بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟


مالباخته ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

حکم ازدواج با دو خواهر

حکم ازدواج با دو خواهر، بطلان نکاح بوده و بنابراین، ازدواج همزمان با خواهر زن در قانون مدنی، ممنوع می باشد. ممنوعیت نکاح با خواهر زن، تا زمان طلاق همسر اول و پایان مدت عده طلاق رجعی است و رضایت همسر اول، در رفع ممنوعیت ازدواج با خواهر وی، بی تاثیر خواهد بود.

برای مشاوره حکم ازدواج با دو خواهر

برای مشاوره حکم ازدواج با دو خواهر

عناوین اصلی این مقاله

برای اینکه عقد نکاح به نحو صحیحی واقع شود، لازم است تا شرایط خاصی وجود داشته و برعکس، ممنوعیت ها و موانع خاصی وجود نداشته باشند. ازدواج و زنا با زن شوهردار، داشتن چهار زن دائم و اختلاف در دین(مانند اینکه زن، مسلمان و مرد، مسیحی باشد) از جمله موانع نکاح می باشند.

یکی از ممنوعیت ها یا موانع نکاح در قانون مدنی، ازدواج همزمان با خواهر زن بوده که البته، بر خلاف ازدواج با سایر خویشاوندان، مانند ازدواج با مادر زن یا پدر شوهر، مطلق نبوده و تحت شرایط خاصی، مجاز و امکان پذیر است.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، ابتدا به این سوال پاسخ داده که آیا ازدواج با دو خواهر امکان پذیر است یا خیر، سپس، حکم شرعی و قانونی این ازدواج و احکام مربوط به مدت ممنوعیت، حرمت ابدی و تاثیر رضایت زن در ازدواج همزمان با خواهر زن را مطابق قانون مدنی، توضیح خواهیم داد.

آیا ازدواج با دو خواهر امکان پذیر است؟

عقد ازدواج، یکی از عقود غیر مالی مطرح شده در شرع و قانون مدنی کشور ما بوده که به دلیل آثار متعدد فردی و اجتماعی آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است و لذا، قانون گذار، به تبعیت از شرع، به بیان احکام این عقد، با جزئیات کامل، پرداخته است.

برای اینکه، نکاح، اعم از نکاح دائم و منقطع(صیغه)، به نحوصحیحی واقع شود، لازم است که یک سری، شرایط وجود داشته و در عین حال، یک سری از ممنوعیت ها که موانع نکاح، نامیده می شوند نیز وجود نداشته باشند.

اختلاف در جنسیت زوجین، قصد و رضا و اهلیت آنها ، از مهم ترین شروط عمومی صحت عقد ازدواج می باشند. علاوه بر این شروط، در عقد موقت یا همان صیغه، لازم است که دو شرط دیگر نیز موجود باشد که این دو شرط، عبارتند از: تعیین دقیق مدت عقد و میزان مهریه.

اما، علاوه بر شرایط، برای اینکه عقد نکاح، به نحو صحیحی واقع شود، لازم است که یک سری از ممنوعیت ها یا همان موانع نکاح نیز وجود نداشته باشند. ازدواج و زنا با زن شوهردار، داشتن چهار زن دائم و اختلاف در دین(مانند اینکه زن، مسلمان و مرد، مسیحی باشد) از جمله موانع نکاح می باشند.

یکی از موانع نکاح در شرع اسلام و به تبعیت از آن، در قانون مدنی کشور ما، ممنوعیت ازدواج با برخی از خویشاوندان بوده که در قانون مدنی، اقارب، نامیده شده اند. این اقارب، خود به دو گروه نسبی و سببی تقسیم می شوند.

ممنوعیت ازدواج مرد با مادر، خواهر، عمه و خاله خود و ممنوعیت ازدواج زن با پدر، برادر، دایی و عموی خود، از جمله ممنوعیت های ازدواج با اقارب یا خویشاوندان نسبی بوده که در قانون مدنی، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.

منظور از اقارب سببی، افرادی هستند که به واسطه ازدواج، خویشاوند فرد می شوند. به عنوان مثال، مادر زن و پدر زن، از اقارب سببی هستند. ممنوعیت ازدواج با مادر زن و پدر شوهر نیز از نمونه های ممنوعیت ازدواج با اقارب سببی، در قانون مدنی است.

یکی از اقارب سببی که در قانون، در رابطه با ممنوعیت ازدواج با وی، تعیین تکلیف شده، خواهر زن می باشد. قانون مدنی، حکم ازدواج با دو خواهر را بدین صورت، بیان کرده که یک مرد، نمی تواند تا زمانی که در عقد ازدواج با زنی بوده، با خواهر وی نیز ازدواج کند. بنابراین، ازدواج همزمان با خواهر زن در قانون مدنی، امکان پذیر نبوده و ممنوع می باشد.

حتما بخوانید : ازدواج با دختر همسر

حکم شرعی ازدواج با دو خواهر

حکم ازدواج با دو خواهر، همانند حکم ازدواج با زن بیوه، در قانون مدنی کشور ما، به تبعیت از شرع اسلام، تعیین شده است. چرا که در اسلام، ازدواج همزمان با خواهر زن، ممنوع و در نتیجه، باطل می باشد. با توجه به اهمیت این حکم شرعی، در این بخش از مقاله، به توضیح حکم ازدواج با دو خواهر، در شرع و مستندات این حکم، می پردازیم.

حکم ازدواج همزمان با خواهر زن، در قرآن، در آیه 23 سوره نسا، بیان شده است. مطابق این آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و . و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف» یعنی:«(ازدواج با) مادرانتان، دخترانتان و خواهرانتان، بر شما حرام شد . و اینکه جمع کنید بین دو خواهر، مگر آنچه که در گذشته، انجام گرفت»

منظور از جمع بین دو خواهر، در این آیه، نکاح و ازدواج با دو خواهر، یه طور همزمان می باشد. بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، حکم ازدواج همزمان با خواهر زن، ممنوعیت و حرام بودن چنین ازدواجی می باشد.

با تبعیت از این آیه، فقها بر این اعتقاد هستند که در دین اسلام، ازدواج همزمان با خواهر زن، چه آن دو خواهر، خواهر نسبی بوده یا رضاعی، عقد ازدواج، دائم باشد یا موقت(صیغه) و دو خواهر در یک شهر، ساکن باشند یا در دو شهر متفاوت، در هر حال، حرام و ممنوع می باشد.

بیشتر بخوانید : لعان چیست

حکم قانونی ازدواج با دو خواهر

بر اساس قانون مدنی کشور ما، که به تبعیت از شرع، تدوین شده، ازدواج و زنا با زن شوهردار، داشتن چهار زن دائم و اختلاف در دین(مانند اینکه زن، مسلمان و مرد، مسیحی باشد) از جمله موانع نکاح می باشند.

یکی از موانع نکاح که در قانون مدنی، مورد توجه قانون گذار بوده، ممنوعیت ازدواج با برخی از خویشاوندان ایا همان اقارب است. یکی از اقارب، خواهر زن بوده که جزء خویشاوندان سببی، محسوب می گردد.

حکم ازدواج همزمان با خواهر زن در قانون مدنی، در ماده 1048 این قانون، مقرر شده است. به موجب این ماده: « جمع بین دو خواهر، ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.»

منظور از جمع بین دو خواهر، همانطور که پیش از این نیز گفته شد، ازدواج همزمان با دو خواهر است. بنابراین، با توجه به ماده 1048 قانون مدنی، حکم ازدواج با دو خواهر، به صورت همزمان، ممنوعیت و باطل بودن عقد ازدواج است.

