیش از سرمایه گذاری رو بدست می‌آوریم.

یعنی در روش سرمایه گذاری خطر پذیر، ابتدا ارزش گذاری آینده شرکت را بر اساس پیش بینی درآمدی (بعد از سرمایه گذاری آن) محاسبه کرده و سپس از این مقدار برای محاسبه ارزش پیش از سرمایه گذاری استفاده می‌کنیم.

یک ارزیابی آینده پس از درآمد را محاسبه کنید و سپس از آن رقم برای رسیدن به ارزیابی قبل از درآمد استفاده کنید.

– روش برکوس (Berkus Method)

ارزش یک استارت آپ را با تخصیص ارزش تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار به پارامترهای مختلف محاسبه کنید.

– روش جمع‌بندی عوامل ریسک

ارزش یک استارت آپ قبل از کسب درآمد را با امتیازدهی به ۱۲ دسته ریسک تخمین بزنید.

با این حال، توجه داشته باشید که با توجه به داده‌های تاریخی محدود و اطلاعات مالی در دسترس یا حسابرسی نشده، تعیین ارزش‌گذاری کسب و کار خصوصی بسیار دشوار است.

0 تا 100 محاسبه ارزش شرکت به 8 روش جدید !

0 تا 100 محاسبه ارزش شرکت به 8 روش جدید !

در واقع و بطور کلی، هر دارایی دارای یک ارزش است. یکی از معضلات اصلی خیلی از سرمایه‌گذاران، یادگیری نحوه محاسبه ارزش شرکت است. با یادگیری نحوه ارزش‌گذاری یک شرکت، شما می‌توانید به راحتی بر روی آن دارایی سرمایه گذاری نمایید. این ارزش در شرکت‌های بورسی نیز بسیار متداول است.

ارزش ذاتی شرکت

ارزش ذاتی سهام یک شرکت، در واقع میزان جریانات نقدی شرکت در زمان حال است که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از عوامل تاثیر گذار در ارزش ذاتی شرکت، سود مورد انتظار برای سال‌های آتی است. همچنین شما می‌توانید با مطالعه صورت‌های مالی شرکت و رویکرد هیئت مدیره، چشم انداز سهام را مورد بررسی قرار دهید و به خرید یا عدم خرید آن با چشم بازتری نگاه کنید. در ادامه سعی شده است تا بصورت خلاصه، روش‌ها و فرمول محاسبه ارزش شرکت را بررسی کنید.

روش های محاسبه ارزش سهام شرکت در بورس

محاسبه در اساس نسبت P/E

یکی از فاکتورهای مهم در این زمینه، توجه به P/E یک شرکت در تابلوی معاملاتی است. همواره این نکته را مدنظر قرار دهید که قیمت سهام حول ارزش ذاتی نمی‌چرخد و عوامل زیادی در این زمینه کمک کننده خواهند بود. مقاله ای تحت عنوان " P/E چیست؟ " وجود دارد که می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنید. اگر قصد انتخاب یک سهام مناسب برای خرید را دارید، در ابتدا توجه کنید که حتما P/E شرکت از هم گروه‌های خودش کمتر باشد.

روش های محاسبه ارزش سهام شرکت در بورس

بطور مثال اگر P/E یک سهم 10 است و P/E میانگین گروه 12 است، این سهم مناسب خواهد بود. فاکتور دیگر در این زمینه این است که حتما توجه کنید که P/E شرکت منفی نباشد. منفی بودن به این معنا است که شرکت سودده نیست و زیان ساخته است. پس بصورت خلاصه باید گفت که هر چه P/E شرکت کمتر از 10 باشد و به عدد 1 نزدیکتر باشد، یعنی در زمان حال، دارای حباب نیست.

راهکار سازمان بورس بر اساس TTM

اگر به سایت tsetmc.com مراجعه کنید. متوجه خواهید شد که در کنار پی بر ای، ttm هم آمده است. این بدین معنی است که این نسبت بر اساس 12 ماهه گذشته سهم بررسی شده است. اما ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که ttm چه مزیتی دارد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که اگر شما مفروضات 12 ماهه گذشته سهم را جلوی خود بگذارید و بر اساس آن تصمیم بگیرید، به راحتی می‌توانید سود سال بعد سهم را متوجه شوید. و بر همین اساس بازده سهام را بررسی نمایید. در همین راستا می توانید از مقاله " نحوه محاسبه بازده سهام " نیز استفاده نمایید.

