محدودیت های استفاده از سطوح حمایتی


حمایت از غیرنظامیان

بر اساس کنوانسیونهای ژنو مصوب 1949 و پروتکلهای الحاقی به آنها مصوب 1977، غیرنظامیان و تمامی کسانی که در نبرد مشارکت ندارند نباید تحت هیچ شرایطی هدف حمله قرار گرفته و باید مصون و مورد حمایت باشند. با این حال در عمل این اصل نقض می شود چرا که جمعیتهای غیرنظامی، به خصوص از زمان جنگ دوم جهانی از پیامدهای خشونت مسلحانه بیشترین لطمه را دیده اند.

در جنگهای معاصر، تلفات غیرنظامیان در کل بیشتر از تلفات حاملان سلاح بوده است. حتی بدتر آنکه داشتن کنترل بر روی جمعیت معمولاً یکی از مسائل مهمی است که در درگیری بدان توجه می شود. ادامه چنین روندی می تواند به نفرت مذهبی و نژادی، نابودی ساختارهای کشور، نبرد برای کنترل منابع طبیعی، در دسترس بودن سلاح به طور گسترده، افزایش فعالیت های تروریستی، و اشاعه ی آنچه که اصطلاحاً درگیریهای نامتقارن می خوانند، منجر شود.

فقدان حمایت از غیرنظامیان در زمان درگیری مسلحانه و دیگر شرایط اضطراری، امروزه به دلیل ناکافی بودن چارچوبهای حقوقی که در حقوق بین المللی بشردوستانه (IHL) و قانون حقوق بشر (IHRL) آمده اند نیست، بلکه متأسفانه، دلیل اصلی آن عدم احترام و رعایت این اصول بنیادین توسط حاملان سلاح است.

فعالیتهای حمایتی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ به خصوص برای کمک به دو گروه از افراد طراحی شده اند:

• کسانی که بازداشت و زندانی شده اند، به خصوص در رابطه با درگیری مسلحانه و یا دیگر شرایط خشونت آمیز؛

• غیرنظامیانی که در درگیری و خشونت مشارکت نداشته و یا دیگر ندارند. توجه خاصی هم به گروههایی که در معرض خطرات ویژه هستند مبذول می شود، مانند کودکان (استخدام کودکان)، زنان (خشونت جنسی) و سالمندان، معلولان و آوارگان.

برای کمیته ی بین المللی صلیب سرخ، هدف از فعالیتهای حمایتی در کل تضمین این نکته است که مقامات و دیگر گروهها به الزامات خود بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر احترام گذارند. حق حیات، احترام به وحدت خانواده، و احترام به کرامت و سلامت جسمی و روحی از مهمترینِ این الزامات هستند. کمیته ی بین المللی صلیب سرخ همچنین تلاش دارد که تضمین شود که غیرنظامیان مورد تبعیض قرار نگرفته و به مراقبت¬های درمانی، آب آشامیدنی سالم و زمین کشاورزی دسترسی داشته باشند.

به همین ترتیب، یادآوری قواعد حاکم بر نحوه ی هدایت درگیری به طرفهای مربوطه (مانند تمایز قائل شدن بین جمعیت غیرنظامی و اهداف نظامی، اصول احتیاط و تناسب، و تضمین دسترسی به ضروریات پایه برای بقای جمعیت)، و نیز قواعد مربوط به کاربرد زور در عملیات اعمال نظم و قانون، همگی بخشی جدایی ناپذیر از فعالیتهای حمایتی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ هستند. این سازمان همچنین هر گاه لازم باشد، مثلاً برای منع برخی تسلیحات خاص که استفاده از آنها با قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه مغایرت دارد مانند مین های ضدنفر و مهمات خوشه ای، وارد مذاکره در بالاترین سطوح دیپلماتیک می شود.

در بیشتر موارد، نمایندگان کمیته ی بین المللی صلیب سرخ که مستندات مربوط به موارد سوءاستفاده را بر مبنای مشاهدات خود جمع کرده اند، وجود مشکلات حمایتی را به مقامات اطلاع داده و از آنان می خواهند تا برای خاتمه دادن به چنین موارد سوءاستفاده و یا برای کمک رسانی به قربانیان آنها اقدام کنند. راه حل هایی که توسط کمیته ی بین المللی صلیب سرخ ارائه می شوند به مذاکره ی محرمانه با مقامات محدود نمی شود. این راه حل ها می توانند به شکلهای گوناگون باشند، از ترویج قواعد درگیری و عملیات نظامی طبق استانداردهای بین المللی بین نیروهای مسلح و پلیس، تا تخلیه ی کسانی که در مناطق جنگی گیرافتاده اند، و نیز تسهیل توافق طرفین درگیری به منظور تضمین حمایت از حقوق بنیادین جمعیت غیرنظامی.

جزئیات مقاله

مزایای بذور اصلاح‌شده و نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

افزایش جمعیت و بدنبال آن برطرف‌کردن نیاز جمعیت به مواد غذایی، مستلزم افزایش تولیدات کشاورزی است. از طرفی محدودیت منابع تولید از جمله عواملی هستند که امنیت غذایی در جهان را با چالش جدی مواجه ساخته‌است.