لازم به ذکر است، از آنجا که قانون مدنی، این حکم را به صورت مطلق، بیان نموده و آن را مشروط به یک شرط خاص نکرده است، در ممنوعیت ازدواج همزمان با خواهر زن، فرقی ندارد که نوع عقد نکاح، دائم باشد یا موقت یا اینکه دو خواهر، نسبی باشند یا رضاعی. یکی بودن پدر و مادر دو خواهر یا جدا بودن آن ها از پدر یا مادر بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ نیز تاثیری در ممنوعیت ازدواج با دو خواهر نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید : نکاح معاطاتی چیست

تا چه مدتی مرد نمی تواند با خواهر زن خودش ازدواج کند؟

ممنوعیت ازدواج با اقارب یا خویشاوندان سببی، به طور کلی، به دو نوع تقسیم میشود: ممنوعیت دائم و همیشگی و ممنوعیت موقت. ممنوعیت ازدواج با مادر زن، برای مرد و ممنوعیت ازدواج با پدر شوهر، برای زن، از جمله ممنوعیت های دائمی و همیشگی می باشد. بنابراین، اگر مردی با زنی ازدواج کند، تا ابد از از دواج با مادر آن زن، ممنوع خواهد بود.

اما برخی از ممنوعیت ها، حالت موقت داشته و دائمی نمی باشند. ممنوعیت ازدواج با دو خواهر، از جمله ممنوعیت های موقت است. با این توضیح که مرد در صورت ازدواج با یک خواهر، برای همیشه از ادواج با خواهر دیگر، ممنوع نمی گردد و این ممنوعیت، دارای محدوده زمانی می باشد. لذا، در پاسخ به این سوال که تا چه مدتی مرد نمی تواند با خواهر زن خودش ازدواج کند؟ باید به موارد زیر توجه نمود:

تا زمانی که عقد نکاح، بین زوجین، وجود داشته و این عقد، به یکی از دلایل قانونی، همچون، طلاق، فسخ نکاح، انقاضای مدت و بذل مدت (در نکاح موقت) از بین نرفته است، ازدواج همزمان با خواهر زن، ممنوع می باشد.

در فرض طلاق زوجین و در صورتی که طلاق، از نوع طلاق رجعی باشد نیز تا پایان مدت عده، حکم ازدواج با دو خواهر، همچنان اجرا شده و ازدواج با خواهر زن، ممنوع و باطل می باشد. لازم به ذکر است که طلاق رجعی، طلاقی است که در آن، مرد تا پایان عده، حق رجوع به زن را دارا می باشد.

بیشتر بخوانید : شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح

در صورتی که مرد زنش را طلاق دهد آیا می تواند با خواهر زنش ازدواج کند؟

همانطور که در بخش قبل، گفته شد، ممنوعیت ازدواج با دو خواهر، از جمله ممنوعیت های موقت ازدواج در قانون مدنی است. بنابراین، مرد در صورت ازدواج با یک خواهر، برای همیشه از ادواج با خواهر دیگر، ممنوع نمی گردد و این ممنوعیت، دارای محدوده زمانی می بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ باشد. لذا، این سوال، قابل طرح است که در صورتی که مرد زنش را طلاق دهد آیا می تواند با خواهر زنش ازدواج کند؟

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، حکم ازدواج با دو خواهر که در قانون مدنی، بیان گردیده، بعد از طلاق، اجرا نمی شود. بنابراین، مرد می تواند بعد از طلاق، با خواهر زن خود ازدواج کند. با این وجود، چنانچه طلاق از نوع رجعی باشد، تا پایان مدت عده، ازدواج با خواهر زن، حکم ازدواج همزمان با خواهر زن را داشته و ممنوع و باطل می باشد.

در چه صورتی مرد نسبت به خواهر زنش حرام ابدی می شود؟

یکی دیگر از سوالات مهمی که در رابطه با حکم ازدواج همزمان با خواهر زن در قانون، مطرح می گردد، این سوال بوده که در چه صورتی مرد نسبت به خواهر زنش حرام ابدی می شود؟ دلیل اهمیت این سوال، آن است که مطابق قانون مدنی، در برخی شرایط، ازدواج و زنا با برخی از افراد، موجب می شود که آنها به یکدیگر، حرام ابدی شده و بنابراین، ازدواج میان آنها تا ابد، ممنوع و حرام گردد.
برای پاسخ به این سوال که در چه صورتی مرد نسبت به خواهر زنش حرام ابدی می شود، باید دو فرض متاهل بودن و مجرد بودن خواهر زن را از یکدیگر، جدا کرده و به صورت مجزا، به سوال طرح شده، پاسخ دهیم.

فرض متاهل بودن خواهر زن: در صورتی که خواهر زن، متاهل باشد، با توجه به مواد 105، 1051 و 1054 قانون مدنی، در فروض زیر، مرد، نسبت به خواهر زن خود، حرام ابدی می شود:

خواهر زن، شوهردار بوده یا اینکه در عده طلاق یا وفات شوهر قبلی خود باشد و در این حالت، مرد با علم به وجود رابطه زوجیت یا وجود عده و با علم به حرام بودن این ازدواج، برای ازدواج با خواهر زن خود اقدام نماید.

خواهر زن، شوهردار بوده یا اینکه در عده طلاق یا وفات شوهر قبلی خود باشد و در این حالت، مرد بدون علم به وجود رابطه زوجیت یا وجود عده یا بدون علم به حرام بودن این ازدواج، برای ازدواج با خواهر زن خود اقدام کرده و بین آنها نزدیکی و رابطه جنسی، برقرار شود.

خواهر زن، شوهر دار بوده یا اینکه در عده رجعیه طلاق از شوهر سابق خود باشد و در یکی از این حالت ها، مرد، مرتکب زنا با خواهر زن خود گردد.

فرض مجرد بودن خواهر زن: در قانون مدنی، در مورد تاثیر ازدواج همزمان با خواهر زن یا زنا با وی، بر حرمت ابدی، در فرضی که خواهر زن، مجرد بوده، حکمی مقرر نشده است؛ بنابراین، می توان گفت که هرچند، ازدواج یا زنا با خواهر زن، ممنوع و حرام می باشد، اما در فرضی که خواهر زن، مجرد بوده، موجب حرمت ابدی نمی گردد.

با این وجود، از آنجا که ازدواج همزمان با خواهر زن، یک مساله شرعی بوده، توصیه می شود که افراد، جهت اطلاع از حکم شرعی این مساله، به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کرده و جهت احتیاط، از حکم وی تبعیت نمایند.

بیشتر بخوانید : رضایت پدر برای ازدواج دختر

آیا رضایت زن به ازدواج با خواهرش تاثیری در صحت ازدواج دارد؟

یکی از موارد ممنوعیت ازدواج با اقارب سببی، ممنوعیت نکاح با خواهرزاده و برادرزاده می باشد؛ با این توضیح که چنانچه، مردی با زنی ازدواج کند، حق ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن خود را نخواهد داشت، مگر آنکه زن وی، به این ازدواج رضایت دهد.
حال، در رابطه با ازدواج همزمان با خواهر زن نیز این سوال، قابل طرح است که آیا رضایت زن به ازدواج با خواهرش تاثیری در صحت ازدواج دارد؟ در این بخش، به پاسخ این سوال پرداخته و حکم ازدواج با دو خواهر را در فرض رضایت زن اول، بررسی خواهیم کرد.