در پایان سال 99، سازمان بورس شرکت‌ها را موظف کرد که بر اساس پیش بینی سال بعد، سود پیش بینی شده را بازگو کنند. این گزاره موجب خواهد شد تا ریسک‌ها توسط شرکت محاسبه شود و سپس سود را در نظر بگیرد. این کار به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد که کم ریسک ترین حالت برای سودآوری شرکت را مورد توجه قرار دهند.

رویکرد ترازنامه‌ای

در این رویکرد، ارزش دارایی‌های مشهود و فیزیکی شرکت مدنظر است. همچنین این مدل، رویکرد پیشرفته‌ای هم دارد که بر اساس آن، دارایی‌های نامشهود نیز در فرمول محاسبه ارزش شرکت، مدنظر قرار می‌گیرد. بصورت کلی دو مدل در زیر مجموعه رویکرد ترازنامه‌ای قرار می‌گیرند.

 1. روش محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)
 2. روش ارزش دفتری تعدیل شده

نحوه محاسبه NAV

نحوه محاسبه NAV

در ابتدا برای فرمول محاسبه ارزش شرکت، سعی شد تا نسبت P/E مدنظر قرار گیرد. اما این نکته را همواره مدنظر قرار دهید که این نسبت برای سهام‌های در زیر مجموعه گروه سرمایه‌گذاری، مورد توجه قرار نمی‌گیرند و شما باید برای این دسته از شرکت‌ها، به محاسبه NAV روی بیاورید. اگر شما این دارایی‌های شرکت که در زیر آمده است را جمع کنید و در نهایت تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت کنید، NAV را محاسبه کرده‌اید.

(حقوق صاحبان سهام + ذخیره کاهش ارزش دارایی‌ها + ارزش افزوده پرتفوی بورسی+ سود محقق شده بعد از تاریخ ترازنامه + ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی)

حالا ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که هر کدام از فاکتورهای بالا را چگونه محاسبه کنیم؟ در پاسخ به سوال شما، در ادامه سعی شده است تا هر کدام را بصورت خلاصه توضیح دهیم. اما پیشنهاد میکنتیم جهت افزایش اطلاعات در این زمینه مقاله " p/nav در بورس چیست " را مطالعه نمایید.

حقوق صاحبان سهام

برای محاسبه حقوق صاحبان سهام، به تارنمای کدال مراجعه کنید و آخرین ترازنامه شرکت را باز کنید. در سطری تحت عنوان حقوق صاحبان سهام، قادر خواهید بود تا ارزش را یادداشت کنید.

ارزش افزوده پرتفوی بورسی

در ابتدا به سایت کدال مراجعه فرمایید و به‌روزترین پرتفوی شرکت را از آن‌جا استخراج نمایید. در این بخش سرمایه گذاری‌های بورسی، نام شرکت‌هایی که در تملک هستند به علاوه تعداد سهام آن‌ها و حق تقدم‌هایشان قابل بررسی است. سعی کنید تمام آن‌ها را با دقت محاسبه کنید تا بتوانید به راحتی ارزش پرتفوی بورسی را حساب کنید. پس از آن به تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید و اسامی شرکت‌های زیر مجموعه را جستجو کنید تا قیمت هر سهم را به دست آورید. حالا می‌توانید بهای تمام شده را محاسبه کنید. همچنین نحوه نحوه محاسبه ارزش سهام یک شرکت (غیر بورسی شرکت) نیز به همین منوال خواهد بود.

رویکرد نسبی

همانطور که از اسم رویکرد نسبی مشخص است، زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که جریانات نقدی شرکت یا ناو را نتوان بصورت دقیق محاسبه کرد. هدف از طرح این رویکرد، این است که بتوان شرکت مورد نظر را با هم گروهی‌هایش مقایسه کرد. ضرایبی در این زمینه مورد نظر است که در ادامه آورده شده است. این رویکرد کمک شایانی به سرمایه گذاران می‌کند که برای محاسبه هر شرکت، چگونه ارزش گذاری را صورت دهند. بطور مثال برای نحوه محاسبه ارزش سهام یک شرکت یا یک بانک، نسبت ارزش بازار به حجم سپرده‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد و شما می‌توانید هر بانکی که نسبت کمتری داشت را مورد نظر خود قرار دهید.

