ساده ترین راه برای پولدار شدن


2:33

ساده‌ترین راه‌ را برای پول‌دار شدن برمی‌گزینیم - ۳ اسفند ۹۱

محسن آزموده
روزنامه‌نگار
درآمد: خصال اقتصادی یک مردم از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا عوامل اقلیمی روحیات فرهنگی یک مردم را تعیین می‌کند یا شرایط سیاسی و اجتماعی؟ چه می‌شود که گروهی دست و دل باز می‌شوند و عده‌ای خسیس و ناخن خشک؟ چرا عده‌ای تعارفی هستند و به چه دلیل مردمانی مدام چانه می‌زنند؟ آیا می‌توان گفت که یک گروه از مردم از زیر کار در رو و تنبل هستند؟ آیا می‌شود راهکاری جست برای تقویت روحیه سختکوشی یک مردم؟ در گفت‌وگوی حاضر با دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، کوشیدیم پاسخی برای برخی از این پرسش‌ها بیابیم:

درباره خلق و خوی اقتصادی ایرانیان ویژگی‌های متنوعی گفته می‌شود که برخی جنبه انتقادآمیز دارند، مثل چانه زدن، تعارف کردن، از زیر کار در رفتن، مقتصد بودن یا .

ساده‌ترین راه‌ را برای پول‌دار شدن برمی‌گزینیم - ۳ اسفند ۹۱

محسن آزموده
روزنامه‌نگار
درآمد: خصال اقتصادی یک مردم از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا عوامل اقلیمی روحیات فرهنگی یک مردم را تعیین می‌کند یا شرایط سیاسی و اجتماعی؟ چه می‌شود که گروهی دست و دل باز می‌شوند و عده‌ای خسیس و ناخن خشک؟ چرا عده‌ای تعارفی هستند و به چه دلیل مردمانی مدام چانه می‌زنند؟ آیا می‌توان گفت که یک گروه از مردم از زیر کار در رو و تنبل هستند؟ آیا می‌شود راهکاری جست برای تقویت روحیه سختکوشی یک مردم؟ در گفت‌وگوی حاضر با دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، کوشیدیم پاسخی برای برخی از این پرسش‌ها بیابیم:

درباره خلق و خوی اقتصادی ایرانیان ویژگی‌های متنوعی گفته می‌شود که برخی جنبه انتقادآمیز دارند، مثل چانه زدن، تعارف کردن، از زیر کار در رفتن، مقتصد بودن یا . البته این صفت‌ها در مورد مردم دیگر ملل نیز عنوان می‌شود، مثل خصلت سخت‌کوشی برای آلمانی‌ها یا خساست برای اسکاتلندی‌ها. آیا می‌توان مجموعه این خصال اقتصادی را به عنوان فرهنگ اقتصادی آن مردم خواند؟ اگر چنین است، این خصال از کجا نشات می‌گیرد و مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه نقشی در ایجاد و تحول این رفتارها ایفا می‌کنند؟
البته می‌توان به وجود این خصال در مردم یک منطقه یا قوم و قبیله قائل شد، اما در مورد این که این روحیات از چه چیز ناشی می‌شوند، باید به مسائل مختلفی توجه کرد. انسان‌ها در مناطق مختلف با امکانات اقلیمی و شرایط آب و هوایی متفاوت رشد می‌کنند. این شرایط متفاوت به مرور زمان فرهنگی را در آن مناطق شکل می‌دهد، مثلا ساکنان مناطق کویری و بیابانی به شدت خرافاتی می‌شوند، زیرا زندگیشان بستگی به باران دارد. اگر باران ببارد، زندگی‌شان مساعد است، اما اگر باران نبارد، دچار مشکلات متنوعی می‌شوند. در مورد ایران خشکسالی از قدیم‌الایام یکی از مشکلات ساده ترین راه برای پولدار شدن عمده مردم بوده است. حتی داریوش شاه دعا می‌کرد که خداوند ایران را از خشکسالی نجات دهد، حال آنکه خشکسالی در جایی مثل اروپا اصلا معنی نداشت. بنابراین مسائلی مثل خشکسالی برخی روحیات چون امید به آینده‌ای نامعلوم را ایجاد می‌کند و عامل شانس و تصادف را وارد زندگی می‌کند، مثلا اروپایی‌ها به عامل ساده ترین راه برای پولدار شدن شانس بهای کمی می‌دهند، زیرا می‌دانند که باید بر مبنای کارشان زندگی کنند، اما در منطقه کویری ما زندگی کشاورز علاوه بر کار، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که در دست او نیست. این عوامل فرهنگ دیگری را ایجاد می‌کند. این عوامل اقلیمی که به مرور شکل فرهنگی می‌گیرند، الگوهای ذهنی خاصی در آن جوامع ایجاد می‌کند، مثلا همه قبول داریم که یزدی‌ها مردمان زحمتکش و مقتصدی هستند و درآمدشان را با احتیاط خرج می‌کنند، زیرا مطمئن نیستند که درآمد بعدی هم حاصل شود. برخی به غلط این خصلت را خسیس بودن می‌نامند، اما در حقیقت این مقتصد بودن است که ناشی از امکانات و شرایط طبیعی است، بنابراین این الگوهای رفتاری که شما آن را فرهنگ اقتصادی خواندید، ناشی از چنین عواملی است.
به نظر می‌رسد غیر از شرایط اقلیمی و جغرافیایی، وضعیت سیاسی و اندیشه‌ها و افکار مردم یک قوم نیز در شکل‌دهی به نوع فرهنگ اقتصادی‌شان نقش دارد، مثلا برخی محققان فقدان ثبات سیاسی را یکی از دلایل اصلی شکل نگرفتن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در جامعه ایران می‌دانند. ارزیابی شما از این ادعا چگونه است؟
وقتی به الگوهای رفتاری در غرب بنگرید، درمی‌یابید که آنجا احترام به مالکیت خصوصی، به بزرگترین عامل پیشرفت بدل می‌شود. هیچ حاکمی در آنجا حق ضبط مالکیت را نداشته است، اما در جوامع شرقی و در حال توسعه حاکم مطلق‌العنان بوده و مالکیت هیچ حقی برای فرد ایجاد نمی‌کرده است. هر زمان که حاکم اراده می‌کرده، مال فرد را می‌برده و حتی جان او را می‌گرفته است. بنابراین در چنین جوامعی سخن از برنامه‌ریزی بلندمدت بی‌معنا بوده است، مثلا در ایران یکی از ویژگی‌هایی که هنوز هم قدیمی‌ها بر آن تاکید می‌کنند، این است که خودتان را نشان ندهید، زیرا اگر خودتان را نشان دهید، مالتان را می‌گیرند. مثلا کسی را که ماشین آخرین مدل سوار می‌شود تازه‌به‌دوران رسیده می‌خوانند. در کودکی، دوستی داشتم که پدرش بسیار ثروتمند بود، اما این ثروت هیچ نمود بیرونی نداشت و در ظاهر بسیار فقیرانه زندگی می‌کردند.
آیا این پنهان‌کاری اقتصادی و فقدان شفافیت صرفا به دلیل مسائل سیاسی است؟
یکی از دلایل این است. اما دلیل دیگر آن است که بقیه وقتی بفهمند کسی پولدار است، اطرافیان و دوستان مدام می‌خواهند از او پول قرض بگیرند. به همین دلیل برخی پولدارها لباس مندرس می‌پوشیدند، ماشین کهنه سوار می‌شدند و در ظاهر طوری رفتار می‌کردند که کسی نفهمد آنها پول دارند. این پنهان‌کاری در تاریخ ما سابقه طولانی دارد، زیرا هم حاکمیت‌ها احترام چندانی برای مالکیت قائل نبودند و هم اطرافیان او را برای کمک بلاعوض تحت فشار می‌گذاشتند و اگر هم کمک نمی‌کرد، او را خسیس می‌نامیدند.
بنابراین در جامعه‌ای مثل ما به دلیل عدم احترام به مالکیت، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گرفته است در حالی که در جایی مثل آمریکا، فورد اختراعی می‌کند و کارخانه‌ای می‌سازد و تا پنج نسل پس از او نیز این حرفه ادامه می‌یابد، بنابراین در جوامعی مثل ما به دلیل تجربه رفتار حکومتگران، اعتقاد به کار بلندمدت کمتر وجود دارد و به رفتارهای حاکمیت اعتماد وجود ندارد، کسب وکارها کوتاه مدت است. مثلا مردم به سمت خرید و فروش ارز و سکه می‌روند و کمتر به سمت تاسیس کارخانه می‌روند. حتی برخی می‌روند و در جبل علی کارخانه می‌زنند. ایرانی‌های زیادی در ترکیه کارخانه زده‌اند، حال آنکه می‌دانیم در ایران هم مواد اولیه و هم نیروی انسانی ارزان‌تری وجود دارد و بازار بزرگی نیز برای مصرف هست. به دلیل فقدان زمینه و فضای مساعد کسب‌وکار، سرمایه داران ایرانی در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند.
یکی دیگر از ویژگی‌های رفتاری اقتصادی ایرانیان تنبلی و گریز از کار است. بارها شنیده‌ایم و دیده‌ایم که آدم‌ها در تاکسی و یا دیگر محافل می‌گویند چرا باید کار کنیم، وقتی نفت داریم یا از ثروت‌های طبیعی بهره‌مندیم؟ یعنی انتظاری که در مردم هست که در خانه بنشینند و کار نکنند، به جای آنکه فرهنگ کار را اصل اساسی زندگی تلقی کنند. نمود دیگر ویژگی را در گرایش به عزلت‌گزینی و تصوف و زندگی درویشی می‌بینیم. دلیل این رفتار را در چه می‌بینید؟