برای پاسخ به سوال فوق، باید به ماده 1048 قانون مدنی، مراجعه نمود. در این ماده، حکم ازدواج همزمان با خواهر زن، بدین صورت، مقرر شده است. به موجب این ماده: « جمع بین دو خواهر، ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.»

همانطور که ملاحظه می شود، حکم ازدواج همزمان با خواهر زن، به صورت مطلق، در این ماده بیان گردیده و بر خلاف مورد ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده، مساله رضایت زن، در اینجا مطرح نشده است. بنابراین، رضایت زن به ازدواج با خواهرش تاثیری در صحت ازدواج نداشته و حتی با وجود رضایت وی نیز همچنان ازدواج با خواهر زن، ممنوع و باطل می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حکم ازدواج با دو خواهر در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حکم ازدواج با دو خواهر پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- آیا ازدواج با دو خواهر امکان پذیر است؟

یک مرد نمی تواند تا زمانی که در عقد ازدواج با زنی بوده با خواهر وی نیز ازدواج کند برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- حکم قانونی ازدواج با دو خواهر چیست؟

حکم ازدواج با دو خواهر بطلان نکاح بوده و بنابراین ازدواج همزمان با خواهر زن در قانون مدنی ممنوع می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- ممنوعیت نکاح با خواهر زن تا چه زمانی است؟

ممنوعیت نکاح با خواهر زن تا زمان طلاق همسر اول و پایان مدت عده طلاق رجعی است برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

کسب درآمد از بیت کوین حلال می باشد ؟ بررسی تخصصی برای سود

امروزه با افزایش یافتن تکنولوژی و علاقه مندی مردم سراسر جهان به خدمات اینترنتی، راه های کسب درآمد متفاوتی به جامعه ی جهانی ارائه شده است. از بیت کوین نیز می توان به عنوان یکی از ارز دیجیتال های رایج در جهان، نام برد. کسب درآمد از بیت کوین، با افزایش ارزهای دیجیتالی و آنلاین دیگر، مطرح شد و توانست در مدت زمان اندکی، عنوان پادشاه ارز های دیجیتالی را برای خود به ارمغان آورد.

راه های درآمد زایی از ارز های دیجیتال

راه های درآمد زایی از ارز های دیجیتال

علاقه مندی همگان به ارز های دیجیتالی با افزایش سریع تکنولوژی و اینترنت همراه بود. چرا که مبادله ی ارز های دیجیتالی بسیار آسان تر از پول های فیزیکی است. همچنین با این گونه ارز ها می توان با مردم سراسر جهان، به خرید و فروش پرداخت و حتی انتقال پول به نقاط دیگر نیز آسان تر خواهد بود. یکی از ارز های دیجیتالی که بسیار شهرت یافته و نظر همگان را به خود جلب کرده، بیت کوین نام دارد، که در ادامه در مورد آن بیشتر به توضیح خواهیم پرداخت.

کسب درآمد از بیت کوین چگونه است

نام بیت کوین برای نخستین بار با عنوان پول الکترونیکی شناخته شد. در سال ۲۰۰۸ شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو از این گونه پول های دیجیتالی نام برد و پس از آن، کسب درآمد از بیت کوین تیتر بسیاری از روزنامه ی آن زمان شد. بیت کوین یک پول الکترونیک غیر متمرکز است و توسط هیچ دولتی اداره و پخش نمی شود. این شبکه ی ارزی توسط گروه هایی مانند استخراج کنندگان، توسعه دهندگان و نود های شبکه ای اداره می شود که هر کدام از آن ها برای انجام یک وظیفه ی خاص، به فعالیت می پردازند.

کسب درآمد از بیت کوین با گوشی

کسب درآمد از بیت کوین با گوشی

برای کسب درآمد از بیت کوین دو راه وجود دارد. اولین راه خرید آن به صورت انلاین از صرافی های معتبر می باشد و دومین راه استخراج کردن آن است. اگرچه نمی توان بیت کوین را مانند پول های واقعی لمس کرد، اما برای درآمد زایی ان مانند یک پول واقعی باید زحمت کشید، که برای این کار به یک دستگاه پردازش گسترده و قوی نیاز است. به همین دلیل استخراج بیت کوین با گوشی، توصیه نمی شود؛ زیرا سود حاصل از ان نسبت به سیستم ها ی پردازنده ی قوی، کمتر است و بازده پایین آن، اصلا به صرفه نخواهد بود.

آموزش کسب درآمد از بیت کوین

آموزش کسب درآمد از بیت کوین

می توان به روش های متفاوتی به کسب درآمد از بیت کوین پرداخت، اما رایج ترین روش درامد زایی از آن، سرمایه گذاری به روی این ارز دیجیتالی گران می باشد. برای این کار ابتدا باید یک حساب کاربری در سایت بلاک چین، ایجاد کنید و پس از ان به خرید و فروش بیت کوین بپردازید. البته با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن قیمت بیت کوین، ریسک بالایی است اما سود چشم گیری دارد. از روش های دیگر درآمدزایی از بیت کوین، می توان به تولید کردن محتوا در این زمینه، هایپ، باینری آپشن و… اشاره کرد. لازم به ذکر است که روش های نام برده برای کسب بیت کوین کافی نیست، و این گونه درامدزایی ها بسیار به میزان تلاش شما مربوط می شود.

کسب درآمد از بیت کوین با کد نویسی و طراحی

کد نویسی و درواقع زبان ++c یکی از امن ترین زبان ها برای طراحی نرم افزار ها می باشد. از آن جایی که با یک گوشی و سیستم ساده نمی توان به کسب درآمد از بیت کوین پرداخت، پس نیاز است که تا حدودی با کد نویسی و برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری آشنا شد، تا بتوان از این ارز دیجیتالی محبوب بیشترین سود را کسب کرد. همچنین این کد نویسی ها برلی افزایش امنیت شبکه ی بیت کوین، ضروری می باشد.

کسب درآمد از بیت کوین bitcoin با ساده ترین روش

در این قسمت در مورد کسب درآمد از بیت کوین با ترفند ویژه صحبت خواهیم کرد و لازم به ذکر است که، از ساده ترین و راحت ترین روش ها برای پول درآوردن بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ از بیت کوین مراجعه به سایت ها و نرم افزار های به خصوصی است. در این گونه سایت ها می توانید با کلیک کردن به روی تبلیغات و معرفی این تبلیغات به دیگران، بیت کوین را کسب کنید. هر چه بازدید های تبلیغات بیشتر شود، مقدار بیت کوین به دست آمده توسط شما نیز بیشتر خواهد شد. از سایت هایی که برای شما بیت کوین می آفرینند می توان به سایت earn.com، اشاره کرد.

بهترین روش کسب درآمد از بیت کوین

بهترین روش کسب درآمد از بیت کوین

در بین تمام روش های پول درآوردن از بیت کوین، استفاده از روش باینری آپشن، شاید بتواند موثرتر و سودمند تر واقع شود. کسب درآمد با این روش از طریق سیستم های باینری آپشن صورت می گیرد و لازمه ی فعالیت کردن با آن، آموزش تریدیگ می باشد. این سیستم ها درآمدی به صورت دلار را برای شما به ارمغان می آورند که می توان آن را به بیت کوین تبدیل کرد. در این سیستم با پیش بینی کردن بازار های ارزی به درآمد بیت کوینی و دلاری، دست می یابید.