نسبت تعریف کاربرد
P/E ارزش بازار به سود خالص شرکت شرکت های تولیدی
MV/BV ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت شرکت های تازه تاسیس
MV/S ارزش بازار به فروش شرکت شرکت های تولیدی
MV/C ارزش بازار به ظرفیت تولید شرکت های تولیدی و فرآیندی همانند سیمان و پتروشیمی
MV/N ارزش بازار به تعداد مشتریان شرکت های خدماتی و شرکت های اینترنتی
MV/NOPAT ارزش بازار به سود خالص عملیاتی شرکت های تولیدی
MV/FCF ارزش بازار به جریان نقد ازاد شرکت های تولیدی
MV/D ارزش بازار به حجم سپرده بانک ها

رویکرد تنزیلی

یکی از مهم‌ترین رویکردها در فرمول محاسبه ارزش شرکت، توجه به رویکرد تنزیلی است. در این روش، شما با محاسبه جریانات نقدی شرکت، ارزش گذاری را صورت می‌دهید و تصمیم به خرید یا عدم خرید آن می‌گیرید. در ادامه سعی شده است تا جدولی بر اساس نوع جریانات نقد آورده شود.

نماد نام نوع جریانات نقد نرخ تنزیل کاربرد
FCF جریان نقد آزاد جریان نقد آزاد تامین کنندگان مالی شرکت متوسط موزون هزینه سرمایه پروژه‌ها و شرکت‌های تولیدی
EP سود اقتصادی سود اقتصادی متوسط موزون هزینه سرمایه شرکت‌های تولیدی
APV ارزش فعلی تعدیل شده جریان نقد آزاد تامین کنندگان مالی شرکت هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت غیر اهرمی ساختار سرمایه متغییر است
ECF جریان نقد سهامداران جریان نقد آزاد سهامداران هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت اهرمی ارزش گذاری موسسات مالی
RI سود مازاد عایدات مازاد بر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت اهرمی در مواردی که FCF شرکت در دوره پیش بینی شده منفی باشد
DDM تنزیل سود نقدی سود تقسیمی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت اهرمی شرکت‌های بالغ و با سیاست تقسیم سود ثابت و مشخص

در میان روش‌های بالا، روش FCF یا جریانات نقدی، بهترین روش است و معمولا میان سرمایه‌گذاران محبوب است. منظور از جریانات نقد آزاد، آن بخش از درآمد شرکت است که به ذی‌نفعان و زیر مجموعه‌های شرکت تعلق بگیرد. بر همین اساس شرکت در طی سالیان متمادی، سعی کند که نرخ سود تقسیمی ثابتی را داشته باشد. اما متاسفانه در ایران، کمتر شرکتی پیدا می‌شود که چنین سیاستی را مدنظر قرا دهد و معمولا ثبات زیادی در تقسیم سود نقدی ندارند. این تقسیم بندی سود از طریق افزایش سرمایه ها قابل دسترس می باشد که پیشنهاد میکنیم با مطالعه مقاله " افزایش سرمایه چیست؟ + 9 دلایل افزایش سرمایه " آگاهی بیشتری در این زمینه کسب نمایید.

معمولا روش‌های زیادی در محاسبه ارزش شرکت وجود دارد. بر همین اساس سعی شده است تا 4 روش جدید در این زمینه را بازگو کنیم. در ابتدا سعی شد تا تعریفی از ارزش شرکت را داشته باشیم تا بصورت کلی با آن آشنا شوید. در ادامه نیز روش‌های محاسبه ارزش شرکت را برایتان آوردیم. اگر قصد یادگیری نحوه محاسبه ارزش بنیادی یک شرکت را دارید به مطالب بالا توجه فرمایید.

0 تا 100 محاسبه ارزش شرکت به 8 روش جدید !

0 تا 100 محاسبه ارزش شرکت به 8 روش جدید !

در واقع بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام و بطور کلی، هر دارایی دارای یک ارزش است. یکی از معضلات اصلی خیلی از سرمایه‌گذاران، یادگیری نحوه محاسبه ارزش شرکت است. با یادگیری نحوه ارزش‌گذاری یک شرکت، شما می‌توانید به راحتی بر روی آن دارایی سرمایه گذاری نمایید. این ارزش در شرکت‌های بورسی نیز بسیار متداول است.