کارشناسان معتقدند که افزایش پایدار و پیوسته تولید محصولات کشاورزی، تا حد زیادی به توسعه‌ی ارقام زراعی جدید و اصلاح‌شده بستگی دارد.استفاده از نهاده‌های جدید مانند کشت ارقام پر‌محصول گونه‌های زراعی و باغی نقش مهمی را در افزایش تولیدات کشاورزی در واحد سطح ایفا می‌کند.

گندم بعنوان یک محصول راهبردی مهمترین محصول کشاورزی بوده که تامین کننده اصلی جیره غذایی مورد نیاز افراد جامعه می‌باشد و افزایش سطح کیفی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جو گیاهی است مقاوم به شرایط دشوار محیطی که در تمام اقلیم‌ها قابل رشد می‌باشد و در ایران سابقه زراعت طولانی مدت دارد.

یکی از مراحل تولید غلات، مرحله کاشت است که تهیه زمین، میزان بذر مصرفی، عمق کاشت، استفاده از بذوراصلاح‌شده، مبارزه با علفهای هرز و برداشت بموقع از عوامل موثر دراین مرحله می‌باشند.

استفاده از بذر سالم، اصلاح‌شده و با کیفیت عامل مهمی در افزایش محصول می‌باشد. مهم‌ترین هدف در اصلاح گیاهان زراعی نیز افزایش عملکرد می‌باشد.

مهمترین مرحله در یک کشت موفق، انتخاب بذر مرغوب و مناسب است. بذر به عنوان اندام اصلی تکثیر و تولید گیاهان زراعی از ارکان مهم تولید در توسعه کشاورزی می‌باشد زیرا باعث افزایش بهره‌وری از منابع تولید، دستیابی به عملکرد بیشتر و امنیت غذایی می‌گردد.

بذر به عنوان اندام اصلی تکثیر و تولید گیاهان زراعی، عامل دستیابی به پتانسیل واقعی عملکرد کمّی و کیفی یک ژنوتیپ محسوب شده و ابزاری برای انتقال تکنولوژی نوین تولید محصول و ابزاری بنیادین برای تحقق امنیت غذایی است. بالا بودن قدرت و درصد جوانه‌زنی که عامل بسیار مهمی در درصد سبز‌شدن محصول است و درنهایت بر میزان عملکرد تاثیر بسزایی خواهد‌گذاشت.

در گذشته انسان برای تامین نیاز غذایی خود، از طریق کاشت مقداری از محصول برداشت‌شده سال گذشته نسبت به کاشت برای سال جدید اقدام می‌کرد اما با معرفی ارقام اصلاح‌شده و شناخت مزایای استفاده از بذور اصلاح شده، استفاده از این بذور روز به روز مورد استقبال قرار گرفت. از طرفی این امر به نظام کارآمدی که بتواند بذر و نهال را در زمان مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهد نیازمند بود. تهیه و توزیع بذر مرغوب در ایران از سال 1330 شروع شد و بین کشاورزان توزیع شد.

بذر استراتژیک که عمدتاً گندم و جو است توسط جهاد کشاورزی و از طریق شرکت خدمات حمایتی محدودیت های استفاده از سطوح حمایتی کشاورزی اصلاح و توزیع می شود.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان یک شرکت تولید‌کننده بذر توانسته با توان تولید خود با بکارگیری دستگاههای بوجاری، بذور اصلاح شده را به جای بذور خود مصرف به کشاورزان معرفی و توزیع نماید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاری با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، نسبت معرفی بذور ارقام مختلف متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه اقدام و با نظارت بر تولید و سپس خرید بذور برداشت شده از مزارع، بذور را بوجاری و با تولید و توزیع بذور اصلاح شده، نقش مهمی در جهت توسعه کشاورزی و رضایت کشاورزان از عملکرد زراعی داشته باشد. بذور اصلاح‌شده که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تولید می‌شود همیشه جز بهترین بذرهای تولیدی در سطح کشور به شمار می‌‌آید.

انتخاب یک بذر مرغوب اعم از رقم خوب، پرمحصول و مناسب بودن، برای اقلیم هر منطقه مهم‌ترین رمز‌حصول عملکرد کمی‌و‌کیفی محصولات کشاورزی است. طی سال‏های گذشته استفاده از بذرهای اصلاح‌شده به دلیل داشتن فوائدی از جمله مقاومت بالا در برابر بیماری‌ و تنش افزایش یافته است .

دسترسی به موقع به بذر با کیفیت، نقش بسزایی در بهبود کیفیت محصول و به دنبال آن افزایش درآمد برای کشاورزان دارد. بذرهای اصلاح‌شده که مقاومت بیشتری در برابر بیماری‏ها و شوک‏های محیطی (از جمله تغییرات آب و هوایی) دارند کمک شایانی به کشاورز در افزایش محصول، امنیت غذایی و بهبود معیشت می‏کنند.