کسب درآمد از بیت کوین با راه اندازی فاست

همان طور که ذکر شد شما می توانید با دیدن تبلیغات برخی از سایت ها، بیت کوین کسب کنید. روش راه اندازی فاست به شما می گوید که به جای دیدن تبلیغات سایت های دیگر، سایت مخصوص خودتان را راه اندازی کنید و به کسب درآمد از بیت کوین به صورت شخصی، بپردازید. حتی اگر کد نویسی و طراحی سایت را بلد نباشید، می توانید از شرکت هایی که در زمینه ی ساخت و طراحی سایت بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ فعالیت می کنند، درخواست کنید که یکی از این مدل سایت ها را برای شما طراحی کنند. نکته ای که در این روش باید به آن توجه کرد این است که، برای کسب بیت کوین بیشتر، باید ترافیک ورودی سایت را افزایش دهید.

از کجا بیت کوین بخریم ؟

بیت کوین یک پول الکترونیکی است پس خرید ان نیز به صورت فیزیکی صورت نمی گیرد و باید از طریق اینترنت و به صورت آنلاین به خرید آن، اقدام کرد. نکته ی مهم دیگر برای خرید بیت کوین این است که لازم نیست یک سرمایه ی عظیم برای خرید این ارز دیجیتالی داشته باشید، شما می توانید به هر اندازه ای که در توان مالیتان هست، بیت کوین بخرید. برای خرید و پول درآوردن از بیت کوین باید به صرافی های فروش ارز های دیجیتال متصل شوید و پس از ایجاد کیف پول بیت کوین و احراز هویت، بیت کوین را خریداری کنید.

آیا صرافی های ایرانی معتبر می باشند ؟

آیا صرافی های ایرانی معتبر می باشند ؟

اگر از علاقه مندان سرمایه گزاری در بیت کوین هستید و تصمیم به خریداری آن دارید، می توانید با جستجو در اینترنت به آدرس صرافی ها ی ایرانی، دست یابید و با تحقیق کردن و سوال کردن از کسانی که ارز دیجیتال را از ان خریداری کرده اند، نسبت به معتبر بودنش اطمینان خاطر پیدا کنید. برای تحقیقات در این زمینه حتما، دامنه ی صرافی و اعتبارش در میان بازار های دیگر را بررسی کنید و دقت کنید که صرافی مورد نظرتان در لیست متقلبان نباشد.

آیا کسب درآمد از بیت کوین حلال است

به دلیل این که ایران از کشور های مسلمان جهان به حساب می آید و دین اغلب مردم این کشور، اسلام است، قانون های شرعی تاثیر چشم گیری به روی زندگی مردم می گذارند. در مورد حکم شرعی کسب درآمد از بیت کوین نظریات متفاوتی ارایه شده که تضاد های فراوانی بین ان ها دیده می شود. با توجه به حکم بسیاری از مراجع بیت کوین، از پول های مجازی است و ابهامات زیادی دارد به همین علت استفاده از ان جایز نیست. طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، پول درآوردن از بیت کوین به دلیل غرری بودن و تعلق نگرفتن مالیات به آن، حرام است.

استفاده از بیت کوین برای شرط بندی

با توجه به عدم اعتماد به درگاه های بانکی شما می توانید با مطالعه مقاله شارژ حساب با بیت کوین شرایطی را در دسترس خود ببینید که طی آن خیلی ساده و امن تر اکانت خود را شارژ و اقدام به شرط بندی کنید. البته لازم به ذکر می باشد که درگاه هایی که در سایت های معتبر همچون تاینی بت و هات بت در دسترس می باشد همه نسخه های اصلی بوده و هیچ جای نگرانی نیست. با این حال می توان از این روش به عنوان راهی غیر مستقیم برای کسب درآمد از بیت کوین یاد کرد! این را مد نظر داشته باشید که برای شارژ با این روش می توانید از اپلیکیشن شرط بندی هم استفاده کرد.

سوالات متداول

بیت کوین یکی از ارز های دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۶ با افزایش چشم گیر قیمتش، بسیار رایج و شناخته شد. از این ارز می توان به صورت خرید و فروش کردن آن و یا حتی استخراج آن، به کسب درآمد پرداخت.

طبق نظر مراجع اسلامی، به دلیل این که به این روش کسب درآمد ، مالیاتی تعلق نمی گیرد و ابهامات زیادی را به همراه دارد، استفاده از ان جایز نیست و بیت کوین را حرام اعلام کرده اند.

این پول غیر فیزیکی را باید به صورت آنلاین خریداری کرد. در ابتدا باید یک صرافی مورد اطمینان را پیدا کنید و کیف پول بیت کوین را در حساب کاربریتان ایجاد کنید. پس از آن، با انجام احراز هویت می توانید بیت کوین را خریداری کنید و به حساب والت بیت کوینان، انتقال دهید.

ارزهای دیجیتال حرام شد

شورای ملی علمای اندونزی ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین را حرام اعلام کرد.

به گزارش تحریریه، شورای ملی علمای اندونزی که یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اسلامی این کشور محسوب می‌شود، ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین را حرام اعلام کرده است.

عصرون نیام شعله، رئیس کمیسیون فتوای شورای ملی علمای اندونزی نیز تایید کرده است که ارزهای دیجیتال به دلیل وجود عواملی همچون «عدم قطعیت، قمار و حرام بودن» باید توسط علمای مذهبی رد شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 9
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0

IR

حمید ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

فقط این نیست که نمیشه بصورت شفاف وکاملا روتین باارزدیجیتال کارکرد فشاربعضی دولتهاحاشیه امنیت این تجارت انلاین رابشدت متزلزل کرده درصورتیکه اگه عاقل باشن یه نوع فشارراازسرخودشون برمیدارن ومردم راعادت میدن به روز زندگی کنند!

IR

مالباخته ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

علما وارد می شوند نمیدونم کی این مفت خورها از روی زمین برچیده میشوند خدا داند طرف داره روی مریخ وماه دنبال حیات میگرده اینا روی کره زمین دنبال فتوا

IR

علی ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

چرا حرام اعلام کرده این یه جور کاسبیه یه ارزی رو می‌خری بعد چند وقت دیگه می‌فروشی حالا یا زلرمی کنه یا استفاده این کجاش حرامه پس مغازه داراشونم جمع کنن چون همیه اجناسی رو که می‌خرند​به استفاده می‌فروشند پس حرامه

IR

وحید ز ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

IR

مهران قاسمی ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

همه چی حرام حتی نفس کشیدن. نمیدونم خدا خوابیده مارو ول کرده مملکت رو داده دست اینا. تا کی بدبختی تا کی رنج. تا کی بی پولی. ارز های دیجیتال تنها راهی هست برای از بین رفتن تورم و فقر. متاسفانه کشور ما یا بهتر بگم اونایی که نمی‌خوان مردم طعم زندگی رو بچشن. دوس دارن مردم با بدبختی زندگی کنن و روزی ۱۵ ساعت کار فیزیکی انجام بدن. دنیای ارز دیجیتال رو باید در ایران آموزش بدن تا همه یاد بگیرن و تو خونه هاشون در کنار خانواده سالم و خوشحال کار کنن و پولدار بشن. این باعث میشه کشورمون از این وضع ناراحت کننده در بیاد. فقط یک جمله از من به تریدر ها و هولدرها بخشی از سود تون رو به مردم نیازمند کمک کنید. کسی به فکر مردم نیست. خودمون باید به فکر خودمون باشیم.

IR

محمد ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

IR

برایان ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

مگه حتما باید بری بیل بزنی پول دربیاری،، این چه دیدگاه مسخره ایه،، طرف رفته مطالعه کرده تحقیق کرده دانش این کارو کسب کرده داره خرید و فروش می‌کنه.. من خودم حلال و حروم برام مهمه،، ولی این دیگه واقعا مسخرست.