ارزش ذاتی شرکت

ارزش ذاتی سهام یک شرکت، در واقع میزان جریانات نقدی شرکت در زمان حال است که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از عوامل تاثیر گذار در ارزش ذاتی شرکت، سود مورد انتظار برای سال‌های آتی است. همچنین شما می‌توانید با مطالعه صورت‌های مالی شرکت و رویکرد هیئت مدیره، چشم انداز سهام را مورد بررسی قرار دهید و به خرید یا عدم خرید آن با چشم بازتری نگاه کنید. در ادامه سعی شده است تا بصورت خلاصه، روش‌ها و فرمول محاسبه ارزش شرکت را بررسی کنید.

روش های محاسبه ارزش سهام شرکت در بورس

محاسبه در اساس نسبت P/E

یکی از فاکتورهای مهم در این زمینه، توجه به P/E یک شرکت در تابلوی معاملاتی است. همواره این نکته را مدنظر قرار دهید که قیمت سهام حول ارزش ذاتی نمی‌چرخد و عوامل زیادی در این زمینه کمک کننده خواهند بود. مقاله ای تحت عنوان " P/E چیست؟ " وجود دارد که می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنید. اگر قصد انتخاب یک سهام مناسب برای خرید را دارید، در ابتدا توجه کنید که حتما P/E شرکت از هم گروه‌های خودش کمتر باشد.

روش های محاسبه ارزش سهام شرکت در بورس

بطور مثال اگر P/E یک سهم 10 است و P/E میانگین گروه 12 است، این سهم مناسب خواهد بود. فاکتور دیگر در این زمینه این است که حتما توجه کنید که P/E شرکت منفی نباشد. منفی بودن به این معنا است که شرکت سودده نیست و زیان ساخته است. پس بصورت خلاصه باید گفت که هر چه P/E شرکت کمتر از 10 باشد و به عدد 1 نزدیکتر باشد، یعنی در زمان حال، دارای حباب نیست.

راهکار سازمان بورس بر اساس TTM

اگر به سایت tsetmc.com مراجعه کنید. متوجه خواهید شد که در کنار پی بر ای، ttm هم آمده است. این بدین معنی است که این نسبت بر اساس 12 ماهه گذشته سهم بررسی شده است. اما ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که ttm چه مزیتی دارد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که اگر شما مفروضات 12 ماهه گذشته سهم را جلوی خود بگذارید و بر اساس آن تصمیم بگیرید، به راحتی می‌توانید سود سال بعد سهم را متوجه شوید. و بر همین اساس بازده سهام را بررسی نمایید. در همین راستا می توانید از مقاله " نحوه محاسبه بازده سهام " نیز استفاده نمایید.

در پایان سال 99، سازمان بورس شرکت‌ها را موظف کرد که بر اساس پیش بینی سال بعد، سود پیش بینی شده را بازگو کنند. این گزاره موجب خواهد شد تا ریسک‌ها توسط شرکت محاسبه شود و سپس سود را در نظر بگیرد. این کار به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد که کم ریسک ترین حالت برای سودآوری شرکت را مورد توجه قرار دهند.

رویکرد ترازنامه‌ای

در این رویکرد، ارزش دارایی‌های مشهود و فیزیکی شرکت مدنظر است. همچنین این مدل، رویکرد پیشرفته‌ای هم دارد که بر اساس آن، دارایی‌های نامشهود نیز در فرمول محاسبه ارزش شرکت، مدنظر قرار می‌گیرد. بصورت کلی دو مدل در زیر مجموعه رویکرد ترازنامه‌ای قرار می‌گیرند.

 1. روش محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)
 2. روش ارزش دفتری تعدیل شده

نحوه محاسبه NAV

نحوه محاسبه NAV

در ابتدا برای فرمول محاسبه ارزش شرکت، سعی شد تا نسبت P/E مدنظر قرار گیرد. اما این نکته را همواره مدنظر قرار دهید که این نسبت برای سهام‌های در زیر مجموعه گروه سرمایه‌گذاری، مورد توجه قرار نمی‌گیرند و شما باید برای این دسته از شرکت‌ها، به محاسبه NAV روی بیاورید. اگر شما این دارایی‌های شرکت که در زیر آمده است را جمع کنید و در نهایت تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت کنید، NAV را محاسبه کرده‌اید.