این امر دلیل تاریخی دارد. در جوامعی مثل ما کسب ثروت و اندوختن مال را صاحبان قدرت برنمی‌تابیدند و بنابراین افراد زیاد به دنبال افزایش ثروت نبودند، مثلا در تاریخ ما به‌ندرت به افرادی نظیر حاج امین‌الضرب برخورد می‌کنیم که ثروتشان را به کار انداختند، در حالی که در تاریخ غرب کارآفرینان زیادی را می‌بینیم که این اقتصاد را ساخته‌اند و به اینجا رسانده‌اند. دولت‌ها در آن جوامع تنها زمینه‌ساز بودند، اما در کشور ما دولت‌ها ضد این زمینه بودند و به آن اجازه نمی‌دادند. در ایران معاصر ثروتمندترین افراد کسانی بودند که اصطلاحا «خاک بازی» می‌کردند. یعنی با خرید و فروش زمین به ثروتی رسیده‌اند، مثلا پدربزرگ فردی در ده ونک زمینی داشته که حالا آن زمین گران شده و او به ثروت کلانی رسیده است. بسیاری از ثروتمندان این کشور چنین زمینه‌ای دارند، از طرفی چون هیچ روالی برای وصول مالیات از این قشر و درآمد بادآورده آنها وجود نداشته و بخش خاک بازی مالیاتش صفر بوده، بنابراین مردم شاهد بوده‌اند که چگونه فردی بدون زحمت و تلاش ثروتمند شده، آنگاه قانع کردن افراد جامعه به کار و تلاش برای رسیدن به ثروت دشوار می‌شود. به همین دلایل برخی مردم در ایران علاقه عجیبی به مال «مفت» پیدا کردند و اصولا چندان مشتاق کار کردن و زحمت کشیدن نیستند، این امر دلایل زیادی دارد. یکی اینکه می‌بینند دیگران با خاک بازی یا با خرید آپارتمان و زمین به ثروت‌های کلان رسیده‌اند، دلیل دیگر تورم فزاینده است. این تورم دائمی باعث می‌شده که پس‌انداز غیرمنطقی و اشتباه باشد، به خصوص در سال‌های اخیر که در بعضی سال‌ها تورم به پنجاه درصد نیز رسیده است. در کشورهای غربی تورم یک درصد است و قیمت خانه گاهی پایین هم می‌آید، اما در کشور ما زمینه‌های کار سودآور معمولا ضد اقتصاد و پیشرفت اقتصادی‌اند، مثلا در کشور ما پزشکانی بودند که پانصد موبایل ثبت‌نام می‌کردند و به چهار برابر قیمت می‌فروختند. کسانی را می‌شناسم که با خرید و فروش پیکان پولدار شده بودند، بنابراین الگوهای ضد پیشرفت و تلاش در جامعه ما زیاد وجود داشته و باعث شده برخی مردم به‌راحتی پولدار شوند و همین امر سبب شده که گرایش به کسب‌وکار و تلاش کم شود و مردم ساده‌ترین راه‌ها را برای پولدار شدن برگزینند.
متاسفانه یک مورد دیگر نیز خیلی به روحیه تنبلی دامن می‌زند و آن هم پول نفت است. هم دولت و هم ملت تصور می‌کنند که ما خیلی ثروتمندیم. برای اینکه ببینید چقدر در این باره سوءتفاهم و اشتباه وجود دارد، من از بسیاری از مردم و دانشجویانم پرسیده‌ام که فکر می‌کنید اگر پول نفت را بین همه مردم ایران مساوی تقسیم کنند، به شما چقدر می‌رسد؟ پاسخ‌ها از ۰۰۰/۵۰ تا ۰۰۰/۳۰۰ دلار ساده ترین راه برای پولدار شدن بود! حال آنکه اگر درآمد سالانه نفت را ۷۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم و آن‌را مساوی بین مردم تقسیم کنیم، نفری ۱۰۰۰ دلار در سال می‌شود! متاسفانه دولت هیچ تلاشی برای روشن کردن ذهن مردم و کاهش توقعات آنها انجام نداده است.
شما به بحث مهم مالکیت خصوصی و اهمیت فرهنگ کسب‌وکار اشاره کردید. جامعه ما جامعه‌ای دینی است و می‌دانیم که در آموزه‌های دینی اهمیت خاصی هم به مالکیت خصوصی و هم به فرهنگ کسب‌وکار داده شده است. چرا به رغم وجود این آموزه‌ها این دو موضوع مورد غفلت واقع شده است؟ و چطور می‌توان از این آموزه‌ها برای بهبود فرهنگ اقتصادی بهره گرفت؟
گفته می‌شود که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. در شرع مبین ما آمده که «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» اما رفتارهایی که در واقعیت اتفاق افتاده تصور مردم را مخدوش کرده است. متاسفانه این آموزه‌های دینی در عمل چندان مورد توجه واقع نشدند و جایش را به کینه توزی دادند. ضمن آنکه باید پذیرفت که برخی سرمایه‌داران نیز بد کرده بودند و مثلا وام‌های کلان گرفته بودند، اما ما نیز ‌تر و خشک را با هم سوزاندیم. به همین دلیل اعتقادی که شرع می‌تواند حافظ مال باشد، خدشه‌دار شد، ضمن آنکه برخی قرائت‌ها اصلا به مالکیت اعتقاد نداشتند، زیرا اوایل انقلاب گفته می‌شد که ثروت بد است و اگر به خاطر داشته باشید، مردم لباس‌های مندرس می‌پوشیدند و ثروتشان را پنهان می‌کردند، تا جایی که فرهنگی ایجاد شده بود که داشتن ثروت را ننگ می‌دانستند. همین الان هم برخی شعارهای ضدسرمایه‌دار را به‌راحتی نمی‌شود از ذهن مردم پاک کرد. با وجود آنکه دولت تلاش زیادی برای خوب جلوه دادن سرمایه‌دار و کارآفرین می‌کند، هنوز این باور در مردم ایجاد نشده که دولت در حمایت از سرمایه‌دار صادق است، ضمن این که افکار عمومی هم هنوز کم و بیش فکر می‌کند که سرمایه‌دار یعنی کسی که دزدیده و برده است. مواردی مثل سه هزار میلیارد تومان هم باعث تشدید این نگاه می‌شود. عملا ما در ملغمه‌ای از گرایش‌های ضد و نقیض گرفتار شده‌ایم که پیام‌های خوبی به مردم نمی‌دهد.
راه‌حل از نگاه شما چیست؟
حاکمیت قانون بالاترین و بهترین راه حل است، البته حاکمیت قانون با پارتی‌بازی متفاوت است. اگر حاکمیت قانون را جدی بگیریم و رفتار مساوی با شهروندان داشته باشیم، اثرگذار خواهد بود. متاسفانه این مساله هنوز در کشور ما جا نیافتاده است و قانون‌شکنی امری عادی است. ما هنوز به سرمایه خصوصی بسیار کم اهمیت می‌دهیم، مثلا بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران شش هزار میلیارد تومان است، این را اگر با بهره بیست درصد بانک‌ها حساب کنیم، رقمی کلان می‌شود. می‌بینیم که دولت هیچ عجله‌ای برای برای بازپرداخت این بدهی ندارد. خوب با این وضع می‌توان انتظار داشت که سرمایه بیشتری به این بخش جذب شود؟ متاسفانه، زمینه کسب‌وکار خصوصی را بسیار کم بها داده‌ایم و آمارهای جهانی نیز که ما را در رتبه صد و چهل و هشت نشان می‌دهد، دور از واقع نیست. مسوولان ما حرف‌های بزرگ می‌زنند، اما در عمل چیز دیگری دیده می‌شود و همین باعث می‌شود باوری که برای ایجاد فرهنگ کسب‌وکار لازم است، ایجاد نشود.