IR

۱۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

IR

علی بلوچ ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

خرید و فروش و بالا و پایین رفتن ارزش ارز دیجیتال حرام نیست چنانکه برای پول معمولی حرام نیست. از طرفی شما هم در سود شرکید هم در ضرر پس ربا نیست. وانگهی کنترل دلار دست یهودی ها هست و ارزهای دیجیتال نیست پس حلالتر از دلار است

می‌توان مهریه را بیت کوین و ارزهای دیجیتال تعیین کرد؟

چندی پیش، تصویری از یک قباله ازدواج در شبکه های اجتماعی منتشر شد که مهریه یک عروس را بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ ارز دیجیتال قرار داده بود. سوای این که مشکلات تهیه و پرداخت ارز دیجیتال در کشور ما چگونه است، سئوالی که بعد از دیدن این قباله در ذهن پیش می آید این است که آیا اصولا مهریه را می توان بیت کوین و ارز دیجیتال قرار داد؟

به گزارش پیام خانواده ، امید سلیمی بنی: قبلا سفر حج و کله قند و حیوانات مزرعه بود و حالا سکه و مسکن و کم کم بیت کوین و دیجی بایت و بقیه ارزهای دیجیتالی. این تغییری است که امروزه در برخی اسناد عقد ازدواج دیده می شود: مهریه عروس خانم سپیدبخت عبارت است از بیت کوین و دیجی بایت!

ولی سئوال اینجاست به لحاظ قانونی و شرعی آیا عروس خانم می تواند پست مدرن باشد و مهریه خود را بیت کوین و گرام و ارز دیجیتال قرار دهد؟

می‌توان مهریه را بیت کوین و ارزهای دیجیتال تعیین کرد؟

در ابتدا باید ببینیم چه چیزهایی می تواند مهریه قرار گیرد.

مهریه چیست؟

فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی به طور کامل به مهریه و شرایط آن اختصاص دارد. این را هم باید اضافه کرد که قانون مدنی تعریفی از مهریه ارائه نمی دهد ولی از خصایص آن که در قانون مدنی وارد شده می توان دریافت مهریه، «عوض» یا «قیمت» یا «ثمن» در ازدواج نیست. بلکه مالی است که زوج بر تملیک آن به زوجه در عقد ازدواج توافق می کند. در ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که در این فصل است، شرط تعیین مهریه را «هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد» عنوان کرده و تعیین آن را منوط به تراضی طرفین قرار داده است.

این که مال چیست، آنقدر بدیهی است که در قانون، تعریف واضحی از مال نداریم. منتهی در ماده ۱۱ آن قانون درباره «اموال» می خوانیم که اموال دو قسم دارند: منقول و غیرمنقول. همچنین ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه «دیون» را در حکم اموال منقول می داند. از جمله این دیون، دین مهر یا کابین (صداق) است که در عقد ازدواج تعیین می شود.

از طرف دیگر در ماده ۱۰ قانون مدنی می خوانیم که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. به بیان دیگر، در عقد نکاح (ازدواج) که مبتنی بر پیوستن اراده دو نفر در ساختن یک عقد است، قرارداد خصوصی بین دو نفر درست و لازم الاجراست مگر جاهایی که به صورت صریح با قانون (یا شرع) مخالف باشد.

این مواد قانونی به خوبی روشن می کند که مهریه می تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد و طبیعی است وقتی مهریه به عنوان «دین» بر گردن شوهر باشد، تبدیل به «بدهی در حکم منقول» می شود.

با این تعاریف می توان فهمید چیزهایی که مالیت ندارد، یعنی به صورت متعارف نمی توان مورد خرید و فروش قرار داد (مانند دل و جگر داماد نگون بخت یا یک کیلو بال مگس) یا مالکیت آن متعلق به اشخاص نبوده و قابل تملک خصوصی نیست (مانند آب دریا و رودخانه) را نمی توان مصداقی از مهریه (مهر) قرار داد.

حالا به سئوال اصلی برمی گردیم، بیت کوین، دارای قابلیت تملک خصوصی است، خرید و فروش می شود و ای بسا اعتبار بالاتری از ریال و دلار در عرصه برخی از معالات بین المللی دارد و خرید و فروش آن و معامله کردن از طریق آن هم (ولو در خارج از کشور) متعارف است. پس آیا می توان گفت بیت کوین هم مصداق مال است و می توان مانند ارزهای کاغذی از جمله یورو و دلار مهریه قرار داد؟

با وجود مشخصاتی که برای بیت کوین بیان شد، برخی از پژوهشگران معتقدند اصولا ارز دیجیتالی، «مال» نیست. حجت الاسلام محمد مبشری‌عارف، از پژوهشگران اقتصاد اسلامی، معتقد است ارز دیجیتال را می توان با شرایطی مال قرار داد ولی ذاتا آنها مال نیستند چون «ضمانت اجرایی خارجی» ندارند.

او معتقد است: «بیت کوین‌هایی که الان به هر دلیلی خرید و فروش می‌شوند ضمانت اجرای خارجی ندارند بلکه از بس مقبول شده‌اند بنابراین در حال جلو رفتن هستند. ممکن است در زمان معینی شوکی به آنها وارد شود و کسی هم نتواند جلوی آن را بگیرد. البته برخی از کارشناسان علمی معتقدند که چنین چیزی محال و ناشدنی است اما چنین چیزی را باید به صورت علمی ثابت کرد. اگر هم قرار است چنین چیزی از لحاظ علمی ثابت شود باید از زمان مصرف انرژی تا تبدیل آن به کالا، در صورت نقض عهد سیستمی، شما بتوانید کالای معادل آن را در داخل یا بر اساس توافق بین‌المللی ضمانت کنید.»

می‌توان مهریه را بیت کوین و ارزهای دیجیتال تعیین کرد؟

این استاد حوزه علمیه میگوید: اینکه برخی بزرگان از لحاظ فقهی فرموده‌اند که پول‌های مجازی مساوی با اکل مال به باطل است و مشکلات فقهی را برای آن بیان می‌کنند از همین بابت است.

مبشری‌عارف در پاسخ به این پرسش که آیا مراجع تقلید با صراحت حکم فقهی ارزهای دیجیتال را بیان کرده‌اند یا نه، عنوان می کند: «برخی از از مراجع چنین چیزی را حرام می‌دانند و بنده از بردن نام آنها معذور هستم و شاید نظر مشهور در شرایط کنونی هم همین باشد. دلیل آنها این است که ابتدا این ابزارها باید ضمانت اجرای خودشان را به فقه بدهند.»

مهریه می تواند مال حرام باشد؟

حال این پرسش پیش می آید که اگر «بیت کوین» از دیدگاه برخی از فقها، مصداق «مال حرام» است، آیا می توان گفت تعیین کردن بیت کوین به عنوان مهریه، مصداقی از تعیین مال حرام است؟ به بیان دیگر، آیا «تعیین مال حرام» برای مهریه، شرعی است یا غیر شرعی؟

برای پاسخ به این پرسش باید به نکته مهمی توجه کنیم. مال حرام، سه نوع از اموال را می توان حرام نامید: نوع اول، حرام ذاتی است. مانند آنکه ذات آن حرام باشد از جمله خون و گوشت سگ و خوک. نوع دوم ذات آن مال حرام نیست، بلکه صفتی بر آن ذات عارض شده که آن را تبدیل به حرام کرده است مانند آب انگور که مال حلال است ولی در جایی مانده و تخمیر شده و به دلیل صفت تخمیر، تبدیل به شراب شده و از این طریق، مال، حرام شده است. حکم شرعی این دو نوع مال حرام، نجاست است و نباید لمس یا استفاده شوند مگر به دلیل ضرورت.