(حقوق صاحبان سهام + ذخیره کاهش ارزش دارایی‌ها + ارزش افزوده پرتفوی بورسی+ سود محقق شده بعد از تاریخ ترازنامه + ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی)

حالا ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که هر کدام از فاکتورهای بالا را چگونه محاسبه کنیم؟ در پاسخ به سوال شما، در ادامه سعی شده است تا هر کدام را بصورت خلاصه توضیح دهیم. اما پیشنهاد میکنتیم جهت افزایش اطلاعات در این زمینه مقاله " p/nav در بورس چیست " را مطالعه نمایید.

حقوق صاحبان سهام

برای محاسبه حقوق صاحبان سهام، به تارنمای کدال مراجعه کنید و آخرین ترازنامه شرکت را باز کنید. در سطری تحت عنوان حقوق صاحبان سهام، قادر خواهید بود تا ارزش را یادداشت کنید.

ارزش افزوده پرتفوی بورسی

در ابتدا به سایت کدال مراجعه فرمایید و به‌روزترین پرتفوی شرکت را از آن‌جا استخراج نمایید. در این بخش سرمایه گذاری‌های بورسی، نام شرکت‌هایی که در تملک هستند به علاوه تعداد سهام آن‌ها و حق تقدم‌هایشان قابل بررسی است. سعی کنید تمام آن‌ها را با دقت محاسبه کنید تا بتوانید به راحتی ارزش پرتفوی بورسی را حساب کنید. پس از آن به تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید و اسامی شرکت‌های زیر مجموعه را جستجو کنید تا قیمت هر سهم را به دست آورید. حالا می‌توانید بهای تمام شده را محاسبه کنید. همچنین نحوه نحوه محاسبه ارزش سهام یک شرکت (غیر بورسی شرکت) نیز به همین منوال خواهد بود.

رویکرد نسبی

همانطور که از اسم رویکرد نسبی مشخص است، زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که جریانات نقدی شرکت یا ناو را نتوان بصورت دقیق محاسبه کرد. هدف از طرح این رویکرد، این است که بتوان شرکت مورد نظر را با هم گروهی‌هایش مقایسه کرد. ضرایبی در این زمینه مورد نظر است که در ادامه آورده شده است. این رویکرد کمک شایانی به سرمایه گذاران می‌کند که برای محاسبه هر شرکت، چگونه ارزش گذاری را صورت دهند. بطور مثال برای نحوه محاسبه ارزش سهام یک شرکت یا یک بانک، نسبت ارزش بازار به حجم سپرده‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد و شما می‌توانید هر بانکی که نسبت کمتری داشت را مورد نظر خود قرار دهید.

نسبت تعریف کاربرد
P/E ارزش بازار به سود خالص شرکت شرکت های تولیدی
MV/BV ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت شرکت های تازه تاسیس
MV/S ارزش بازار به فروش شرکت شرکت های تولیدی
MV/C ارزش بازار به ظرفیت تولید شرکت های تولیدی و فرآیندی همانند سیمان و پتروشیمی
MV/N ارزش بازار به تعداد مشتریان شرکت های خدماتی و شرکت های اینترنتی
MV/NOPAT ارزش بازار به سود خالص عملیاتی شرکت های تولیدی
MV/FCF ارزش بازار به جریان نقد ازاد شرکت های تولیدی
MV/D ارزش بازار به حجم سپرده بانک ها

رویکرد تنزیلی

یکی از مهم‌ترین رویکردها در فرمول محاسبه ارزش شرکت، توجه به رویکرد تنزیلی است. در این روش، شما با محاسبه جریانات نقدی شرکت، ارزش گذاری را صورت می‌دهید و تصمیم به خرید یا عدم خرید آن می‌گیرید. در ادامه سعی شده است تا جدولی بر اساس نوع جریانات نقد آورده شود.