راه های پولدار شدن

راه های پولدار شدن

کمپانی ویکی هو مجموعه ای از متخصصان در زمینه های مالی را در اختیار دارد و راه‌ های ساده برای پولدار شدن و راه‌های ذخیره و در بعضی زمینه ها سرمایه گذاری را ارائه می ساده ترین راه برای پولدار شدن دهد که در ادامه بخشی از ساده ترین راه های پولدار شدن را می خوانید. لازم نیست حتما مرد و یا یک خانم شاغل و موفق باشید نکاتی که می خوانید نکاتی ساده اما پایه ی اصلی پولدار شدن برای هر کسی است.

راه های پولدار شدن بدون سرمایه

ذخیره کردن را آغاز کنید

این بدان معنا نیست که پولهای اضافی خود را جمع و ذخیره کنید بلکه قانون اصلی این نخریدن لوازم اضافه و جلوگیری از ولخرجی است؛ یعنی زمانی که به بیرون از خانه میروید و در محل عبور خود به فروشگاه کفش و یا عطر فروشی میرسید آن را ندید گرفته و از کنارش بی توجه عبورکنید. نکته ی ساده و البته مهم دیگر ذخیره کردن پولهای خورد است برای خود قلکی تهیه کرده و مختص پولهای با ارزش پایین تر قرار دهید بعد از مدتی خواهید دی که چقدر کمک کننده است و یا اگر پول درشت دارید تا حد امکان آن را خورد نکنید تا بستر خرج کردن آن ساده ترین راه برای پولدار شدن فراهم نشود.

پولدار شدن با بودجه تعیین کردن برای خود

اول یا آخر هرماه هر زمانی که شما پول مشخصی را دریافت میکنید همان موقع برایش برنامه ریزی کنید و برای خود حتی نقطه ی تشویق هم بگذارید که اگر بهتر از حد انتظار در دخل و خرج تان عمل کردید می توانید به تیک های موفقیت خود اضافه کنید.

همیشه خواهان بهترین ها نباشید

خریدن اجناس با کیفیت ضعیف نه تنها اقتصادی نیست بلکه کاملا به ضرر است پس این بخش به این معنا نیست که اجناس ارزان بخرید اتفاقا برعکس اگر اجناس با کیفیت اما کمتر بخرید اقتصادی تر است؛ اما گاهی کیفیت حرف اول را نمی زند مثلا اگربرای خرید یک ماشین برنامه دارید و پول شما برای خرید یک ماشین مدل بالا و شیک کافی نیست بهتر است فکر قرض کردن و گرفتن وام را نکنید و ماشینی متناسب و به اندازه ی پولتان بخرید.

در مصرف انرژی ها صرفه جویی کنید

شعاری است که همیشه از طریق تلویزیون و رادیو می شنویم اما همیشه فکر می کنیم که به نفع کس دیگری به جز خود ما است اما اگر دقت کنید پرداخت کننده ی همین قبوض خود ما هستیم و اگر کمبودی در انرژی ها به وجود آید قیمت بالای آنها را هم ما باید بپردازیم.

در استفاده از کارت اعتباری هوشیار باشید

زمانی که پول شما داخل کیف پول شماست حواستان به این هست که چه مقدار از پولتان خرج و چه مقدار از آن باقی مانده است اما زمانی که کارت اعتباری دارید قبول کنید که بی احتیاط تر خرج می کنید و این اصلا به نفع شما نیست.

برای ثروتمند شدنآگاهانه پول خرج کنید

روی هدفتان تمرکز کنید و فکر و ذکرتان را به ان اختصاص دهید اینگونه می توانید از وسوسه خرید یک وسیله غیرضروری و هوس آن نجات پیدا کنید و پولتان را متفکرانه و هوشمندانه خرج کنید تا به هدفتان نزدیک شوید.

خدمت به مردم با ارائه یک محصول و خدمات خوب

یکی از راه هایی که اکثر ثروتمندان خودساخته طی کرده اند تا به ثروت برسند، خدمت به مردم است. شما با ارائه خدمات به مردم می توانید در ازای این خدمت پول دریافت کنید، هر چه خدمتی که ما ارائه می کنیم با ارزش تر باشد قطعا پول بیشتری به سمت می آید.

سرمایه گذاری برای پولدار شدن

یکی از بهترین راه ها ساده ترین راه برای پولدار شدن برای ثروتمند شدن سرمایه گذاری و کار کشیدن از پول است پس به جای خرید وسایل پر زرق و برق و چشم و هم چشمی با دیگران پولتان را با سرمایه گذاری های مناسب -نظیر خرید سهام، اوراق قرضه و دیگر سرمایه گذاری های قانونی و سودآور- چند برابر نمایید و یا اینکه پولتان در بازار مسکن و یا در طلا و حتی ارز سرمایه گذاری کنید.