انتخاب بذر دارای کیفیت مناسب از جمله نکات مهم و کلیدی در کشاورزی است. تولید بیشتر محصول ارتباط مستقیمی با انتخاب گونه بذر و عملکرد آن در برابر انواع آفات دارد. بنابراین برای افزایش تولید و به تناسب آن بالا رفتن درآمد کشاورز استفاده از بذرهای اصلاح شده بسیار توصیه می‏شود .

بذرهای اصلاح‌شده بر اساس پژوهشهای انجام شده تولید می‌شوند. از مهم‌ترین اهداف اصلاح‌نباتات می‌توان به بهبود کیفیت، افزایش تولید در واحد سطح، مصرف کم آب، مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها، مقاومت در برابر تنش‌های محیطی اشاره کرد. یکی از مهم‏ترین دلایل افزایش استفاده از بذرهای اصلاح‌شده مقاومت آنها در برابر شرایط نامساعد محیطی و آفات است. در مقاومت به خشکی سه مکانیزم دخالت دارند که عبارتند از فرار از خشکی، اجتناب از خشکی و تحمل محدودیت های استفاده از سطوح حمایتی دربرابر خشکی. صفات مختلف مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی باعث ایجاد مقاومت به خشکی می‌شوند .

روشهای اصلاحی مختلفی برای مقاومت به خشکی وجود دارند که هر یک دارای مزایا و معایبی هستند در هر برنامه اصلاحی وجود روش‌های کارآمد برای شناسایی و انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب ضروری می‌باشد. شناسایی و انتقال ژنهای مسئول بیوسنتز متابولیت‌های متعددی همچون پرولین، ترهالوز، و پلی‌آمینها از موجودات مختلف به گیاهان زراعی از طریق مهندسی ژنتیک بطورموفقیت‌آمیزی صورت گرفته است. در مناطق سردسیر و یا دارای شوری بالا گیاه باید توانایی لازم برای مقابله و ادامه رشد را داشته باشد. بنابراین شناسایی ژنوتیپ‌های مقاوم به تنش‌های محیطی از اصلی‌ترین راهکارهای مناسب برای رفع معضل مذکور است .

تغییرات اقلیمی اعم از تغییر میزان بارش، فصل و نوع بارش، درجه حرارت هوا و… بعلاوه شرایط جوی بویژه تشدید کاهش بارش و در نتیجه کم‌آبی سفره‌های آب زیرزمینی ( تامین کننده بیش از ۸۰% آب مصرفی در بخش کشاورزی) و همچنین قرار‌دادن کنتورهای هوشمند برروی چاه‌های آب کشاورزی کاهش حتی یک وعده آبیاری بدون کاهش عملکرد کمی و کیفی محصول از موارد بسیار مهم برای کشاورزان است. بنابراین، تولید و توزیع ارقام با مقدار آب مورد نیاز کمتر و رشد سریعتر به طوریکه کمبود رطوبت هوا در اواخر فصل تاثیری بر رشد محصول نداشته‌باشد و زودتر به مرحله برداشت برسد از نکات حائز اهمیت در کشاورزی است .

افزایش ارزش محصول برداشت‌شده به کیفیت آن وابسته است. به عنوان مثال ژنوتیپ های مختلف گندم، آرد تولیدی حاصل از آن را تحت تاثیر قرار داده و درنهایت حجم، بافت و رنگ نان را مستقیماً تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دیگر فوائد استفاده از بذرهای اصلاح شده می‏توان به کاهش هزینه‌‏‌های سالیانه آنها اشاره کرد. بذور اصلاح‌شده در شرایط فعلی با یارانه قابل توجه دولتی تولید و توزیع می‌شوند. بنابراین برای کشاورز مقرون به صرفه است که بذر تولیدی خود را به فروش برساند و بذر مورد نیاز خود را با شناسنامه و برند معتبر، با خلوص بالا، ضدعفونی‌شده به‌صورت یکنواخت با سموم چند منظوره تولید روز کارخانجات و با قیمت مناسب دولتی تهیه و کشت نماید .

معمولا بذرهای اصلاح‌شده دارای بیشترین خلوص ژنتیکی و فیزیکی بوده و دارای قدرت جوانه زنی بالائی هستند، بنابراین محصول بدست‌آمده نیز از کشت‌ بذور اصلاح شده سطح سبز یکنواخت‌تر و بهتری دارند، بدلیل حذف بذورهای با کیفیت پایین و ضعیف، گیاهچه‌های حاصل از بذور اصلاح‌شده از قدرت رشد و سیستم ریشه قویتری برخوردار هستند و در برابر تنش‌های محیطی مانند سرما و خشکی آسیب‌پذیر نیستند. کشت مداوم و چندین ساله یک نوع بذر در مزارع کشاورزی در اثر اختلاط ارقام و همچنین ناخالصی ژنتیکی به دلیل درصدی دگرگرده‌افشانی غلات،‌ منجر به افت عملکرد محصول می‏شود. استفاده از بذر گواهی‌شده (اصلاح شده) به دلیل رعایت استاندارد مزرعه از حداکثر خلوص ژنتیکی و حتی فیزیکی برخوردار است .