نماد نام نوع جریانات نقد نرخ تنزیل کاربرد
FCF جریان نقد آزاد جریان نقد آزاد تامین کنندگان مالی شرکت متوسط موزون هزینه سرمایه پروژه‌ها و شرکت‌های تولیدی
EP سود اقتصادی سود اقتصادی متوسط موزون هزینه سرمایه شرکت‌های تولیدی
APV ارزش فعلی تعدیل شده جریان نقد آزاد تامین کنندگان مالی شرکت هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت غیر اهرمی ساختار سرمایه متغییر است
ECF جریان نقد سهامداران جریان نقد آزاد سهامداران هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت اهرمی ارزش گذاری موسسات مالی
RI سود مازاد عایدات مازاد بر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت اهرمی در مواردی که FCF شرکت در دوره پیش بینی شده منفی باشد
DDM تنزیل سود نقدی سود تقسیمی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت اهرمی شرکت‌های بالغ و با سیاست تقسیم سود ثابت و مشخص

در میان روش‌های بالا، روش FCF یا جریانات نقدی، بهترین روش است و معمولا میان سرمایه‌گذاران محبوب است. منظور از جریانات نقد آزاد، آن بخش از درآمد شرکت است که به ذی‌نفعان و زیر مجموعه‌های شرکت تعلق بگیرد. بر همین اساس شرکت در طی سالیان متمادی، سعی کند که نرخ سود تقسیمی ثابتی را داشته باشد. اما متاسفانه در ایران، کمتر شرکتی پیدا می‌شود که چنین سیاستی را مدنظر قرا دهد و معمولا ثبات زیادی در تقسیم سود نقدی ندارند. این تقسیم بندی سود از طریق افزایش سرمایه ها قابل دسترس می باشد که پیشنهاد میکنیم با مطالعه مقاله " افزایش سرمایه چیست؟ + 9 دلایل افزایش سرمایه " آگاهی بیشتری در این زمینه کسب نمایید.

معمولا روش‌های زیادی در محاسبه ارزش شرکت وجود دارد. بر همین اساس سعی شده است تا 4 روش جدید در این زمینه را بازگو کنیم. در ابتدا سعی شد تا تعریفی از ارزش شرکت را داشته باشیم تا بصورت کلی با آن آشنا شوید. در ادامه نیز روش‌های محاسبه ارزش شرکت را برایتان آوردیم. اگر قصد یادگیری نحوه محاسبه ارزش بنیادی یک شرکت را دارید به مطالب بالا توجه فرمایید.

گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار

گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار

گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار یکی از تخصصی ترین گواهینامه های ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای داوطلبان است؛ پیش از اینکه گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دهیم، بایستی به مفهوم ارزش گذاری در بازارهای مالی بپردازیم. مشخص کردن و تعیین ارزش ذاتی یک سهام یا به بیان دیگر ارزندگی سهام، جزء مؤلفه‌ها و شاخصه های اصلی سرمایه‌گذاری کم‌ ریسک در بازار سرمایه می‌باشد. برای نشان دادن اهمیت موضوع ارزش گذاری کافی است که به تعداد مقالات و کتاب های تالیف شده در این خصوص توجه کنیم.

ارزش گذاری بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام سهام شرکت‌های موجود در بازار سرمایه یکی از مهمترین و کلیدی ترین مباحث تحلیل بنیادی است که با هدف تخمین ارزش ذاتی یک دارایی انجام می شود. ارزش گذاری سهام شرکت ها نیز مدل ها و روش های گوناگونی دارد. ارزش گذاری معمولا بر اساس مقایسه یک دارایی با دارایی‌های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده دارایی به آن‌ها وابسته است، انجام می‌شود.

ارزش‌گذاری سهام به معنای تخمین تقریبی ارزش شرکت از طریق بررسی پارامترهای مختلف است. مدل های ارزش گذاری سهام نیز تنوع بسیار زیادی دارند. استفاده از کلمه تخمین تقریبی در این تعریف به این دلیل است که محاسبه دقیق ارزش واقعی یک شرکت تقریبا غیرممکن است. سرمایه‌گذاران برای کسب آگاهی از ارزش واقعی شرکت یا اوراق بهادار مورد نظر برای سرمایه گذاری و صاحبان کسب‌و‌کار با هدف آگاهی از ارزش فروش بنگاه‌شان، ناگزیر به ارزش‌گذاری هستند.

ارزش گذاری را می توان وجه مشترک تمام فعاليت های مالی دانست. سرمايه‌گذاری، تأمين مالی و انجام امور مالی شرکتی هريک به گونه ای ارزش گذاری را بخشی از فرآيند عملياتی و اجرایی خود در نظر می گيرند. اهميت مبحث تا بدان جاست که در بيشتر دانشگاه‌های معتبر رشته‌ای در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان ارزش‌گذاری ايجاد گرديده است.