نوع سوم، اموال حرام، مال حلالی است که از طریق غیرشرعی به دست آمده است. مانند خوراک پاکیزه ای که از طریق غیرشرعی و گناهکارانه مانند سرقت به دست آمده است که در این صورت، مال حلال، تبدیل به مال حرام می شود.

حالا باید مشخص شود که اصولا بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتالی چه نوع مال حرامی هستند؟ ناگفته پیداست که ذات بیت کوین از حوزه «حلال و حرام» خارج است و تنها قسمی که می ماند، این است که بگوییم به دلیل عدم رعایت نظام اقتصادی حکومت اسلامی یا به تعبیری نداشتن پشتوانه اقتصادی در داخل کشور، بیت کوین و ارزهای دیجیتالی، حرام هستند. هرچند نگارنده تاکنون فتوایی دال بر حرام بودن ذاتی ارزهای دیجیتالی مشاهده نکرده است، ولی به احتمال زیاد می توان گفت در صورتی که فتوا به حرام بودن ارزهای دیجیتالی صادر شده باشد، علت آن تنها به همین دو دلیل محصور است و علت دیگری به ذهن نمی رسد.

برای تقویت این نکته می توان به فتاوایی مراجع عظام تقلید استناد کرد که در سایت حوزه علمیه منتشر شده است. تقریبا تمامی ایشان عنوان کرده اند معامله با ارز دیجیتال دارای اشکال است ولی هیچ یک از علما به «حرام ذاتی بودن» ارز دیجیتال، فتوا نداده اند.

جالب اینجاست که دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوال: حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟ این پاسخ را مرقوم کرده است:

پاسخ: از مقام معظم رهبری پاسخی در این زمینه به دست ما نرسیده است. (تذکر مهم: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در این زمینه فتوا نداده اند، این به این معنا نیست که استفاده از این پول اشکال ندارد، بلکه مقلدین ایشان باید با رعایت الاعلم فالاعلم به مرجع دیگر در این مسئله رجوع کنند. لازم به ذکر است مطابق نظر معظم له رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازم الاجراست.)

آیت الله مکارم شیرازی درباره معامله با بیت کوین فتوا داده اند: «با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.» همچنین آیت الله نوری همدانی به این صورت پاسخ استفتا را داده اند: «ورود در این معاملات اشکال دارد.»

آیت الله هاشمی شاهرودی نیز فتوا داده اند: «با توجه به ابهامات فراوانی که این نوع معامله دارد، استفاده از این پول جایز نیست.» آیت الله وحید خراسانی هم درباره حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) فتوا داده اند: «پاسخ: خرید و فروش آن باطل است.»

آیت الله صافی گلپایگانی هم در پاسخ به این استفتا فتوا داده اند: «حرام و اکل مال به باطل است. والله العالم» همچنین آیت الله شبیری زنجانی فتوا داده اند: «چنانچه استفاده از این‌گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن‌ اشکال دارد.»

مهریه را می توان مال حرام ذاتی مانند سگ گرانقیمت تعیین کرد؟

حالا سوال مهم دیگر این حوزه بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ مطرح می شود که آیا می توان مال حرام را مصداقی از مهریه قرار داد؟ اینجا هم باید به تفصیل درباره موضوع صحبت کرد. درباره قسم سوم اموال حرام (حرام به دلیل عدم رعایت شرایط شرعی به دست آوردن مال) قریب به اتفاق علما فتوا داده اند که نمی توان مال حرامی که از راه باطل (غیرشرعی) به دست آمده را مهریه قرار داد. مثال بارز آن را می توان مال حاصل از سرقت دانست و بدیهی است مال حاصل از سرقت، قابل تعیین و تسلیم به عنوان مهریه نیست.

ولی درباره عدم جواز مهریه قرار دادن سایر اقسام مال حرام تاکنون فتوایی صادر نشده است. به طور مثال، اگر یک مال حرام ذاتی مانند «سگ» را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه برخی از اقسام سگها به عنوان حیوان، دارای ارزش اقتصادی و حتی بسیار گران هستند، می توان آنها را مصداق معامله و خرید و فروش حلال دانست. مانند آن که کسی سگ گله را بخرد و پولش را بپردازد. این معامله و خرید و فروش کاملا شرعی و درست است.

بیشتر بخوانید:

همچنین اگر به فرض مال حرام دیگری مانند «خون» برای مقاصد شرعی خرید و فروش شود. چنان که برخی از کشاورزان، خونابه و پساب کشتارگاه ها را برای آبیاری زمین باغات می خرند و این خرید و فروش هم شرعی و صحیح است. زیرا با وجودی که مال، حرام ذاتی است ولی قصد معامله کنندگان استفاده شرعی از آن، است. همانطور که می توان فرضا لاشه و مردار حیوان حلال گوشت را به عنوان کود کشاورزی برای استفاده شرعی خرید و فروش حلال کرد یا جسد غیرمسلمانان را برای مقاصد مشروعی مانند کالبدشکافی آموزشی از دولتهای غیرمسلمان خریداری کرد.

هرچند باید گفت اگر قصد طرفین از معامله مال حرام ذاتی، استفاده غیرشرعی از این مال باشد، مانند آنکه گوشت خوک به قصد خوردن توسط فرد مسلمان، خرید و فروش شود، هم معامله حرام، باطل و غیرشرعی است و هم استفاده از این مال، غیرشرعی و حرام است. ولی همین گوشت خوک اگر توسط افراد غیرمسلمانی که خوردن گوشت خوک در دین آنها، حرام نباشد، به قصد خوردن، حتی در سرزمین های تحت حکومت نظام اسلامی مورد معامله قرار گیرد، محترم است و کسی نمی توان معامله بین این دو فرد غیرمسلمان را به علت حرام بودن مال مورد معامله، بر هم بزند.

با این توضیحات اگر فرضا خانمی قصد داشته باشد مهریه خود را مال حرام ذاتی مانند حیوانی که فرضا دارای قیمت بالایی است قرار دهد، به نظر می رسد چون قصد از این مهریه، یک عمل مشروع و مباح و بلکه «مستحب موکد» مانند ازدواج است، نتوان به تعیین این مهر، ایراد شرعی وارد کرد.

با این تفاسیر سئوال اصلی اینجاست که به فرض حرام بودن معاملات با بیت کوین، آیا می توان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی را مصداقی از معامله با «مال حرام» دانست؟ با در نظر گرفتن ملاک «معامله» که تبادل دو مال یا منفعت یا حق با یکدیگر که در حقوق به آن «مال»، «ثمن» و در عبارت کلی، «عوض» می گویند، می توان اینطور نتیجه گرفت که معامله کردن با بیت کوین، بنا بر نظر علمای پیش گفته، ولو آنکه مهریه در عقد ازدواج باشد، دارای اشکال است که پرداختن به جزییات آن، نیاز به استفتا از مراجع عظام تقلید دارد.

با این توضیحات، ابتدا به ساکن نمی توان گفت چون بیت کوین، مصداق مال حرام است، پس مهریه قرار دادن آن، هم حرام است. همانطور که نمی توان مهریه قرار دادن ارز دیجیتال را مصداقی از معامله با مال حرام، ندانست و احیانا به اجرا گذاشتن مهریه ای که بیت کوین تعیین شده را «تحصیل مال از طریق باطل» نشمرد.