راه های پولدار شدنراههای پولدار شدن با سرمایه کم

راه اندازی کسب و کار برای پولدار شدن

راه اندازی کسب و کار برای خود بهترین روش برای کسب ثروت است زیرا وقتی صاحب کسب و کار خودتان شدید، بعد از رسیدن به سوددهی مناسب، می توانید با آرامش خیال در زمینه های دیگر هم سرمایه گذاری کنید. این قدم منطقی ترین روش برای پولدار شدن است اما کمی زمان خواهد برد.

قبل از شروع، بیاموزید

قبل از انجام هر کاری، حتی با دوستان و آشنایان خود قرار داد بسته و در مورد جزئیات به توافق برسید زیرا ممکن است آشنایان شما به دلیل نزدیکی به شما هم اندازه خدمت ارائه شده به آنها، به شما پول نپردازند.

هدف خود را یافته و برای آن برنامه ریزی کنید

اگر در فکر پولدار شدن هستید باید هدف شما خاص و مشخص شده باشد. شما با یافتن هدفتان و تمرکز بر روی آن بی نظم و شلختگی و بی برنامگی را از زندگی خود دور می کنید و راه های رسیدن به این هدف را سرمشق زندگی تان خواهید کرد؛ مثلا اگر هدفتان اندوختن پول باشد از خرج های اضافی چشم پوشی می کنید و با درایت بیشتر پول خرج خواهید نمود.

کاری که دوست دارید را انجام دهید

شما برای پولدار شدن و رسیدن به موفقیت باید عاشق کارتان باشید، اگر بیش از حد به کارتان و هدفتان علاقه نداشته و روی آن ها تمرکز نداشته باشید مسیر شما برای موفقیت و پولدار شدن بسیار طولانی و شاید هم بی پایان خواهد بود. اشتیاق به کار را نمی توان به صورت آگاهانه بالا برد و اگر عاشق کارتان نباشید به سختی می توان دیدگاه شما در مورد آن را تغییر دهید. اگر هم نتوانید آن کار را رها کنید باید دلیلی برای دوست داشتن و ادامه کار خود پیدا کنید.

پرداخت مالیات کمتر برای پولدار شدن

بعد از به دست آوردن پول شما باید بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازید. شما می توانید راه پرداخت کمتر مالیات را بیابید و این کار را درست و به موقع انجام دهید.

هزینه های کوچک را مدیریت کنید

نظارت بر هزینه ها می تواند سود شما را افزایش قابل توجهی بدهد پس حتی هزینه های کوچک را هم مدیریت نمایید.

برای پولدار شدن قرض نگیرید!

برای پولدار شدن حتی برای خرید مسکن و یا سرمایه گذاری نیز پول قرض نگیرید. قرض گرفتن آسان است ولی پس دادن آن بسیار سخت است پس هیچگاه پول قرض نگیرید.

آموخته های اشتباهتان را دور بریزید

این باور را که افراد ثروتمند آدم های بدی هستند و افراد فقیر انسانهای با اخلاق و خوبی هستند را دور بریزید و یا این باور غلط که پول چرک کف دست است، پول علف خرس است، پول جن و من بسم الله، پول زیر پای فیل، پول خوشبختی نمی آورد و… را تغییر دهید. دنیای بیرونی شما عوض نمیشود مگر اینکه افکارتان را تغییر دهید.

برای پولدار شدن افکارتان را تغییر دهید

پول یعنی رفاه بیشتر، آرامش، فرصت بیشتر و …اصولا در تفکر ثروت، ناآرامی و عدم امنیت جایگاهی ندارد پس اینکه جمع کردن و خرج کردن آن اغلب همراه اضطراب و احساس نا امنی است را دور بریزید.

پول و آینده زندگی شما برای هیچ کسی غیر از خودتان اهمیت ندارد

این را همیشه بدانید که دلسوزتر از خودتان در زندگی تان وجود ندارد فقط خودتان باید برای آینده و پولتان اهمیت دهید پس برای علاقه مندی ها و مهارت های خود ارزش بیشتری قایل شوید.

راه های پولدار شدنچگونه پولدار شویم

درآمد خود را چند گانه کنید

یکی از راه های پولدار شدن استفاده ازفرصت های چندگانه شغلی است. برای افزایش در آمد خود، راه های دیگری را پیدا کنید که بتواند با درآمد اصلی و قبلی شما ادغام شودتا از طریق اضافه کردن درآمدهای زنجیره ای به درآمد های سابق، پولدار شوید.

برای پولدار شدن با دیگر افراد موفق همراه شوید

راهی فوق العاده برای حرکت رو به رشد شما به سوی موفقیت مالی معاشرت با افراد موفق است. پای صحبت این افراد بنشینید و از تجربیاتشان بهره ببرید و در زندگیتان از این تجربیات استفاده نمایید تا به موقعیت مالی خوبی راه یابید.

ریسک پذیر بودن در زندگی برای پولدار شدن

فقرا، سخت برای پول کار می کنند اما پول برای ثروتمندان سخت کار می کند پس اگر می خواهید زندگیتان عوض شود، ریسک کنید و بگذارید پولتان برای شما کار کند.

پولدار شدن به روش ساده

پولدار شدن-کسب درامد ساده از اینترنت

5:18

پولدار شدن-کسب درامد ساده از اینترنت

روش اثبات پولدار بودن به سبک یک محافظ شخصی

2:19

روش اثبات پولدار بودن به سبک یک محافظ شخصی .