ارزش گذاری سهام در بازار سرمایه

تکنیک‌ها و روش های بسیار زیادی جهت انجام ارزشیابی وجود دارد. یک تحلیل‌گر متخصص با در نظر گرفتن ارزش برای شرکت موردنظر به بررسی مدیریت کسب و کار، ساختار سرمایه گذاری، چشم انداز درآمد آینده و ارزش دارایی‌های شرکت می‌پردازد. بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که در بازار های مالی، ارزش گذاری امری اجتناب ناپذیر است.

با رشد و توسعه بازار سرمایه به ویژه در سالیان اخیر، اهمیت به کارگیری افراد متخصص در شرکت ها و نهادهای مالی بیشتر احساس می شود؛ بحث ارزش گذاری نیز از این موضوع جدا نیست و نهادهای مالی به دنبال جذب و استخدام افراد متخصص در حوزه ی ارزش گذاری هستند.

از آنجا که موضوع ارزشیابی سهام در بازار سرمایه،موضوعی کاملا تخصصی است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت های فعال در بازار سرمایه از جمله کارگزاری ها، سبدگردان ها و. که در بحث ارزش گذاری سهام نیز مشارکت دارند را به استفاده از افراد متخصص و ماهری که در حوزه ارزشگذاری سهام دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس هستند، ملزم کرده است؛ در این خصوص، سازمان بورس و اوراق بهادار گواهینامه های حرفه ای را برای متقاضیان و علاقه مندان به شاغل شدن در نهادهای مالی در نظر گرفته است و این افراد بایستی در این آزمون ها شرکت کنند تا بتوانند گواهینامه لازم برای استخدام در نهادهای مالی را اخذ کنند.

در خصوص گواهینامه های ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به این نکته باید توجه کرد که 7 نوع گواهینامه برای متقاضیان استخدام شدن در نهادهای مالی در نظر گرفته شده، که یکی از آن ها، گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار است و مختص کسانی است که به دنبال تصدی سمت های مرتبط با ارزش گذاری سهام و اوراق بهادار در نهادهای مالی هستند. ارزش گذاری سهام شرکت های موجود در بازار سرمایه کار ساده ای نیست و نیازمند دانش و تخصص لازم برای این کار است؛ به همین دلیل داوطلبان اخذ گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار، در ابتدا بایستی گواهینامه اصول بازار سرمایه را کسب کنند و پس از آن بایستی بتوانند حد نصاب قبولی در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه را کسب نموده و در آخر نیز اقدام به ثبت نام و شرکت در آزمون ارزشیابی اوراق بهادار کنند.

نحوه دریافت گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار

پیش نیاز گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار:

آزمون ارزشیابی اوراق بهادار دارای شباهت هایی با آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار، در پیش نیازهای این دو آزمون است؛ به طوریکه پیش نیاز اخذ گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار نیز، دارابودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه است. اما باید به این نکته توجه کرد که اگر متقاضی اخذ گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار،گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را کسب نکرده باشد، می‌تواند در آزمون ارزشیابی اوراق بهادار ثبت نام و شرکت کند، به این معنا که برای شرکت در آزمون، داشتن گواهینامه اصول بازار سرمایه کافی است.

اما اگر در آزمون ارزشیابی اوراق بهادار حد نصاب قبولی را بدست آورد فقط در یک صورت گواهینامه مذکور به داوطلب اهدا خواهد شد که گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را بدست آورده باشد. در غیر این صورت به مدت 2 دوره آزمون از قبولی در آزمون ارزشیابی اوراق بهادار به داوطلب فرصت داده خواهد شد تا با ثبت نام و شرکت در آزمون تحلیل‌‌گری بازار سرمایه و قبولی در آن، گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار خود را دریافت نماید. در غیر اینصورت قبولی داوطلب در آزمون ارزشیابی اوراق بهادار ابطال خواهد شد. پس در اینجا موضوع پیش نیاز گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار به 2 بخش خلاصه می شود:

پیش نیاز اخذ گواهینامه: دارا بودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

پیش نیاز آزمون: دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه

تعداد پرسش های آزمون ارزشیابی اوراق بهادار:

این آزمون به طور کلی دارای 100 پرسش است که در 3 بخش جداگانه طراحی شده است:

◾ مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام (شامل 30 پرسش)

◾ مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت (شامل 30 پرسش)

◾ مباحث پیشرفته ابزار مشتقه و ارزش گذاری آن ها (شامل 40 پرسش)

مدت زمان آزمون ارزشیابی اوراق بهادار:

زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ به سوالات این آزمون، 150 دقیقه است.