با وجود این تفاصیل، برخی از حقوقدانان به دلایل متعددی متعقدند که بیت کوین را نمی توان مهریه قرار داد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

می‌توان مهریه را بیت کوین و ارزهای دیجیتال تعیین کرد؟

چندی پیش، تصویری از یک قباله ازدواج در شبکه های اجتماعی منتشر شد که مهریه یک عروس را ارز دیجیتال قرار داده بود. سوای این که مشکلات تهیه و پرداخت ارز دیجیتال در کشور ما چگونه است، سئوالی که بعد از دیدن این قباله در ذهن پیش می آید این است که آیا اصولا مهریه را می توان بیت کوین و ارز دیجیتال قرار داد؟

به گزارش پیام خانواده ، امید سلیمی بنی: قبلا سفر حج و کله قند و حیوانات مزرعه بود و حالا سکه و مسکن و کم کم بیت کوین و دیجی بایت و بقیه ارزهای دیجیتالی. این تغییری است که امروزه در برخی اسناد عقد ازدواج دیده می شود: مهریه عروس خانم سپیدبخت عبارت است از بیت کوین و دیجی بایت!

ولی سئوال اینجاست به لحاظ قانونی و شرعی آیا عروس خانم می تواند پست مدرن باشد و مهریه خود را بیت کوین و گرام و ارز دیجیتال قرار دهد؟

می‌توان مهریه را بیت کوین و ارزهای دیجیتال تعیین کرد؟

در ابتدا باید ببینیم چه چیزهایی می تواند مهریه قرار گیرد.

مهریه چیست؟

فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی به طور کامل به مهریه و شرایط آن اختصاص دارد. این را هم باید اضافه کرد که قانون مدنی تعریفی از مهریه ارائه نمی دهد ولی از خصایص آن که در قانون مدنی وارد شده می توان دریافت مهریه، «عوض» یا «قیمت» یا «ثمن» در ازدواج نیست. بلکه مالی است که زوج بر تملیک آن به زوجه در عقد ازدواج توافق می کند. در ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که در این فصل است، شرط تعیین مهریه را «هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد» عنوان کرده و تعیین آن را منوط به تراضی طرفین قرار داده است.

این که مال چیست، آنقدر بدیهی است که در قانون، تعریف واضحی از مال نداریم. منتهی در ماده ۱۱ آن قانون درباره «اموال» می خوانیم که اموال دو قسم دارند: منقول و غیرمنقول. همچنین ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه «دیون» را در حکم اموال منقول می داند. از جمله این دیون، دین مهر یا کابین (صداق) است که در عقد ازدواج تعیین می شود.

از طرف دیگر در ماده ۱۰ قانون مدنی می خوانیم که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. به بیان دیگر، در عقد نکاح (ازدواج) که مبتنی بر پیوستن اراده دو نفر در ساختن یک عقد است، قرارداد خصوصی بین دو نفر درست و لازم الاجراست مگر جاهایی که به صورت صریح با قانون (یا شرع) مخالف باشد.

این مواد قانونی به خوبی روشن می کند که مهریه می تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد و طبیعی است وقتی مهریه به عنوان «دین» بر گردن شوهر باشد، تبدیل به «بدهی در حکم منقول» می شود.

با این تعاریف می توان فهمید چیزهایی که مالیت ندارد، یعنی به صورت متعارف نمی توان مورد خرید و فروش قرار داد (مانند دل و جگر داماد نگون بخت یا یک کیلو بال مگس) یا مالکیت آن متعلق به اشخاص نبوده و قابل تملک خصوصی نیست (مانند آب دریا و رودخانه) را نمی توان مصداقی از مهریه (مهر) قرار داد.

حالا به سئوال اصلی برمی گردیم، بیت کوین، دارای قابلیت تملک خصوصی است، خرید و فروش می شود و ای بسا اعتبار بالاتری از ریال و دلار در عرصه برخی از معالات بین المللی دارد و خرید و فروش آن و معامله کردن از طریق آن هم (ولو در خارج از کشور) متعارف است. پس آیا می توان گفت بیت کوین هم مصداق مال است و می توان مانند ارزهای کاغذی از جمله یورو و دلار مهریه قرار داد؟

با وجود مشخصاتی که برای بیت کوین بیان شد، برخی از پژوهشگران معتقدند اصولا ارز دیجیتالی، «مال» نیست. حجت الاسلام محمد مبشری‌عارف، از پژوهشگران اقتصاد اسلامی، معتقد است ارز دیجیتال را می توان با شرایطی مال قرار داد ولی ذاتا آنها مال نیستند چون «ضمانت اجرایی خارجی» ندارند.

او معتقد است: «بیت کوین‌هایی که الان به هر دلیلی خرید و فروش می‌شوند ضمانت اجرای خارجی ندارند بلکه از بس مقبول شده‌اند بنابراین در حال جلو رفتن هستند. ممکن است در زمان معینی شوکی به آنها وارد شود و کسی هم نتواند جلوی آن را بگیرد. البته برخی از کارشناسان علمی معتقدند که چنین چیزی محال و ناشدنی است اما چنین چیزی را باید به صورت علمی ثابت کرد. اگر هم قرار است چنین چیزی از لحاظ علمی ثابت شود باید از زمان مصرف انرژی تا تبدیل آن به کالا، در صورت نقض عهد سیستمی، شما بتوانید کالای معادل آن را در داخل یا بر اساس توافق بین‌المللی ضمانت کنید.»

می‌توان مهریه را بیت کوین و ارزهای دیجیتال تعیین کرد؟

این استاد حوزه علمیه میگوید: اینکه برخی بزرگان از لحاظ فقهی فرموده‌اند که پول‌های مجازی مساوی با اکل مال به باطل است و مشکلات فقهی را برای آن بیان می‌کنند از همین بابت است.

مبشری‌عارف در پاسخ به این پرسش که آیا مراجع تقلید با صراحت حکم فقهی ارزهای دیجیتال را بیان کرده‌اند یا نه، عنوان می کند: «برخی از از مراجع چنین چیزی را حرام می‌دانند و بنده از بردن نام آنها بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ معذور هستم و شاید نظر مشهور در شرایط کنونی هم همین باشد. دلیل آنها این است که ابتدا این ابزارها باید ضمانت اجرای خودشان را به فقه بدهند.»

مهریه می تواند مال حرام باشد؟

حال این پرسش پیش می آید که اگر «بیت کوین» از دیدگاه برخی از فقها، مصداق «مال حرام» است، آیا می توان گفت تعیین کردن بیت کوین به عنوان مهریه، مصداقی از تعیین مال حرام است؟ به بیان دیگر، آیا «تعیین مال حرام» برای مهریه، شرعی است یا غیر شرعی؟

برای پاسخ به این پرسش باید به نکته مهمی توجه کنیم. مال حرام، سه نوع از اموال را می توان حرام نامید: نوع اول، حرام ذاتی است. مانند آنکه ذات آن حرام باشد از جمله خون و گوشت سگ و خوک. نوع دوم ذات آن مال حرام نیست، بلکه صفتی بر آن ذات عارض شده که آن را تبدیل به حرام کرده است مانند آب انگور که مال حلال است ولی در جایی مانده و تخمیر شده و به دلیل صفت تخمیر، تبدیل به شراب شده و از این طریق، مال، حرام شده است. حکم شرعی این دو نوع مال حرام، نجاست است و نباید لمس یا استفاده شوند مگر به دلیل ضرورت.