سالم و مقاوم بودن بذر از بارزترین مشخصه‌های بذر مرغوب است .در مزارع کشاورزی می‏‌بایست از بذرهای مقاوم و ضدعفونی شده برای افشاندن استفاده کرد. از دیگر ویژگی‌های بذر مناسب می‏توان به رنگ، درصد رطوبت، بو و درخشندگی اشاره کرد.

ارقام اصلاح‌شده به علت عاری بودن از بذور علف‌های‌‌‌هرز، اجسام جامد، بذور ریز، شکسته و چروکیده، بذور سن‌زده و بذور سایر محصولات، نسبت به بذور خودمصرف دارای یکنواختی هستند که باعث یکدست شدن مزرعه، افزایش عملکرد و افزایش درآمد کشاورزان می‌گردد. از طرفی در مراحل مختلف تهیه و توزیع به طور دقیق و صحیح کنترل و نظارت شوند، زیرا اگر با سایر ارقام و محصولات دیگر مخلوط شود هدف مورد نظر تحقق نمی‌یابد و هزینه‌های صرف‌شده به هدر‌رفته و خواص ارثی گیاه به تدریج از بین می‌رود و ضرر و زیان فراوانی متوجه کشاورزان و مملکت خواهد شد.

ویژگیهای یک بذر خوب :

اولین نشانه‌های ارزش بذر از جرم هزار دانه، بو و رنگ مشخص می‌شود. همچنین بذر باید کاملا رسیده با پوسته سالم و مواد غذایی لازم برای جنین را همراه داشته باشد، نشکسته، له نشده، سالم (کامل) باشد، تازه بوده و کهنه نباشد. هر دانه باید درشت، هم اندازه با سایرین و یکنواخت ازنظر شکل، رنگ، ترکیب و وزن باشد .

آزمایش‌های متعددی از جمله قوه‌نامیه(حفظ دوره توانایی جوانه‌زنی یک دانه)، سبز‌شدن، جوانه‌زنی(درصد بذرهایی که جوانه زده‌اند)و. برروی آن انجام شده باشد.

پاک و عاری از مواد خارجی اضافی (خاک، کاه و کلش، شن و ماسه و …) بذور آسیب دیده و آلوده به آفت، هرگونه بیماری و اختلالات فیزیولوژیکی ناشی از کمبود مواد غذایی و بذور مضری همچون دانه علفهای‌هرز، حشرات و . باشد .زیرا وجود هر یک از این عوامل می‌تواند موجب افزایش میزان بذر مصرفی، کاهش تراکم مزرعه، آسیب به محصول نهایی و . گردد.

ارقام اصلاح شده اولیه توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بر اساس تحقیق و پژوهش تولید می‌شوند و پس از اجرای طرح‌های تحقیقی- تطبیقی و تحقیقی- ترویجی و مزارع الگویی و. در شرایط هر منطقه آزموده شده و پس از آن ارقام زراعی اصلاح‌شده و پر‌محصول معرفی می‌شوند. بعنوان مثال تولید و توزیع ارقام زودرس با نیاز آبی کمتر به نحوی که کشت زودتر به مرحله برداشت برسد؛ از رموز موفقیت برای مبارزه با خشکسالی می باشد.

بذور اصلاح‌شده مقاومت بالا در برابر تنش‌های محیطی، بیماری، آفات و. دارند و به علت بیشترین خلوص، سطح سبز یکنواخت و بهتری دارند و نهایتاً امکان تولید واریته‌هایی با پتانسیل بالا امکانپذیر است.

بذر مورد استفاده باید از ارقام مناسب با آن منطقه باشد و دوره رشد گیاه مطابق با آب و هوای زراعی منطقه مورد نظر باشد . دارای پتانسیل محصول خوب، الگوی رشد و رسیدن یکنواخت داشته باشد و هدف کشت و کار را برآورده نماید .

قوه‌نامیه مناسب(%98) و خلوص(حداقل%98) قدرت محدودیت های استفاده از سطوح حمایتی جوانه‌زنی مناسب ، خالص از نظر نوع و رقم و کیفیت زراعی بالایی داشته باشد (بذرهایی که زود جوانه زده و باعث پرورش نشاهای قوی در شرایط معمولی گردند).

بذوراصلاح‌شده به آفات، بیماریها و کمبود رطوبت حساس می‌شوند. مقدار آب مورد نیاز کمتر و رشد سریعتر به‌طوریکه کمبود رطوبت هوا در اواخر فصل تاثیری بر رشد محصول ندارد .از هدرروی بذر و اتلاف هزینه خودداری می‌شود زیرا میزان بذر مصرفی(رعایت تراکم کشت) در ارقام اصلاح شده برای مناطق آبی ودیم مشخص شده‌است.

نظر به اینکه بذور آلوده به بیماریهای قارچی می‌تواند منشا و اشاعه بیماری در مزرعه باشد. لذا برای جلوگیری از آلودگی از بذور اصلاح شده باید استفاده شود .از نظر ظاهری سالم هستند، در مقایسه با بذور خود‌مصرف علف هرز کمتری دارا می‌باشند. همچنین کاهش میزان مصرف علف‌کش‌ها را بدنبال دارد زیرا هنگام بوجاری سم ضدعفونی استفاده می‌شود.