14 روش پولدار شدن خنده دار 2014

2:33

14 روش پولدار شدن خنده دار 2014

‫سریع ترین و قوی ترین روش پولدار شدن- استاد مسعودی پور‬‎

9:04

‫سریع ترین و قوی ترین روش پولدار شدن- اس .

روش پوست كندن تخم مرغ به روش ساده :-/

0:52

روش پوست كندن تخم مرغ به روش ساده :-/

زندگی ساده با چند روش ساده!

2:38

زندگی ساده با چند روش ساده!

مربیان پولدار-بازیکنان پولدار

2:55

مربیان پولدار-بازیکنان پولدار

رابرت کیوساکی- بازریابی شبکه ای (راه پولدار شدن) پدر پولدار- پدر فقیر

11:54

رابرت کیوساکی- بازریابی شبکه ای (راه پول .

ساده ترین روش كادو كردن

3:08

ساده ترین روش كادو كردن

5 روش ساده برای زیباتر شدن

3:45

5 روش ساده برای زیباتر شدن

آدمکشی با روش ساده

0:38

آدمکشی با روش ساده

ساخت fbf به ساده ترین روش

2:19

5 راه ساده برای پولدار شدن

این مطلب از سایت گهر اختصاص دارد به : ۵ راه ساده برای پولدار شدن
از شما همراهان همیشگی گهر دعوت می کنیم همچنان گهر را همراهی کنید. پیشاپیش از همراهی شما عزیزان سپاسگزایم.

5 راه ساده برای پولدار شدن, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

بزرگ ترین افراد ثروتمند و موفق دنیا، همیشه فکر می کنند که چگونه کاری را همه جانبه انجام دهند، به طوری که هیچ قشر، گروه و یا دسته ای برای مخالفت با آن ها بهانه ای نیابد.

هر میلیاردری در جهان، دارای یک ویژگی است که دیگران از آن غافل هستند. یک میلیاردر خود را همیشه قوی و موفق می داند و همواره ذهنیت مثبتی به مسائل دارد.

مهم تر از داشتن ثروت و یا دستیابی به موقعیت های بالای تحصیلی، این است که چگونه می توانیم مانند یک میلیاردر فکر کنیم و ثروتی را که می خواهیم، در هر زمینه یا حوزه ای به دست آوریم، چه علمی و چه مالی.

۱ – برای بزرگ شدن متولد شده اید

مهم ترین نکته این است که شما اعتماد به نفس داشته باشید و آن را هر روز به خودتان القا کنید. باید ذهن خود را آموزش دهید که همواره به برنده شدن فکر و عادت کند.

۲ – می توانید از همه منابع موجود استفاده کنید

شما باید بتوانید همه منابع موجود در دسترستان را تشخیص دهید و از هر آنچه در دسترس دارید به طور مفید استفاده کنید.

برای ثروتمند شدن حتما نباید از ابتدای راه، یک دفتر کار مدرن و پیشرفته داشته باشید!

۳ – فرصت های برنده – برنده ایجاد کنید

بزرگ ترین افراد ثروتمند و موفق دنیا، همیشه فکر می کنند که چگونه کاری را همه جانبه انجام دهند، به طوری که هیچ قشر، گروه و یا دسته ای برای مخالفت با آن ها بهانه ای نیابد. باید یاد بگیرید که برای همه بهترین ها را بخواهید، نه فقط برای خودتان!

۴ – بزرگ فکر کنید

فکرتان را پرواز دهید. ایده هایی بزرگ تر و فراتر از زندگی کنونی خود داشته باشید. هر قدر هم که ایده های شما غیرعملی و بی دلیل باشد، باز هم می تواند به ایجاد تحولی بزرگ در کارو زندگی شما بیانجامد. یادتان باشد همیشه غیر قابل تصورترین حقایق فیلم های تخیلی، تبدیل به حقایق دنیای واقعی شده اند.

۵ – استعداد هیچ کس را دست کم نگیرید

هیچ پیشنهاد و ایده ای را که از جانب دوستانتان دریافت می کنید، دست کم نگیرید. شما هیچ وقت نمی توانید کاملا بفهمید که چه چیزهایی در استعدادهای نهفته هر انسان می تواند به پتانسیل های بزرگ و کارآمدی تبدیل شود.

بهترین راه پولدار شدن با سرمایه کم ؛ ایده‌های ناب برای چگونه ثروتمند شدن

بهترین راه پولدار شدن با سرمایه کم چیست؟ پاسخ به این پرسش احتمالاً یکی از بهترین تصمیماتی است که در زندگی خود گرفته‌اید. ما اینجا هستیم تا به شما بگوییم: «برای شروع سرمایه‌گذاری، لازم نیست گرگ وال استریت باشید! حتی اگر پول کمی دارید، با سرمایه‌گذاری درست می‌توانید مسیر پولدار شدن را طی کنید.»

نکته اصلی در ثروتمند شدن، ایجاد عادت‌های خوب است، مثلاً پس‌انداز کردن ماهانه. اما یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که مردم نمی‌دانند چگونه باید با پول خود رفتار کنند، این ساده ترین راه برای پولدار شدن ساده ترین راه برای پولدار شدن است که آنها اصلاً نمی‌دانند سرمایه‌گذاری چگونه است. پولدار شدن با سرمایه کم برای مبتدیان می‌تواند دلهره‌آور باشد، اما شما تنها نیستید، زیرا ما در مقاله‌ای دیگر از ذهن همراه‌تان هستیم.