نوع سوم، اموال حرام، مال حلالی است که از طریق غیرشرعی به دست آمده است. مانند خوراک پاکیزه ای که از طریق غیرشرعی و گناهکارانه مانند سرقت به دست آمده است که در این صورت، مال حلال، تبدیل به مال حرام می شود.

حالا باید مشخص شود که اصولا بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتالی چه نوع مال حرامی هستند؟ ناگفته پیداست که ذات بیت کوین از حوزه «حلال و حرام» خارج است و تنها قسمی که می ماند، این است که بگوییم به دلیل عدم رعایت نظام اقتصادی حکومت اسلامی یا به تعبیری نداشتن پشتوانه اقتصادی در داخل کشور، بیت کوین و ارزهای دیجیتالی، حرام هستند. هرچند نگارنده تاکنون فتوایی دال بر حرام بودن ذاتی ارزهای دیجیتالی مشاهده نکرده است، ولی به احتمال زیاد می توان گفت در صورتی که فتوا به حرام بودن ارزهای دیجیتالی صادر شده باشد، علت آن تنها به همین دو دلیل محصور است و علت دیگری به ذهن نمی رسد.

برای تقویت این نکته می توان به فتاوایی مراجع عظام تقلید استناد کرد که در سایت حوزه علمیه منتشر شده است. تقریبا تمامی ایشان عنوان کرده اند معامله با ارز دیجیتال دارای اشکال است ولی هیچ یک از علما به «حرام ذاتی بودن» ارز دیجیتال، فتوا نداده اند.

جالب اینجاست که دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوال: حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟ این پاسخ را مرقوم کرده است:

پاسخ: از بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ مقام معظم رهبری پاسخی در این زمینه به دست ما نرسیده است. (تذکر مهم: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در این زمینه فتوا نداده اند، این به این معنا نیست که استفاده از این پول اشکال ندارد، بلکه مقلدین ایشان باید با رعایت الاعلم فالاعلم به مرجع دیگر در این مسئله رجوع کنند. لازم به ذکر است مطابق نظر معظم له رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازم الاجراست.)

آیت الله مکارم شیرازی درباره معامله با بیت کوین فتوا داده اند: «با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.» همچنین آیت الله نوری همدانی به این صورت پاسخ استفتا را داده اند: «ورود در این معاملات اشکال دارد.»

آیت الله هاشمی شاهرودی نیز فتوا داده اند: «با توجه به ابهامات فراوانی که این نوع معامله دارد، استفاده از این پول جایز نیست.» آیت الله وحید خراسانی هم درباره حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) فتوا داده اند: «پاسخ: خرید و فروش آن باطل است.»

آیت الله صافی گلپایگانی هم در پاسخ به این استفتا فتوا داده اند: «حرام و اکل مال به باطل است. والله العالم» همچنین آیت الله شبیری زنجانی فتوا داده اند: «چنانچه استفاده از این‌گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن‌ اشکال دارد.»

مهریه را می توان مال حرام ذاتی مانند سگ گرانقیمت تعیین کرد؟

حالا سوال مهم دیگر این حوزه مطرح می شود که آیا می توان مال حرام را مصداقی از مهریه قرار داد؟ اینجا هم باید به تفصیل درباره موضوع صحبت کرد. درباره قسم سوم اموال بیت کوین در اسلام حرام است یا حلال؟ حرام (حرام به دلیل عدم رعایت شرایط شرعی به دست آوردن مال) قریب به اتفاق علما فتوا داده اند که نمی توان مال حرامی که از راه باطل (غیرشرعی) به دست آمده را مهریه قرار داد. مثال بارز آن را می توان مال حاصل از سرقت دانست و بدیهی است مال حاصل از سرقت، قابل تعیین و تسلیم به عنوان مهریه نیست.

ولی درباره عدم جواز مهریه قرار دادن سایر اقسام مال حرام تاکنون فتوایی صادر نشده است. به طور مثال، اگر یک مال حرام ذاتی مانند «سگ» را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه برخی از اقسام سگها به عنوان حیوان، دارای ارزش اقتصادی و حتی بسیار گران هستند، می توان آنها را مصداق معامله و خرید و فروش حلال دانست. مانند آن که کسی سگ گله را بخرد و پولش را بپردازد. این معامله و خرید و فروش کاملا شرعی و درست است.

بیشتر بخوانید:

همچنین اگر به فرض مال حرام دیگری مانند «خون» برای مقاصد شرعی خرید و فروش شود. چنان که برخی از کشاورزان، خونابه و پساب کشتارگاه ها را برای آبیاری زمین باغات می خرند و این خرید و فروش هم شرعی و صحیح است. زیرا با وجودی که مال، حرام ذاتی است ولی قصد معامله کنندگان استفاده شرعی از آن، است. همانطور که می توان فرضا لاشه و مردار حیوان حلال گوشت را به عنوان کود کشاورزی برای استفاده شرعی خرید و فروش حلال کرد یا جسد غیرمسلمانان را برای مقاصد مشروعی مانند کالبدشکافی آموزشی از دولتهای غیرمسلمان خریداری کرد.

هرچند باید گفت اگر قصد طرفین از معامله مال حرام ذاتی، استفاده غیرشرعی از این مال باشد، مانند آنکه گوشت خوک به قصد خوردن توسط فرد مسلمان، خرید و فروش شود، هم معامله حرام، باطل و غیرشرعی است و هم استفاده از این مال، غیرشرعی و حرام است. ولی همین گوشت خوک اگر توسط افراد غیرمسلمانی که خوردن گوشت خوک در دین آنها، حرام نباشد، به قصد خوردن، حتی در سرزمین های تحت حکومت نظام اسلامی مورد معامله قرار گیرد، محترم است و کسی نمی توان معامله بین این دو فرد غیرمسلمان را به علت حرام بودن مال مورد معامله، بر هم بزند.

با این توضیحات اگر فرضا خانمی قصد داشته باشد مهریه خود را مال حرام ذاتی مانند حیوانی که فرضا دارای قیمت بالایی است قرار دهد، به نظر می رسد چون قصد از این مهریه، یک عمل مشروع و مباح و بلکه «مستحب موکد» مانند ازدواج است، نتوان به تعیین این مهر، ایراد شرعی وارد کرد.

با این تفاسیر سئوال اصلی اینجاست که به فرض حرام بودن معاملات با بیت کوین، آیا می توان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی را مصداقی از معامله با «مال حرام» دانست؟ با در نظر گرفتن ملاک «معامله» که تبادل دو مال یا منفعت یا حق با یکدیگر که در حقوق به آن «مال»، «ثمن» و در عبارت کلی، «عوض» می گویند، می توان اینطور نتیجه گرفت که معامله کردن با بیت کوین، بنا بر نظر علمای پیش گفته، ولو آنکه مهریه در عقد ازدواج باشد، دارای اشکال است که پرداختن به جزییات آن، نیاز به استفتا از مراجع عظام تقلید دارد.

با این توضیحات، ابتدا به ساکن نمی توان گفت چون بیت کوین، مصداق مال حرام است، پس مهریه قرار دادن آن، هم حرام است. همانطور که نمی توان مهریه قرار دادن ارز دیجیتال را مصداقی از معامله با مال حرام، ندانست و احیانا به اجرا گذاشتن مهریه ای که بیت کوین تعیین شده را «تحصیل مال از طریق باطل» نشمرد.

با وجود این تفاصیل، برخی از حقوقدانان به دلایل متعددی متعقدند که بیت کوین را نمی توان مهریه قرار داد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.