با استفاده از بذور اصلاح‌شده کاهش ضایعات محصولات و هزینه‌های تولید و افزایش میزان بهره‌وری از منابع آب و خاک پیش‌بینی می‌شود.

-مدني راد.م، بررسي و تحليل روند توليد، عرضه و مصرف بذور اصلاح شده در كشور (چالشها و راهكارها)وزارت جهادكشاورزي، مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، مديريت خدمات پژوهشی.1394

-محمدرضا لطفی نژاد، کارشناس ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

-پوران مبینی، کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

داروهای پپتیدی

پپتیدها(Peptids) مولکول های بیولوژیک با زنجیره های کوچکی از مونومرهای اسیدآمینه هستند که توسط اتصالات پپتیدی (آمیدی) به یکدیگر متصل (باند) شده اند. پپتیدها، در ساختار تمام ارگانیسم های زنده یافت میشوند و نقش مهمی را در انواع فعالیتهای بیولوژیک ایفا می کنند. زمانیکه زنجیره آنها از ۲ الی ۵۰ اسیدآمینه تشکیل شده باشد، تحت عنوان «پپتید» خوانده می شوند. در حالیکه زنجیره های بزرگتر آمینواسیدی (بیش از ۵۰ اسیدآمینه)، تحت عنوان پروتئین شناخته می محدودیت های استفاده از سطوح حمایتی شوند. عملاً تا کنون بیش از ۷۰۰۰ نوع پپتید شناسایی شده اند و از آنجایی که پپتیدها از طرق مختلف در شیمی بدن نقش دارند بر همین اساس می توان آنها را از نظر عملکردی دسته بندی نمود.

عملکردهای پپتیدها در بدن ما

در بدن انسان، پپتیدها در تمام سلولها و محدودیت های استفاده از سطوح حمایتی بافتها یافت شده و تعداد زیادی از عملکردهای مهم و ضروری را انجام می دهند. پپتیدها، اغلب به عنوان هورمون عمل کرده و لذا پیامبرهای بیولوژیکی هستند که اطلاعات را از یک بافت و از طریق خون به بافتی دیگر منتقل می کنند.

پپتیدها، توانایی زیادی در التیام دادن آسیب فیبرهای عضلانی دارند و لذا به فرد این امکان را می دهند که بلافاصله پس از آسیب، مجددا به ورزش ادامه دهد. زمانیکه زنجیره های پپتیدی طویل شوند، پروتئین ها را شکل می دهند که در واقع واحدهای ساختمانی بخش های مختلف بدن انسان و حیوانات هستند. کراتین، پروتئینی است که بخشی از ساختار مو و ناخن در انسان بوده و در حیوانات؛ چنگال، شاخ، پر و بال و فلس را شکل می دهد. کلاژن، پروتئین دیگری است که از پپتیدها تشکیل شده و در ساختار تاندون ها، لیگامنت ها و همچنین مینای دندان و استخوان ها، مشارکت دارد.

داروهای پپتیدی

امروزه استفاده از پپتیدها بعنوان داروهای جدید با توجه به قدرت اثر بالا، ریسک خطر و عوارض جانبی پایین و حصول نتایج درمانی مناسب رو به افزایش میباشد و تاکنون بیش از ۶۰ نوع پپتید بعنوان دارو توسط شرکتهای معتبر دارویی تولید و در سطح جهانی عرضه شده است.

عملاً استفاده مستقیم از پپتیدها بعنوان دارو بدلیل ناپایداری ساختمان شیمیایی و تغییر سریع اثربخشی آنها راحت نبوده و برای این منظور باید یکسری تغییرات در ساختار آنها ایجاد گردد. عمدتاً از پپتیدها در درمان بیماریهای متابولیک (مانند دیابت و چاقی) ، انکولوژیک (خونی )، مشکلات عصبی و روانی، داروهای حمایتی برای شیمی درمانی سرطان­ها و تعدیل کردن سیستم ایمنی استفاده می­ شود.

تولید داروهای هازاردوس

داروهای پر خطر (hazardous) و شدید الاثر (High Potent) به داروهایی اطلاق می شود که مقادیر خیلی پایین آن ها می تواند باعث ایجاد اثراتی از جمله اثرات فارماکولوژیک، سرطان زایی، تراتوژنیسیته، اختلال در سیستم تولید مثل و زایایی بدن، مسمومیت در اعضا با دوزهای پایین و سمیت ژنتیکی شوند. به طورکلی سمیت بالای داروهای پرخطر و الزامات تولید، آنالیز و نگهداری آن ها از محدودیت های اصلی تولید این قبیل داروها به شمار می رود و آن ها مستلزم استفاده از تجهیزات خاص می باشد و همین امر باعث محدود بودن تعداد تولید کنندگان این گونه داروها شده است.
شرکت بیوسان فارمد با بهره گیری از پیشرفته ترین ماشین آلات تولید و تکنولوژی ایزولاتور برای تمام مراحل تولید که علاوه بر حفظ کیفیت محصول، ایمنی و سلامت پرسنل و محیط زیست را تضمین می کند و نیز با بهره گیری از فضاهای کلاسه بندی شده استاندارد و فراهم نمودن سیستم شستشو و استریل کردن کاملا مکانیزه SIP و CIP جهت جلوگیری از تماس پرسنل با بقایای دارویی، این امکان را ایجاد کرده است که این محصولات را در شکل های دارویی ویال و سرنگ های از پیش پر شده (PFS) به صورت مایع و همچنین فریز درای شده و منطبق با cGMP و سایر استانداردهای روز دنیا تولید نماید.