بهترین راه پولدار شدن با سرمایه کم با چند ایده ناب

در زیر چندین راهکار اساسی برای ثروتمند شدن با سرمایه کم را توضیح می‌دهیم:

۱- اهداف را نشانه بگیرید

ایده های ناب برای چگونه ثرورتمند شدن

کسانی که اهداف مشخصی را تعیین می‌کنند نسبت به کسانی که هدفی ندارند موفق تر هستند. به همین دلیل، اگر می‌خواهید یاد بگیرید که چگونه ثروتمند شوید، باید با هدف‌گذاری درست شروع کنید. تعیین اهداف مهم هستند، بدون داشتن هدف، چگونه می‌دانید به کجا خواهید رسید؟ اهداف می‌توانند انگیزه و تلاش را در شما ایجاد کنند. در این مسیر از خود پرسش‌های زیر را سؤال کنید:

 • هدف شما چیست؟ آیا به اندازه کافی خاص است یا خیلی عمومی است؟ برای رسیدن به هدف خود چه کارهایی باید انجام شود؟
 • چگونه می‌توانید پیشرفت خود را اندازه‌گیری کنید؟ چگونه می‌دانید که در مسیر درست قرار دارید؟
 • آیا این هدفی است که می‌توانید آن را به دست آورید؟
 • آیا می‌توانید به هدف خود برسید؟ آیا هدف، ارزش آن را دارد؟
 • چهارچوب زمانی شما برای رسیدن به هدف‌تان چیست؟

بنابراین، آنچه را که ثروتمند شدن به کارتان معنا می‌دهد را بگیرید و آن را به هدف تبدیل کنید. اما، اطمینان حاصل کنید که هدف شما با استانداردهای بالا مطابقت دارد. بنابراین برای پیدا کردن راه پولدار شدن با سرمایه کم و رسیدن به اهداف مالی خود، موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • اهداف خود را یادداشت کنید.
 • برنامه‌ای را برای رسیدن به اهداف خود ایجاد کنید.
 • هر هدف را از هم جدا کنید و نخست به اهداف کوچک‌تر برسید.
 • پیشرفت اهداف خود را پیگیری کنید و در صورت لزوم آنها را تغییر دهید.
 • روش‌های کوچک برای رسیدن به اهداف خود را پیدا کنید.
 • برای ایجاد انگیزه بیشتر، روش‌های مفیدی را جستجو کنید.
 • رسیدن به اهداف را به یک رقابت دوستانه تبدیل کنید.

۲- پس انداز کردن یک راه پولدار شدن با سرمایه کم است

بهترین راه پولدار شدن با سرمایه کم

«دیروز بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری بود.» این یکی از نقل قول‌های مورد علاقه کارشناسان برای سرمایه‌گذاری است، زیرا این جمله به این معنا است که شروع به پس‌انداز برای سرمایه گذاری باید از همین حالا اتفاق بیفتد. برای سرمایه‌گذاری پول ساده ترین راه برای پولدار شدن خود، نخست پس‌انداز کردن را در اولویت قرار دهید. مقدار پولی که کنار می‌گذارید، کاملاً بر عهده شما است، اما مهم این است که آن را مدیریت کنید.

ما می‌دانیم که برخی از افراد وضعیت مالی دشواری دارند که در آن ممکن است نتوانند به اندازه دلخواه خود پس‌انداز کنند. هزینه‌های خوراک، دانشگاه، پزشکی و موارد بسیار دیگری، می‌تواند وضعیت مالی فرد و اهدافی که او برای پس‌انداز کردن ماهانه دارد را به کلی خراب کند!

با این وجود گزینه‌هایی برای خارج شدن از این شرایط مالی منفی وجود دارد. کاهش هزینه‌های می‌تواند یک راهکار باشد، اما می‌توانید راه‌های بیشتری را برای کسب درآمد اضافی نیز پیدا کنید. ممکن است این یک چالش باشد، اما شما ارزش کارهایی را که برای رسیدن به اهداف مالی خود دارید را بیشتر درک خواهید کرد.

حتی اگر در مسیر ثبات مالی روزانه تلاش می‌کنید، هنوز هم می‌توانید سرمایه گذاری کنید. همان‌طور که گفتیم، حتی کمترین پول هم می‌تواند برای شروع سرمایه‌گذاری مناسب باشد. پس‌انداز به شما کمک می‌کند که در آینده اگر دچار مشکل مالی شدید، سریعاً بتوانید از پَس آن برآیید.

۳- تصمیم بگیرید که پول خود را در کجا قرار می‌دهید

ثروت با سرمایه کم

یک راه پولدار شدن با سرمایه کم این است که تصمیم بگیرید دقیقاً در کجا می‌خواهید پول خود را سرمایه‌گذاری کنید. ما فکر می‌کنیم این ممکن است یکی از بزرگترین موانع برای کسانی باشد که نمی‌دانند چگونه شروع به سرمایه گذاری کنند.

اصولاً جایی که پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید، به میزان ریسکی که مایل به تجربه آن هستید و زمان لازم برای تماشای پیشرفت سرمایه، بستگی دارد. یک روش ساده برای توضیح این مسئله این است که زمان بیشتر برابر با خطر بیشتر و زمان کمتر با خطر کمتری برابر است.

به عنوان مثال: اگر اکنون ۲۰ سال سن دارید و به پولی که در زمان بازنشستگی خود جمع می‌کنید فکر خواهید کرد، باید بدانید «شما ۳۰ تا ۴۰ سال در پیش روی خود دارید.» اما پیشنهاد ما این است که به فکر بازنشستگی یا سرمایه در آینده دور نباشید. سعی کنید به آینده نزدیک فکر کنید و اطلاعات خود را در مورد بازار سرمایه بالا ببرید.