معافیت های آزمون ارزشیابی اوراق بهادار:

برخی از آزمون های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای یک سری از معافیت ها برای داوطلبان شرکت در این آزمون ها هستند؛ گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار نیز از این امر مستثنی نیست و برای داوطلبان معافیت هایی در نظر گرفته شده است:

1) دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم)، در صورت دریافت گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

2) دارندگان مدرک CIIA، در صورت دریافت گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

ارزشیابی اوراق بهادار

سرفصل موارد امتحانی آزمون ارزشیابی اوراق بهادار:

منابع و سرفصل هایی که آزمون ارزشیابی اوراق بهادار از آن طرح می شود، شامل 3 بخش کلی است که هر کدام از این سرفصل ها بسیار مهم هستند:

1) مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام؛ شامل مباحث:

◾ ارزش گذاری براساس ضرایب ( فزاینده) قیمتی (مدل های ارزیابی ارزش نسبی )

◾ ارزش گذاری براساس سود انباشته

◾ ارزش گذاری براساس مدل جریان نقدی آزاد

2) مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار بادرآمد ثابت؛ شامل مباحث:

◾ ارزش گذاری اوراق بهادار با پشتوانه دارایی(ABS)

◾ مفاهیم و ارزش گذاری اوراق بهادار مختلط

◾ ارزش گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت

◾ ارزش گذاری اوراق با پشتوانه وام های رهنی (MBS)

3) مباحث پیشرفته ابزار مشتقه و ارزش گذاری آن ها؛ شامل مباحث:

◾ مفاهیم و ارزش گذاری قراردادهای معاوضه (سوآپ)

◾ تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری قراردادهای آتی

◾ مفاهیم ابزارهای مشتقه نرخ سود

◾ مفاهیم و ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله

◾ تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری پیمان آتی

حد نصاب قبولی در آزمون ارزشیابی اوراق بهادار:

داوطلبان، برای قبولی در آزمون مذکور بایستی برای هرکدام از بخش ها نمره 40 از 100 را کسب کنند.(چهل درصد)

استخدام دارندگان گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار

کاربرد گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار:

ذات بازار سرمایه از روز اول تاسیس تا به امروز به این صورت بوده که همیشه خریداران و فروشندگان سهام با یکدیگر اختلاف داشته و نسبت به ارزش سهامی که در دست داشته اند، دچار تردید بوده و ارزش واقعی سهام را نمی دانند.

پس در اینجا بازار سرمایه و نهادهای مالی که در این بازار فعالیت می کنند، به افرادی نیاز دارند که توانایی ارزش گذاری شرکت های موجود در بازار سرمایه را دارند و می توانند ارزش واقعی این شرکت ها را تخمین بزنند.

باتوجه به اینکه بازار سرمایه و نهادهای مالی به چنین افراد تحلیل گری نیاز دارند، بنابراین می توان گفت که بازار سرمایه دارای فرصت های شغلی فراوان برای افرادی است که توانایی و تخصص ارزش گذاری بر روی سهام را دارند و از آنجایی که پیش شرط استخدام این افراد متخصص که علم ارزشیابی سهام را دارند، اخذ گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار است، بنابراین افرادی که به دنبال شاغل شدن در نهادهای مالی بازار سرمایه به عنوان کارشناس و متخصص ارزش گذاری سهام هستند، بایستی گواهینامه مذکور را کسب کنند تا راه رسیدن به شغل مورد علاقه خودشان هموارتر از قبل شود.

نهادهای مالی (کارگزاری ها، تامین سرمایه ها و. ) دارای فرصت های شغلی زیادی برای افراد متخصص در حوزه ارزش گذاری سهام هستند، که در اینجا به چند مورد از آن ها اشاره شده است:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.