علاوه بر این از آنجا که سلامت و ایمنی کارکنان جزو اولویت های اصلی شرکت بیوسان می باشد در سایت های تولیدی شرکت ، کمیته حمایتی جهت استقرار و ارتقا بخشیدن به ایمنی کارکنان و محیط زیست تشکیل شده است. دستورالعمل های HSE بر اساس آخرین قوانین بین المللی توسعه یافته و اجرای آن ها در سایت های تولیدی و تحقیق و توسعه اجرا می شود. این دستورالعمل ها شامل مدیریت سیستم HSE ، ایمنی پروسه تولیدی، مدیریت بحران و گزارش حوادث ، نظارت های بهداشتی، محدودیت های تماس های شغلی با مواد شیمیایی، در نظر گرفتن تجهیزات لازم برای حفظ و تضمین سلامت و ایمنی فرد ، محصول و محیط زیست می باشد.

محصولات ما

نشانی : تهران-خیابان شیخ بهایی جنوبی - خیابان آقاعلیخانی - بلوار گلستان - پلاک 14 - طبقه ۳ -واحد 304 (مسیریابی)
تلفن : 3 - 88219500 - 021
نمابر : 88625332 - 021

محدوديت‌های ترافيکی شب‌های قدر در اراک

محدوديت‌های ترافيکی شب‌های قدر در اراک

سرپرست پلیس راهور استان تمهیدات ترافیکی ویژه شب‌های قدر را تشريح كرد .

به گزارش ایسنا منطقه مرکزی، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ سيد علي حسيني گفت: به منظور برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم شب قدر و خدمت رسانی هرچه بهتر به عموم شهروندان روزه دار و انقلابی، محدوديت های ترافيكي در شب هاي پر فضيلت قدر، در سطح شهرهای استان اعمال می شود .

وي با بيان جزئيات محدوديت هاي ترافيكي در مركز استان خاطر نشان کرد: محدوديت هاي اعمال شده در سطح شهر اراک از ساعت 21 آغاز می شود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت .

سرهنگ حسيني افزود: محدوده‌هاي ترافيکی شب‌های قدر در سطح شهر اراک، از میدان شهدا به سمت میدان هفت تیر و بالعکس، خیابان های اطراف مصلای بیت المقدس، مسجد آقاضیاء الدین، مسجد الزهرا، مسجد سیدها و امامزاده آمنه خاتون و شاهزاده عبدالله و دیگر اماکن مذهبی اجرا می شود .

این مقام انتظامی از شهروندان خواست به منظور تامين امنيت و سهولت در تردد مردم، از تردد و پارک خودروها در كليه مسیرهای اعلام شده خودداری و در صورت امکان از وسایل نقلیه عمومی که از سوی ناوگان اتوبوسرانی در نقاط پرتردد شهرستان اراک تدارک دیده شده است، استفاده کنند .

سرهنگ حسيني همچنين با توصيه به رانندگان در ايام سوگواري امام نخست شيعيان بيان داشت: با توجه به اينكه در اين ايام،‌ مومنان لباس مشكي بر تن دارند و در شب ميدان ديد در هنگام رانندگي كاهش مي يابد، لازم است رانندگان با دقت نظر بيشتري رانندگي كنند و شهروندان نيز در هنگام عبور از عرض خيابان توجه لازم به تردد وسايل نقليه را داشته باشند .

شرایط مطلوب چرخه حمایتی، اقتصادی در محمودآباد

 شرایط مطلوب چرخه حمایتی، اقتصادی در محمودآباد

فرماندار محمودآباد گفت: تراکنش مالی شهرک های صنعتی محمودآباد بر اساس فروش آن ها بیش از 350 میلیارد تومان است و این نشان دهنده این بوده که چرخه حمایتی اقتصادی شرایط مطلوبی در محمودآباد دارد.

یحیی یوسف پور در گفت و گو با ایسنا مازندران، با بیان این که زمان روی کار آمدن دولت یازدهم فضای حاکم بر کشور این بود که دنیا ما را با محدودیت های فراوانی درگیر کرد، اظهار کرد: با توجه به مجموعه فعالیت های دولت تدبیر که با امید و انرژی همراه بوده، در سراسر کشور فعالیت های خوبی انجام شده و دراستان متاثر از کشور فعالیت های خوبی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: هرچند محدودیت هایی وجود داشته اما حس امیدواری در مردم به وجود آمده و باید ادامه داشته باشد؛ برای تحقق توسعه استان همه جریان های سیاسی، کنشگران و مردم باید با مسئولین همراهی داشته باشند.