شما احتمالاً قادر خواهید بود با دانستن اینکه بازار با گذشت زمان جهش می‌یابد (نرخ سود بالا می‌رود)، سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز و در حین حال پُر سودی انجام دهید. این می‌تواند به معنای ذخیره سرمایه در طلا، زمین، سکه و حداقل با قرار دادن پول خود در بانک مکانی مناسب هم برای پس‌انداز کردن و هم برای دریافت سود پیدا کنید.

انتخاب مکان مناسب کار ساده‌ای نیست، زیرا هیچ کس نمی‌داند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. پیشنهاد ما این است که با پول کم خود در چند بازار کم خطر همانند بانک، طلا و سکه سرمایه‌گذاری کنید.

۴- درآمد اضافی کسب کنید

بهترین راه پولدار شدن

مستقل شدن مالی ممکن است به معنای این باشد که شما باید راه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر پیدا کنید، به خصوص اگر می‌خواهید بفهمید که چگونه ثروتمند شوید. درآمد اضافی می‌تواند زندگی شما را به طور کامل تغییر دهد. شما می‌توانید بدهی خود را بپردازید و حتی بیشتر پس‌انداز کنید.

نکته جالب در یافتن راه پولدار شدن با سرمایه کم این است که پتانسیل درآمد شما می‌تواند نامحدود باشد. همه اینها به تصمیم شما برای انجام دادن و مقدار زمانی که برای ثروتمند شدن می‌گذارید بستگی دارد.

چه در روز فقط یک ساعت آزاد داشته باشید و چه تمایل به کار در هفته برای ۴۰ تا ۵۰ ساعت شغل تمام وقت داشته باشید، درمورد کسب درآمد بیشتر،

گزینه‌های زیادی وجود دارند. پیدا کردن راه‌های کسب درآمد بیشتر، به شما کمک می‌کند که یاد بگیرید چگونه ثروتمند شوید. برخی از راه‌ها عبارتند از:

 • شغل پاره وقت پیدا کنید.
 • به کسب درآمد اینترنتی از جمله ایجاد شبکه اجتماعی یا ساخت وبسایت فکر کنید.
 • پرستار بچه یا سالمند می‌تواند هم برای پسران و هم برای دختران مناسب باشد.
 • می‌توانید وارد کار ترجمه شوید، اگر در این کار تخصص دارید.

اگر همیشه احساس وابستگی به یک منبع درآمد داشته باشید، می‌دانید که این موضوع چقدر اهمیت دارد که یک روز شغل خود را از دست بدهید. اگر در راستای ایجاد جریان‌های مختلف درآمد و چندین شغل مختلف باشید، اگر اتفاقی برای یکی از جریان‌های درآمدی شما بیفتد، دیگر نیازی به نگرانی نخواهید داشت.

۵- کشف ارزش زمان یک راه پولدار شدن با سرمایه کم است

راهکار پولدار شدن با سرمایه کم

وقتی من هنوز به عنوان یک تحلیلگر مالی کار می‌کردم، مشتری داشتم که دستیارش تنها هدفش انجام‌ کارهای بانکی او بود. دستیار او فقط روز خود را برای انجام کلیه کارهای بانکی او صرف می‌کرد.

در آن زمان، من فکر می‌کردم این کار مسخره است! از این گذشته، من در انجام کلیه کارهای بانکی خود مشکل داشتم، زیرا وقت من را بسیار تلف می‌کرد. بنابراین بعد از مدتی فهمیدم او فردی بوده که به خوبی ارزش زمان را درک می‌کرده است و زمان خود را برای کارهای بانکی خسته کننده تلف نمی‌کرد.

وقت خود را بر روی وظایفی که واقعاً می‌خواهید و ارزش انجام آنها را ساده ترین راه برای پولدار شدن می‌شناسید صرف کنید. این می‎تواند به شما کمک کند که ثروت خود را به میزان قابل توجهی سریع‌تر به دست آورید. درواقع، شما باید بتوانید مدیریت زمان داشته باشید!

قبل از اینکه کاری را بر عهده دیگران قرار دهید، به این فکر کنید که چقدر برای انجام آن کار هزینه خواهید کرد. آیا استخدام یک متخصص می‌تواند در هزینه شما صرفه‌جویی کند یا به شما کمک کند تا از چیزی دیگری درآمد بیشتری کسب کنید؟ آیا بعضی اوقات برون‌سپاری یک کار کم اهمیت، به شما امکان می‌دهد زمان بیشتری را برای کارهای مهمتر اختصاص دهید؟

این قطعاً یک عادت بسیار خوب است. ثروتمندان، ارزش زمان را می‌فهمند و از آن به نفع خود استفاده می‌کنند. آنها وقت خود را صرف انجام کارهایی نمی‌کنند که از آن سود نمی‌بینند!

کلام آخر

آیا می‌خواهید یاد بگیرید که چگونه ثروتمند شوید و راه پولدار شدن با سرمایه کم را بفهمید؟ به طور کلی، وقتی می‌گوییم «ثروتمند» منظور ما داشتن نوعی آزادی مالی همراه با موفقیت است.

یادگیری ثروتمند شدن می‌تواند به معنای نداشتن بدهی، بازنشستگی زودهنگام، خرید خانه، خرید ماشین و به معنای واقعی هر دغدغه مالی دیگر باشد. آنچه شما در مورد پولدار شدن می‌خواهید ممکن است کاملاً متفاوت با فرد دیگری باشد، و این هیچ اشکالی ندارد. اما مهم این است که راه و روش ثروت‌اندوزی را به خوبی بدانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.