فرماندار محمودآباد با اشاره به این که همراهی و همکاری همه نهادها باعث می شود تا گام های بهتری در استان برداشته شود، گفت: استاندار مازندران بحث های بسیار خوبی را در بدو ورود در مسائلی همچون گردشگری، زیر ساختی و سرمایه گذاری در استان مطرح کرد که با کمک همه جریان ها می توانیم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در دوره دوازدهم در مازندران باشیم.

*83 شرکت فعال در شهرک صنعتی محمودآباد وجود دارد

یوسف پور در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود وجود شهرک صنعتی در محمودآباد را یکی از ویژگی های صنعت مطلوب دانست و عنوان کرد: در حوزه صنعت در سطح شهرستان، یکی از ویژگی های محمودآباد داشتن شهرک صنعتی تشبندان بوده که به نسبت سایر شهرک های صنعتی در استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی تصریح کرد:در مجموع 83 شرکت فعال و ۲۲ شرکت غیرفعال در شهرک صنعتی محمودآباد وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به این که در سال گذشته حدود 48 میلیارد تومان صادرات محصولات صنعتی در محمودآباد انجام شد، خاطرنشان کرد: ۱۳ شرکت فعال صادر کننده در شهرستان وجود دارد که با توجه به نشست هایی که با این 13 شرکت داشتیم؛ خواستار توسعه فعالیت آن ها به ویژه در سطح کشورهای " CIS " شدیم.

فرماندار محمودآباد افزود: سال 96 در قالب بسته رونق تولید کمک های خوبی به اهالی صنایع از سوی دولت شده و در سال جدید با وجود تبصره 18 اشتغال فراگیر این روند را ادامه می دهیم.

وی تصریح کرد: در حوزه صنعت با توجه به ارزیابی های انجام شده تراکنش مالی شهرک های صنعتی بر اساس فروش آن ها بیش از 350 میلیارد تومان است و این نشان دهنده این بوده که چرخه حمایتی اقتصادی شرایط خوبی در محمودآباد دارد.

*60هکتار به زمین های شهرک صنعتی محمودآباد اضافه می شود

یوسف پور در ادامه بیان کرد: با توجه به ارتباطی که با حوزه صنعت و جهاد کشاورزی استان برقرار کردیم مقرر شد حدود 60 هکتار از زمین هایی که در کنار شهرک صنعتی بوده به مجموعه118 هزار هکتاری شهرک های صنعتی محمودآباد اضافه شود تا در آینده توسعه بیشتری داشته باشد.

*اعطای تسهیلات سه میلیارد و 900میلیون تومانی در سال 96 به شرکت های فعال صنعتی

وی گفت: در سال 95 از محل بسته رونق تولید با مبلغی حدود 15 میلیارد و 100 میلیون تومان به 13 شرکت تسهیلات اعطا شد.

فرماندار محمودآباد یادآور شد: ازسال 96 تاکنون مبلغ سه میلیارد و 900 میلیون تومان تسهیلات به شرکت ها داده شده و در مجموع حدود 165 نفر مشغول به کار شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: کماکان شرکت های صنعتی محمودآباد با توجه به رونق بازار و کمک های مالی تقاضا دارند سود تسهیلات داده شده کمتر شود تا بتوانند فضا برای تراکنش مالی بهتری داشته باشند.

وی افزود: تلاش ما بر این است مشکلات صنایع را به مراجع بالاتر اطلاع رسانی کنیم تا چرخ اقتصادی در سال حمایت از کالای ایرانی به خوبی بچرخد و همراه با کیفیت بالاتر باشد.

*محمودآباد دومین شهر مازندران بوده که وضعیت اشتغال آن شیب ملایم دارد

فرماندار محمودآباد تصریح کرد: وضعیت اشتغال در محمودآباد به نسبت شهرستان های دیگر و کشور که12.1دهم درصد است؛ 9.6 دهم درصد بوده و بعد از آمل دومین شهری هستیم که از لحاظ شیب اشتغال وضعیت ملایم تری داریم.

وی گفت: جمعیت فعال شهرستان محمودآباد بالغ بر 32 هزار نفر بوده؛ با توجه به این آمار حدود سه هزار و 127نفر نیروی آماده به کار در این شهرستان وجود دارد که باید برای آن برنامه ریزی دقیق کاری داشته باشیم.

یوسف پور افزود: در سال گذشته سهم محمودآباد در سامانه رصد هزار و 162 نفر بود که تاکنون هزار و 73 نفر مشغول به کار شدند.

وی با بیان این که از محل تبصره 16 در سال 96 بیش از دو میلیارد و نیم برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در راستای اشتغال پایدار اعتبار اختصاص یافته، گفت: هر کدام از این ها در راستای اشتغال خود با توجه به سهم در نظر گرفته شده مشغول به کار شده است.

فرماندار محمودآباد یادآورشد:در مشاغل خانگی نیز در سال 96 برای نخستین بار با توجه به اختصاص بودجه کارهایی انجام شده و چندین نفر نیز برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

این مسئول خاطر نشان کرد: در بحث اشتغال، هزار و 600 نفر در شهرک های صنعتی مشغول به کار بوده و در جمع بندی با ارائه تسهیلات به 53 شرکت در بخش صنعت و کشاورزی میزان 26 میلیارد و263 میلیون تومان در سال95 برای اشتغال زایی تخصیص داده شد و 224 نفرتسهیلات دریافت کردند.

وی گفت:در سال گذشته، 19 شرکت از بخش صنعت و کشاورزی به میزان هشت میلیارد و 525 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده و 40 نفر مشغول به کار شدند؛ در بخش تعاون در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید حدود 112 شرکت تعاونی در شهرستان ثبت شده و فعالیت می کنند.

*تخصیص اعتبار هفت میلیارد تومانی سهم محمودآباد از سفر ریاست جمهوری

یوسف پور با اشاره به این که در سفر ریاست جمهوری به مازندران اعتبار تخصیص یافته به محمودآباد حدود هفت میلیارد تومان بود، افزود: از این میزان پنج میلیارد تومان برای احداث سد لاستیکی سرخ رود در نظر گرفته شد که عملیات اجرایی آن آغاز شده و یک میلیارد و 800 میلیون تومان هم برای لایروبی نهرها و آبندان ها ،معابر و خیابان های شهر محمودآباد بوده که تخصیص داده شد .

*12هزار بهره بردار در محمودآباد وجود دارد

وی با اشاره به این که ظرفیت قابل توجهی در حوزه کشاورزی و کسب و کار در این زمینه وجود دارد گفت: بیش از ۱۲ هزار بهره بردار کشاورزی در این شهرستان وجود دارد و 20 هکتار از اراضی شهرستان کشاورزی و حدود 17 هزار هکتار زیر کشت برنج است.

فرماندار محمودآباد یادآور شد:در حوزه شیلات ایستگاه پشتیبانی صیادی برای محمودآباد در نظر گرفته شده که امیدواریم مسئولان ذیربط کمک کرده تا کار اجرایی آن فراهم شود.

*16 درصد از پره های صیادی استان مازندران در محمودآباد وجود دارد

وی افزود: در طراحی این ایستگاه حدود 16 کلونی پرورش ماهی در قفس دیده شده است؛ 16 درصد از پره های صیادی استان در محمودآباد و حدود هفت درصد از ماهیان صید شده از دریا در 33 کیلومتر از ساحل محمودآباد صورت می گیرد.

این مقام مسئول گفت: محمودآباد حدود 85 آبندان دارد که می تواند فرصت خوبی برای پرورش ماهیان گرمابی وسردآبی باشد.

*محمود آباد رتبه نخست تولید گیاهان شاخه بریده در مازندران را دارد

یوسف پور یادآور شد: از لحاظ حوزه گل و گیاه، در تولید گیاهان شاخه بریده رتبه اول و در تولید گل های زینتی رتبه دوم را در استان داریم، 600 نفر در این زمینه فعالیت کرده و بیش از 90 هکتار از اراضی شهرستان به مرکزیت شهر سرخ رود در روستای وازیک و اورطشت برای پرورش گل و گیاهان درنظرگرفته شده است.

*راه اندازی سد هراز و حل بحران آب در محمودآباد

وی با اشاره به بحران آب در مازندران گفت: می توان با استفاده از مشاوره کارشناسان و نصب کنتور های هوشمند مدیریت درست در زمینه آب داشته باشیم.

این مسئول تصریح کرد: اگر در توزیع آب به عدالت رفتار کنیم می توان این بحران را پشت سر بگذاریم؛ فعالیت های ما زمانی به نتیجه می رسد که سد هراز راه اندازی شود تا هم آب شرب و هم آب بخش کشاورزی تامین گردد.

*زمین مناسبی برای دپو زباله در محمودآباد وجود ندارد

یوسف پور بحث زباله در شهرستان را از دغدغه های اساسی خود دانسته و یادآور شد: استاندار در بحث تفکیک زباله بسیار تاکید کردند؛ موضوع مهمی که در بحث زباله مطرح است ایجاد فرهنگ سازی برای تفکیک زباله است؛ ما باید ذهنیت مردم را باید به سویی ببریم که در این زمینه به ما کمک کنند.

وی گفت: همراهی مردم قطعا باعث پیشرفت و توسعه خواهد شد؛ دپو موقت یکی در محمودآباد و دیگری در سرخ رود باید به طور جدی پیگیری شود.

فرماندار محمودآباد خاطرنشان کرد: وضعیت محمودآباد وضعیت خاصی بوده؛ حدود 262 کیلومتر وسعت بین دریا و جنگل با روستاهای بسیار متراکم باعث شده نتوان یک زمین مناسب برای دپو پیدا کرد؛ چند نقطه تاکنون مشخص شده که با همکاری اداره محیط زیست در حال بررسی این موقعیت ها هستیم تا ایستگاهی موقت برای دپو زباله فراهم شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.